Български език и литература

02.03.2018

Резултати от областния кръг на олимпиадата по български език и литература, проведен на 04.02.2018 год.

                                  ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

                            от областния кръг на олимпиадата по български език и литература,

                                            проведен на 04.02.2018 год.

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ ВАС – УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, РОДИТЕЛИ – УЧАСТНИЦИ В ОЛИМПИАДАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА!

ВАШАТА ЛЮБОВ  КЪМ ЕЗИКА И НЕГОВОТО НАЙ-СЪВЪРШЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ – ЛИТЕРАТУРНОТО ИЗКУСТВО – Е ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА НЕПРЕСЕКВАЩИЯ ИНТЕРЕС КЪМ ЕТИЧНОТО И ЕСТЕТИЧНОТО КАТО ЕСТЕСТВЕНО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПОШЛОТО И БЕЗВКУСИЦАТА. ЗАТОВА НЕКА ВСИЧКИ НИЕ, ПО ПРИМЕРА НА КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ, ДА СЪВЕТВАМЕ:

ТЪРСЕТЕ КНИГИТЕ, ЗАЩОТО В ТЯХ ИМА ЖИВОТ ВЕЧЕН!

 

Станислав Георгиев – старши експерт по

български език и литература в РУО – София-град

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

22.02.2018

състезание по БЕЛ и математика

Изх. № РУО1-4307/ 21.02.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

НУ, ОУ, СУ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-4230/ 20.02.2018 г. от ЧСУ „Дружба“ моля да запознаете учениците от четвърти клас и техните учители от Вашето училище с условията за участие в състезанието по български език и литература и математика 4_DRUJBA.

Състезанието е без такса за участие.

Провеждане: 18.03.2018 г. от 10.00 ч. в ЧСУ „Дружба“ – София.

Четвъртокласниците ще могат да проверят знанията си преди предстоящото външно оценяване, като изпълнят 25 задачи по български език и литература и 25 задачи по математика с 4 избираеми отговора.

За 10-те най-добре изявили се са предвидени награди.

Краен срок за регистрация: 16.03.2018 г.

Повече информация ще получите на www.drujba.org

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.02.2018

Световен епистоларен конкурс

 

Изх. № РУО1-3511/ 09.02.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-56/ 08.02.2018 г., вх.№ РУО1-3326/ 08.02.2018 г., моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с правилата на 47-ми епистоларен конкурс за млади хора, организиран от Всемирния пощенски съюз и ЮНЕСКО, на тема „Представете си, че сте писмо, пътуващо във времето. Какво послание искате да предадете на своите читатели?“

Напомняме Ви, че действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование предоставят значителна свобода на директорите на училищата да планират и осъществяват дейности, свързани с интересите и потребностите на децата и учениците. Организаторите и директорите са длъжни да спазват законовите изисквания, определени в чл. 11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1.“

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.02.2018

Софийския международен литературен фестивал

 

Изх. № РУО1-3514/ 09.02.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо вх. № РУО1-3027/ 06.02.2018 г. г-жа Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката, информира, че Министерството на образованието и науката е партньор вече седма година на Националната кампания за насърчаване на интереса към четенето „Походът на книгите“ на Асоциация „Българска книга“.

През месец април 2018 г. предстои поредното провеждане на Софийския международен литературен фестивал с фокус върху съвременната европейска литература за деца и младежи. Домакин на събитието ще бъде Младежкият театър „Николай Бинев“.

Във връзка с изложеното е необходимо да съдействате при провеждането на четенията в периода от 18 до 22 април 2018 г.

Предстои да Ви информираме за програмата на фестивала, в който столичните ученици ще могат да се срещнат с дванадесет български и дванадесет европейски изявени майстори на перото в областта на литературата за деца и младежи.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.02.2018

Национален литературен конкурс „Стамен Панчев“

 

Изх. № РУО1-2922/ 05.02.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо вх. № РУО1-2344/ 29.01.2018 г. община Ботевград обявява Национален литературен конкурс „Стамен Панчев“ – Ботевград 2018 г.

Моля да запознаете учителите и учениците с условията за участие в конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.02.2018

Национален конкурс за поезия за ученици от 8. до 12. клас

 

Изх. № РУО1-2914/ 05.02.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо вх. № РУО1-2847/ 02.02.2018 г. община Чирпан, къща-музей „Пейо К. Яворов“ и фондация „Яворов“ обявяват Национален конкурс за поезия за ученици от 8. до 12. клас.

Моля да запознаете учителите и учениците с регламента на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

26.01.2018

Национален конкурс „Петя Дубарова“ – 2018 година, организирани от община Бургас, Къща музей „Петя Дубарова“, МОН и РУО – Бургас

 

Изх. № РУО1-2148/26.01.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И

НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на РУО – Бургас № РД 20-149/24.01.2018 г., с вх. № РУО1-2007/24.01.2018 г., приложено Ви изпращам Обява и Статут на Националния литературен  конкурс „Петя Дубарова“ – 2018 година.

Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2017/2018 година на МОН.

Организатори на конкурсите са община Бургас, Къща музей Петя Дубарова“, Министерство на образованието и науката и Регионалното управление на образованието – Бургас.

 

Приложение: Съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

24.01.2018

Областен кръг на олимпиадата по Български език и литература

Изх. № РУО1-2013/ 24.01.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-1396/ 12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2017/2018 г., заповед № РД 28-34/ 16.10.2017 г. на началника на РУО - София-град за организиране и провеждане на олимпиадите през учебната 2017/2018 г., заповед № РД01-14/ 24.01.2018 г. на началника на РУО – София-град за организиране и провеждане на областния кръг на олимпиадата по български език и литература и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по български език и литература областният кръг ще се проведе на 04 февруари 2018 г., неделя, както следва:

За учениците от V клас от всички райони в

41. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, ул. „Цар Самуил” № 24, директор Александра Топалова, тел. 02/989 01 27.

За учениците от клас от всички райони в

20. ОУ „Тодор Минков“, ул."Kняз Борис I" № 27, директор Анелия Андреева, тел. 02/954 91 64

За учениците от VІІ и ХІІ клас от всички райони в

31. СУЧЕМ  „Иван Вазов“, ул. „Гео Милев“ № 2, директор Надежда Николчева, тел.02/8717087, 02/8721156

За учениците от възрастова група VІІІ, ІХ, Х клас от всички райони в

138. СУ „Проф. В. Златарски”, ул. „Алфред Нобел” № 3, директор Магдалена Кръстева, тел. 02/872 06 27,

02/872 39 17

За учениците от ХІ клас от всички райони в

НФСГ, ул. "Розова долина" № 1, директор Мая Гешева, тел. 02/ 866 13 09, 02/866 59 30

Областният кръг започва в 10:00 ч на 04 февруари 2018 г.

Времето за провеждане на областния кръг е:

V клас – 2 (два) астрономически часа за създаване на трансформиращ преразказ на неизучаван художествен текст (от името на неутрален разказвач или от името на герой). Това времетраене включва и 15 минути за самостоятелно прочитане на текста от всеки ученик. Текстът за преразказ се прочита един път от учител, като времето за прочит не се включва във времето за работа на учениците;

VІ клас – 2 (два) астрономически часа за създаване на сбит преразказ на изучаван художествен текст или на откъс от него. Текстът за преразказ се прочита един път от учител, като времето за прочит не се включва във времето за работа на учениците;

VІІ клас 3 (три) астрономически часа за създаване на отговор на литературен въпрос в обем до три страници и за изпълнение на тест с 30 задачи. Съгласно регламента на олимпиадата двата компонента на изпита се изпълняват по ред, избран от ученика, и се предават едновременно в края на изпитното време;

VІІІ, ІХ, Х клас – 3 (три) астрономически часа за изпълнение на тест с 30 (тридесет) задачи с четири избираеми отговора, от които само един е верният, както и задачи със свободен отговор;

ХІ и ХІІ клас – 4 (четири) астрономически часа за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе – по избор) по проблем от литературна/и творба/и от учебното съдържание за задължителна подготовка в ХІ и ХІІ клас.

Писмените работи за учениците от VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас са анонимни.

Директорът на училището – независимо от броя на класираните ученици – със заповед назначава за всяко училище домакин: учител придружител в деня на провеждането; учител по български език и литература, който ще съдейства при задаване на темите в изпитните зали – за учениците от V, VІ, VІІ, ХІ и ХІІ клас; квестор – учител, специалист по друг предмет. Училищата с повече от пет класирани ученици за клас или възрастова група определят двама квестори за съответната сграда. Имената на квестора/ите и броят на учениците, които са потвърдили участието си, незабавно да бъдат съобщени на директора на училището домакин по телефона.

В срок до 17:00 ч. на 31.01.2018 г. директорът на училището изпраща сканирана посочената заповед на електронния адрес на експерта по БЕЛ [email protected].

Квесторите се явяват в определеното училище не по-късно от 8,45 ч. на 04.02.2018 г.

На 04 февруари 2018 г., неделя, всички ученици трябва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 9:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност. Учениците от V и VІ клас да носят карирани листове, формат А-4, подпечатани с печата на училището, подгънати и перфорирани. Броят на листовете да бъде съобразен с класа и възрастта на учениците. На учениците от VІІ до ХІІ клас ще бъдат осигурени листове за писане. Всички ученици пишат само със син химикал.

На учениците от VІІ, XI и XII клас се разрешава ползването на конкретния литературен текст. Препоръчваме учениците да бъдат снабдени с литературните текстове от своето училище поради възможни ограничения в книжния фонд на библиотеките в училищата домакини.

Писмените работи се проверяват и оценяват от регионална комисия при условия и ред, определени в заповед на началника на РУО.

Срокът за проверка на писмените работи е 13 февруари 2018 година. За участие в националния кръг ще бъдат предложени учениците от VІІ клас, получили най-малко 90 т., учениците от VIII – X клас, получили най-малко 60 т., и учениците от ХІ и ХІІ клас, чиято окончателна оценка е най-малко отличен (5,50). Съгласно регламента на олимпиадата националната комисия ще определи кои от предложените да бъдат допуснати до националния кръг.

Всички резултати от областния кръг ще бъдат популяризирани на интернет страницата на РУО след решението на националната комисия.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.01.2018

Културна проява посветена на 170 години от рождението на Христо Ботев

 

Изх. № РУО1-238/ 05.01.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо с вх. № РУО1-193/ 04.01.2018 г. Българската академия на науките, Столична община, Съюзът на българските писатели и издателство „Захарий Стоянов“ канят Вас, учители и ученици от Вашето училище на вечер, посветена на 170 години от рождението на Христо Ботев.

Честването на паметната годишнина ще се състои на 10 януари 2018 година от 18 часа в големия салон на БАН на ул. „15 ноември“ 1.

Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с поканата и да подкрепите присъствието им.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.12.2017

Национална седмица на четенето в периода от 11 до 15 декември 2017 г.

Изх. № РУО1-29131  / 08.12.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С Решение № 541 от 26.09.2017 г. е приет Национален план за действие през 2017-2018 година за изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020). Във връзка с това МОН организира и провежда Национална седмица на четенето в периода от 11 до 15 декември 2017 г.

Моля да се запознаете с приложената програма на МОН и да организирате същите или други дейности. Участието на родителите има съществено значение при реализирането на инициативите във Вашето учебно заведение.

С цел популяризиране на добрите практики на детските градини и училищата, моля да информирате РУО – София-град за проведените дейности, като изпращате информацията на адрес: [email protected]

ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-2219/ 17.11.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

05.12.2017

Олимпиада по български език и литература

Изх. № РУО1-28584/ 05.12.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на  заповед № РД 09-5411/ 12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 г., Приложение № 1, № 2, № 3 и № 4, заповед  № РД 01-462/ 16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град олимпиадата по български език и литература се провежда в три кръга:

  • Общински (училищен) – на 17 декември (неделя) 2017 г., 10:00 ч.;
  • Областен – на 04 февруари (неделя) 2018 г., 10:00 ч.;
  • Национален – на 31 март и 01 април 2018 г. в гр. Сливен

Съгласно регламента на олимпиадата по български език и литература общинският и областният кръг обхващат учениците от V до ХІІ клас, а на национален кръг се състезават ученици от VІІ, VІІІ-Х, ХІ и ХІІ клас.

Моля да запознаете учителите по български език и литература и учениците с правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади (Приложение № 1 към заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г.) и с регламента на олимпиадата, като обърнете специално внимание на формалните, съдържателните, критериално-оценъчните и състезателните аспекти, които се отличават съществено от формата и целите на НВО и ДЗИ.

Обърнете внимание, че олимпиадата цели да стимулира изявата на интелектуалните способности на учениците и учителите и в този смисъл количествените параметри не са показател за качеството на състезанието. Това предполага да насърчите доброволно участие на учениците с качества на изследователи и творци. Участието или неучастието в олимпиадата по български език и литература не следва да бъде обвързвано с резултатите от общообразователната подготовка по предмета.

Темите за общинския кръг за V, VI, VII, XI и XII клас се определят от старши експертите по български език и литература, а за VІІІ-Х клас – от националната комисия. Тъй като по решение на МОН изпитният тест за VІІІ-Х клас ще бъде предоставен на всички РУО в 9:30 ч., за начален час на олимпиадата за всички класове и групи се определя 10:00 ч. Изпитните материали ще бъдат изпратени на официалните интернет адреси на всички училища на 17.12.2017 г. в 9:45 часа. Ключът с отговорите на теста за VІІ клас ще бъде изпратен на официалния интернет адрес на училището на 18.12.2017 г. С цел прилагане на единни критерии и подходи при оценяването на писмените текстове заедно с ключа ще бъдат изпратени като прикачен архивиран файл критериите, оценъчните карти и скалата за преобразуване на точките на учениците от ХІ и ХІІ клас в цифрови оценки. Скалата не се прилага при оценяването на работите на учениците от V до Х клас.

Писмените работи на учениците се проверяват и оценяват от училищна комисия, назначена със заповед на директора. Училищната комисия работи съобразно целите на олимпиадата да открива и поощрява учениците със способности и интереси в предметната област „Български език и литература“. Председателят на комисията изготвя в срок от 7 (седем) работни дни 2 (два) протокола, заверени с подпис от директора и печат на училището: единия (в 1 екземпляр) с резултатите на всички явили се ученици по класове, към който прилага кратък словесен анализ на постиженията и пропуските на участниците, и втория (в 2 екземпляра) с имената и резултатите на класираните за областния кръг ученици по класове (всеки клас на отделен лист), към който прилага декларация по т. 2 от V. Популяризиране на резултатите от олимпиадите от заповед № РД 09-5411/ 12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката. На 03.01.2018 г. (сряда) директорът изпраща протоколите от комисията на старши експерта по български език и литература в РУО, стая 415. Писмените работи на класираните ученици се сканират цветно в PDF формат. Всички работи на класираните от даден клас се сканират последователно в един файл. Името на файла да носи информация за класа, училището и броя на класираните, например: VII_300SU_4. Файловете се изпращат преди предаването на протоколите на адрес [email protected]. Оригиналните писмени работи на класираните ученици се съхраняват в училището до края на учебната година.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

24.11.2017

Конкурс за есе на тема „Душата ми е пленница…“

 

Изх. № РУО1-27984/ 24.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СРЕДНИ УЧИЛИЩА, ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо до РУО – София-град с вх. № РУО1-27950/ 24.11.2017 г. Националният литературен музей съобщава, че обявява конкурс за есе на тема „Душата ми е пленница…“, посветен на 140-годишнината от рождението на Пейо К. Яворов.

Моля да информирате учениците от 8.до 12. клас от Вашето училище с обявата и при необходимост да им съдействате да участват в конкурса. 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД