Събиране на оферти, във връзка с изграждане на мрежова инфраструктура (LAN мрежа) в администрацията на РУО – София-град

08.11.2019

Изх. №  РУО1-31570/08.11.2019 г.

 

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

 

Във връзка с постъпило в РУО – София-град писмо с вх.№ РУО1-31485/08.11.2019 г. Правим следните уточнения:

 

1. Относно обявата: събиране на оферти, във връзка с изграждане на мрежова инфраструктура (lan мрежа) в администрацията на РУО – София-град, а именно:

 

1.1. При изграждането на мрежовата инфраструктура е необходимо да осигурят два сървърни шкафа, които да са съвместими с 19” устройства. Приблизителни размери 600 x 1000 x 2000 мм.

 

Стандарти:

• iso9001-2008

• tse: en 61587-1 за механична структура

• клас на защита: ip20 или ip55

 

1.2. Относно обявата: строително ремонтни дейности  след изграждане на мрежова инфраструктура (lan мрежа) на територията на РУО – София-град, а именно:

Демонтаж и монтаж на ламперия и вграден гардероб ще се извършва само в сървърното помещение

 

2. Срокът за подаване на оферти се удължава до 17:30 часа на 13.11.2019 г.

 

3. При проявен интерес може да се извърши оглед всеки работен ден в рамките на работното време на администрацията – 08:30 ч. – 17:30 ч.

 

4. Място за подаване на оферти

 

Офертите могат да се представят в деловодството на Регионално управление на образованието – София-град”, град София, ул. „Антим I“, № 17, всеки работен ден от 9.00 ч. До 17:00 ч. или на ел.поща на РУО – София-град: [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД