Български език и литература

08.10.2018

Ученическо състезание

 

Изх. № РУО1-25681/ 05.10.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Състезанието „Стъпала на знанието. Български език и литература” за ученици от 5. до 12. клас на Сдружение „10 книги” се провежда за шеста година. То е подкрепено с писмо № 1103-242 от 12.08.2016 г. на МОН. Подробности за регламента и условията за участие можете да прочетете на страницата на състезанието www.edu.10knigi.org.

Състезанието се провежда съгласно следния график:

Състезание

Подаване на заявки за състезанието

Получаване на материалите

Провеждане на състезанието

Обявяване на резултатите и получаване на грамоти

Първи предварителен кръг

10.10. - 20.10.2018 г.

26.10.–7.11.2018 г.

09.11.2018 г.

30.11.2018 г.

Втори предварителен кръг

11.01. – 22.01.2019 г.

25.01.–13.02.2019 г.

15.02.2019 г.

06.03.2019 г.

Финален кръг

Имената на участниците ще бъдат обявени на www.edu.10knigi.org

17.04.–27.04.2019 г.

03.05.2019 г.

17.05.2019 г.

 

Моля да запознаете учениците от Вашето училище с регламента и условията за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.09.2018

Квалификационен семинар по БЕЛ

Изх. № РУО1-22473/ 04.09.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на годишния план на РУО – София-град за 2018/2019 учебна година РУО – София-град съвместно с Асоциацията на учителите по български език и литература организира квалификационен семинар на тема „Прилагането на новата учебна програма по литература в VII клас“ със заглавие

„И гръмна песента…“ и „Бай Ганьо е вече цял европеец“

 

Учебното съдържание по литература в VII клас – новите текстове с оглед покриване на изискванията на ДОС и НВО в края на основната образователна степен.

Обвързаност на литературното обучение в прогимназиалния етап на основната образователна степен с двата етапа на средната образователна степен.“

 

Обучението ще се проведе съгласно приложената програма на 15.09.2018 г., събота, от 10.00 до 13.00 ч. от екип учители от столични училища.

 

Домакин на семинара е ЧСУ „Дружба“, ж.к. Обеля 2, ул. 106 № 3. Училището е на две спирки  с трамвай № 6 от метростанция „Обеля“.

 

Желаещите да участват в семинара могат да се запишат на email: [email protected], като посочат име и училище.

 

Желаещите да получат половин квалификационен кредит следва да го заявят на email [email protected] или [email protected], или на GSM 0879177836, като посочат име, телефон за връзка, училище. Цената за издаване на сертификат за участие в квалификационния курс е 10 лв. и се превежда по банков път на следната сметка:

 

Асоциация на учителите по български език и литература

СЖ Експрес банк

Клон Журналист

IBAN BG59 TTBB9400 1522980319

BIC TTBB BG 22

 

Според Устава на АУБЕЛ набраните средства се използват само за квалификационна дейност.

 

Издаването на сертификат е обвързано с методическа разработка на урок или уроци за преподаване на произведенията от новата програма.

 

Всички материали – от обучението и практическите разработки по методика на преподаването ще бъдат достъпни на сайта на АУБЕЛ.

 

Краен срок за записване – 12 септември 2018 г. – сряда.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.08.2018

Литературен конкурс

 

Изх. № РУО1-21192/ 10.08.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-20381/ 01.08.2018 г. от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ моля да запознаете учителите по български език и литература от Вашето училище с курсовете за повишаване на квалификацията, организирани от Института:

Граници на българския език, лектор доц. д-р Ана Кочева-Лефеджиева;

Диалектни особености в езика на българските писатели, лектор проф. д-р Лучия Антонова;

Езикови ресурси и технологии в помощ на обучението по български език, лектори: гл. ас. д-р Цветана Димитрова, гл. ас. д-р Мария Тодорова, доц. д-р Цветелина Николова, гл. ас. д-р Атанаска Атанасова;

Изследователски методи в помощ на преподаването по български език, лектори: доц. д-р Илияна Гаравалова и гл. ас. д-р Светлазара Лесева;

Познаването на граматичните особености на местния диалект в помощ на  учителя по български език, лектор доц. д-р Илияна Гаравалова;

Синтаксис и пунктуация, лектор проф. д-р Светла Коева;

Следи от исторически явления в съвременния български език, лектори: проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова, доц. д-р Ваня Мичева;

Съвременни лексикални и лексикографски ресурси в помощ на работата за развитие на лексикалната компетентност на учениците, лектори: проф. д-р Диана Благоева, проф. д-р Сия Колковска, доц. д-р Цветелина Георгиева, гл.ас. д-р Ванина Сумрова, гл.ас д-р Надежда Костова, гл. ас. д-р Атанаска Атанасова;

Трудните случаи в правописа, граматиката и пунктуацията на българския  език, лектори: доц. д-р Татяна Александрова, доц. д-р Милен Томов, гл. ас. д-р Илияна Кунева;

Фразеологизмите – знаци на културната памет, лектори: проф. д-р Мария Китанова, гл. ас. д-р Калина Мичева-Пейчева.

 

Повече информация за курсовете можете да получите на адреса на Националната педагогическа мрежа:

https://pedagogika.nacid.bg/science_orgs?p_p_id=scienceorganizations_WAR_nacidnpneservicesportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_scienceorganizations_WAR_nacidnpneservicesportlet_id=1&_scienceorganizations_WAR_nacidnpneservicesportlet_pageScienceOrganization=1&_scienceorganizations_WAR_nacidnpneservicesportlet_action=view&_scienceorganizations_WAR_nacidnpneservicesportlet_pageSizeScienceOrganization=10

 

Всички курсове, предлагани от Института за български език, са с хорариум от 16 академични часа (равни на 1 квалификационен кредит), разпределени, както следва: 8 академични часа присъствено обучение и 8 академични часа дистанционно обучение. Курсистите получават сертификат за преминато обучение със съответния брой кредити съгласно ЗПУО.

Курсовете се провеждат при наличието на 10 участници.

Ще бъдат организирани курсове в следните периоди:

1 ноември – 4 ноември 2018 г. ;

2 февруари – 5 февруари 2019 г.;

30 март – 7 април 2019 г.

Възможно да се организират курсове и в други периоди при заявен интерес.

Конкретните дати за провеждане на курсовете ще се уточнят в зависимост от направените заявки.

 

Курсовете се провеждат в сградата на Института за български език (гр.

София, бул. „Шипченски проход“ 52, блок 17, Голям салон). При заявен

 интерес от над 10 участници, курсовете може да се провеждат и на място,

удобно за участниците.

Желаещи да участват в обученията могат да подадат заявка на следния електронен адрес: [email protected], като посочат заглавието на курса, предпочитана дата на провеждане и телефон за връзка.

За въпроси можете да се обръщате към г-жа Албена Георгиева (помощник-директор) на електронен адрес: [email protected], и телефон: 02 872 2302.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.05.2018

Конкурс за рецитация на Яворовата поезия

 

Изх. № РУО1-11241/ 10.05.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да запознаете учителите по български език и литература и учениците от V-XII клас от Вашето училище с регламента на Националния конкурс за рецитация на Яворова поезия „Подир сенките на облаците“, обявени от община Чирпан и къща-музей „Пейо К. Яворов“ – гр. Чирпан.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.03.2018

Национална кампания „Походът на книгите“

 

Изх. № РУО1-6817/ 23.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо с изх. № РУО1-3514/ 09.02.2018 г. Ви информирахме за предстоящото провеждане на седмата Национална кампания за насърчаване на интереса към четенето „Походът на книгите“ на Асоциация „Българска книга“ с партньорството на Министерството на образованието и науката. В рамките на инициативата се провежда Софийски международен литературен фестивал с фокус върху съвременната европейска литература за деца и младежи.

Моля да запознаете учителите и учениците с програмата на фестивала и да съдействате за участието им в четенията.

Приложение: обръщение, програма, нагледни материали, заявка

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.03.2018

Ученически конкурс в различни категории

 

Изх. № РУО1-6452/ 20.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с честването на 168-годишнината от рождението на Иван Вазов Община Сопот и Къща музей „Иван Вазов“ – Сопот, обявяват IV Национален ученически конкурс „Вазовата България“. Конкурсът отправя предизвикателство към децата на България да покажат своите таланти в различни категории.

Приложено Ви изпращам информация и статут на конкурса.

Приложение: статут

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.03.2018

Състезание по БЕЛ

Изх. № РУО1-5929/ 14.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с обявата за състезание по български език и литература „Проф. Боян Пенев“, организирано от 125. СУ „Боян Пенев“ за ученици от столичните училища.

Приложение: обява

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.03.2018

Литературен конкурс „Шандор Петьофи“

 

Изх. № РУО1-5184/ 06.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-4769/ 27.02.2018 г. от РУО - Разград моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с условията за участие в литературен конкурс на тема „Любовта и свободата“, посветен на 195-годишнината от рождението на унгарския поет и революционер Шандор Петьофи – патрон на НПГТ „Шандор Петьофи“, гр. Разград. Конкурсът е насочени към ученици от 8. до 12. клас.

Приложение: условия за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.03.2018

Литературен конкурс

 

Изх. № РУО1-5186/ 06.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-4897/ 01.03.2018 г. от Националния доверителен екофонд моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с условията за участие в литературен конкурс „Мими Праматарова“ на тема „Климатът се променя. Променят ли се хората?“.

Условията и формулярите за кандидатстване могат да бъдат намерени на следните интернет адреси: http://myclimate.bg/конкурс-2018/ и http://ecofund-bg.org/bg/конкурс-мими-праматарова-2018/ .

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

02.03.2018

Резултати от областния кръг на олимпиадата по български език и литература, проведен на 04.02.2018 год.

                                  ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

                            от областния кръг на олимпиадата по български език и литература,

                                            проведен на 04.02.2018 год.

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ ВАС – УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, РОДИТЕЛИ – УЧАСТНИЦИ В ОЛИМПИАДАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА!

ВАШАТА ЛЮБОВ  КЪМ ЕЗИКА И НЕГОВОТО НАЙ-СЪВЪРШЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ – ЛИТЕРАТУРНОТО ИЗКУСТВО – Е ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА НЕПРЕСЕКВАЩИЯ ИНТЕРЕС КЪМ ЕТИЧНОТО И ЕСТЕТИЧНОТО КАТО ЕСТЕСТВЕНО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПОШЛОТО И БЕЗВКУСИЦАТА. ЗАТОВА НЕКА ВСИЧКИ НИЕ, ПО ПРИМЕРА НА КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ, ДА СЪВЕТВАМЕ:

ТЪРСЕТЕ КНИГИТЕ, ЗАЩОТО В ТЯХ ИМА ЖИВОТ ВЕЧЕН!

 

Станислав Георгиев – старши експерт по

български език и литература в РУО – София-град

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

22.02.2018

състезание по БЕЛ и математика

Изх. № РУО1-4307/ 21.02.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

НУ, ОУ, СУ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-4230/ 20.02.2018 г. от ЧСУ „Дружба“ моля да запознаете учениците от четвърти клас и техните учители от Вашето училище с условията за участие в състезанието по български език и литература и математика 4_DRUJBA.

Състезанието е без такса за участие.

Провеждане: 18.03.2018 г. от 10.00 ч. в ЧСУ „Дружба“ – София.

Четвъртокласниците ще могат да проверят знанията си преди предстоящото външно оценяване, като изпълнят 25 задачи по български език и литература и 25 задачи по математика с 4 избираеми отговора.

За 10-те най-добре изявили се са предвидени награди.

Краен срок за регистрация: 16.03.2018 г.

Повече информация ще получите на www.drujba.org

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.02.2018

Световен епистоларен конкурс

 

Изх. № РУО1-3511/ 09.02.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-56/ 08.02.2018 г., вх.№ РУО1-3326/ 08.02.2018 г., моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с правилата на 47-ми епистоларен конкурс за млади хора, организиран от Всемирния пощенски съюз и ЮНЕСКО, на тема „Представете си, че сте писмо, пътуващо във времето. Какво послание искате да предадете на своите читатели?“

Напомняме Ви, че действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование предоставят значителна свобода на директорите на училищата да планират и осъществяват дейности, свързани с интересите и потребностите на децата и учениците. Организаторите и директорите са длъжни да спазват законовите изисквания, определени в чл. 11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1.“

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД