Български език и литература

10.05.2018

Конкурс за рецитация на Яворовата поезия

 

Изх. № РУО1-11241/ 10.05.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да запознаете учителите по български език и литература и учениците от V-XII клас от Вашето училище с регламента на Националния конкурс за рецитация на Яворова поезия „Подир сенките на облаците“, обявени от община Чирпан и къща-музей „Пейо К. Яворов“ – гр. Чирпан.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.03.2018

Национална кампания „Походът на книгите“

 

Изх. № РУО1-6817/ 23.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо с изх. № РУО1-3514/ 09.02.2018 г. Ви информирахме за предстоящото провеждане на седмата Национална кампания за насърчаване на интереса към четенето „Походът на книгите“ на Асоциация „Българска книга“ с партньорството на Министерството на образованието и науката. В рамките на инициативата се провежда Софийски международен литературен фестивал с фокус върху съвременната европейска литература за деца и младежи.

Моля да запознаете учителите и учениците с програмата на фестивала и да съдействате за участието им в четенията.

Приложение: обръщение, програма, нагледни материали, заявка

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.03.2018

Ученически конкурс в различни категории

 

Изх. № РУО1-6452/ 20.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с честването на 168-годишнината от рождението на Иван Вазов Община Сопот и Къща музей „Иван Вазов“ – Сопот, обявяват IV Национален ученически конкурс „Вазовата България“. Конкурсът отправя предизвикателство към децата на България да покажат своите таланти в различни категории.

Приложено Ви изпращам информация и статут на конкурса.

Приложение: статут

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.03.2018

Състезание по БЕЛ

Изх. № РУО1-5929/ 14.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с обявата за състезание по български език и литература „Проф. Боян Пенев“, организирано от 125. СУ „Боян Пенев“ за ученици от столичните училища.

Приложение: обява

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.03.2018

Литературен конкурс „Шандор Петьофи“

 

Изх. № РУО1-5184/ 06.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-4769/ 27.02.2018 г. от РУО - Разград моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с условията за участие в литературен конкурс на тема „Любовта и свободата“, посветен на 195-годишнината от рождението на унгарския поет и революционер Шандор Петьофи – патрон на НПГТ „Шандор Петьофи“, гр. Разград. Конкурсът е насочени към ученици от 8. до 12. клас.

Приложение: условия за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.03.2018

Литературен конкурс

 

Изх. № РУО1-5186/ 06.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-4897/ 01.03.2018 г. от Националния доверителен екофонд моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с условията за участие в литературен конкурс „Мими Праматарова“ на тема „Климатът се променя. Променят ли се хората?“.

Условията и формулярите за кандидатстване могат да бъдат намерени на следните интернет адреси: http://myclimate.bg/конкурс-2018/ и http://ecofund-bg.org/bg/конкурс-мими-праматарова-2018/ .

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

02.03.2018

Резултати от областния кръг на олимпиадата по български език и литература, проведен на 04.02.2018 год.

                                  ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

                            от областния кръг на олимпиадата по български език и литература,

                                            проведен на 04.02.2018 год.

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ ВАС – УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, РОДИТЕЛИ – УЧАСТНИЦИ В ОЛИМПИАДАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА!

ВАШАТА ЛЮБОВ  КЪМ ЕЗИКА И НЕГОВОТО НАЙ-СЪВЪРШЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ – ЛИТЕРАТУРНОТО ИЗКУСТВО – Е ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА НЕПРЕСЕКВАЩИЯ ИНТЕРЕС КЪМ ЕТИЧНОТО И ЕСТЕТИЧНОТО КАТО ЕСТЕСТВЕНО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПОШЛОТО И БЕЗВКУСИЦАТА. ЗАТОВА НЕКА ВСИЧКИ НИЕ, ПО ПРИМЕРА НА КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ, ДА СЪВЕТВАМЕ:

ТЪРСЕТЕ КНИГИТЕ, ЗАЩОТО В ТЯХ ИМА ЖИВОТ ВЕЧЕН!

 

Станислав Георгиев – старши експерт по

български език и литература в РУО – София-град

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

22.02.2018

състезание по БЕЛ и математика

Изх. № РУО1-4307/ 21.02.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

НУ, ОУ, СУ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-4230/ 20.02.2018 г. от ЧСУ „Дружба“ моля да запознаете учениците от четвърти клас и техните учители от Вашето училище с условията за участие в състезанието по български език и литература и математика 4_DRUJBA.

Състезанието е без такса за участие.

Провеждане: 18.03.2018 г. от 10.00 ч. в ЧСУ „Дружба“ – София.

Четвъртокласниците ще могат да проверят знанията си преди предстоящото външно оценяване, като изпълнят 25 задачи по български език и литература и 25 задачи по математика с 4 избираеми отговора.

За 10-те най-добре изявили се са предвидени награди.

Краен срок за регистрация: 16.03.2018 г.

Повече информация ще получите на www.drujba.org

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.02.2018

Световен епистоларен конкурс

 

Изх. № РУО1-3511/ 09.02.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-56/ 08.02.2018 г., вх.№ РУО1-3326/ 08.02.2018 г., моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с правилата на 47-ми епистоларен конкурс за млади хора, организиран от Всемирния пощенски съюз и ЮНЕСКО, на тема „Представете си, че сте писмо, пътуващо във времето. Какво послание искате да предадете на своите читатели?“

Напомняме Ви, че действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование предоставят значителна свобода на директорите на училищата да планират и осъществяват дейности, свързани с интересите и потребностите на децата и учениците. Организаторите и директорите са длъжни да спазват законовите изисквания, определени в чл. 11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1.“

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.02.2018

Софийския международен литературен фестивал

 

Изх. № РУО1-3514/ 09.02.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо вх. № РУО1-3027/ 06.02.2018 г. г-жа Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката, информира, че Министерството на образованието и науката е партньор вече седма година на Националната кампания за насърчаване на интереса към четенето „Походът на книгите“ на Асоциация „Българска книга“.

През месец април 2018 г. предстои поредното провеждане на Софийския международен литературен фестивал с фокус върху съвременната европейска литература за деца и младежи. Домакин на събитието ще бъде Младежкият театър „Николай Бинев“.

Във връзка с изложеното е необходимо да съдействате при провеждането на четенията в периода от 18 до 22 април 2018 г.

Предстои да Ви информираме за програмата на фестивала, в който столичните ученици ще могат да се срещнат с дванадесет български и дванадесет европейски изявени майстори на перото в областта на литературата за деца и младежи.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.02.2018

Национален конкурс за поезия за ученици от 8. до 12. клас

 

Изх. № РУО1-2914/ 05.02.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо вх. № РУО1-2847/ 02.02.2018 г. община Чирпан, къща-музей „Пейо К. Яворов“ и фондация „Яворов“ обявяват Национален конкурс за поезия за ученици от 8. до 12. клас.

Моля да запознаете учителите и учениците с регламента на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

05.02.2018

Национален литературен конкурс „Стамен Панчев“

 

Изх. № РУО1-2922/ 05.02.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо вх. № РУО1-2344/ 29.01.2018 г. община Ботевград обявява Национален литературен конкурс „Стамен Панчев“ – Ботевград 2018 г.

Моля да запознаете учителите и учениците с условията за участие в конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД