Детски и ученически отдих и туризъм

31.05.2017

Дните на Любляна в София

Изх. № РУО1-123398/31.05.2017 г.

ДО 

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-12105/29.05.2017 г., Ви уведомявам, че на 01.06-02.06.2017 г. Столична община ще бъде домакин на Дните на Любляна в София.

Предвидена е богата културна програма, която включва уличен театър, концерти, литературно четене и дегустация на различни храни и напитки от столицата на Словения.

Столична община отправя покана към учители и директори на столичните училища, да присъстват на концертите на словенската група „Каталена”, който ще се състои на 01.06.2017 г., от 19:00 часа в Софийската опера и балет, както и на танцовия спектакъл на Росана Хрибар и Грегор Луштек – хореографи и танцьори в Танцов театър „Любляна”, който ще се състои на 02.06.2017 г., от 18:00 часа. Входът е свободен.

Допълнително ще получите повече информация, както и покани за спектаклите. 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

 

ВИОЛЕТА ДЪРМОНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД10-1662/22.05.2017 г.   

на министъра на образованието и науката/

31.05.2017

Детски празник на всички деца на 1 юни

Изх.  РУО 1 – 12437 / 31.05.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1 – 11805/25.05.2017г., Ви информирам за покана на детски празник на всички деца на 1 юни, който ще се проведе на Баухаус Арена, ул. Неделчо Бончев № 41, от 17:00ч., организиран от Сдружение „Аутизъм днес“ и „Тацитус“ в партньорство с Българската Асоциация Мини Футбол, Националната асоциация на ресурсните учители в България, Регионалното управление на образованието – София-град и Държавния Логопедичен център–София.

На спортния ден ще присъстват – Ники Кънчев, Део, Елена Петрова, Йоана Драгнева, Георги Мамалев, Стефан Щерев, Гала, Лео и много други приятели. За децата, които няма да спортуват, ще има кътове за рисуване и празнична торта. Поканени са и деца без проблеми в развитието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВИОЛЕТА ДЪРМОНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД10-1662/22.05.2017 г.  

на министъра на образованието и науката/