Изкуства, технологии и предприемачество

23.05.2018

Конкурс за детска рисунка „Витоша – достъпна за всички“

Изх. № РУО1-РУО1-13063/23.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-12788/21.05.2018 г., Ви уведомявам, че Дирекцията на Природен парк „Витоша“ организира конкурс за детска рисунка „Витоша – достъпна за всички“. Конкурсът е част от дейностите по проект „ВИТОША – ДОСТЪПНА ЗА ВСИЧКИ“ за достъп на хората с увреждания до природния парк. Целта на проекта е да подобри качеството на живот, физическата и психическа дееспособност, социалната интеграция, адаптация и пълноценна реализация в обществения живот на хората с увреждания чрез съприкосновение с природата и спортни занимания на Витоша.

В конкурса могат да участват ученици от I до VII клас. Рисунките трябва да се представят във формат А3 или А4 до 11 юни 2018 г. в Информационния център на Дирекцията на Природен парк „Витоша“ на ул. "Антим I" № 17, гр. София.

Моля да информирате заинтересованите ученици и учители от поверените Ви училища.

 

Приложение:

1. Плакат на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.05.2018

Конкурс

Изх. № РУО1-11659/14.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 0522-302/10.05.2018 г. с вх. № РУО1-11517/11.05.2018 г., Ви уведомявам, че Министерство на образованието и науката и Представителството на Върховния комисар на ООН за бежанците в България (ВКБООН) организират конкурс по повод 20 юни – Световния ден на бежанците.  Конкурсът е насочен към всички ученици, записани в училищата на територията на област София-град, община Нова Загора и община Харманли.

Темата на конкурса е „Бягство и спасение“.

Съгласно регламента на конкурса учениците се разделят в 3 възрастови групи:

-          I – IV клас – участват с рисунка;

-          V – VII клас – участват с писмо до дете бежанец;

-          VIII – XII клас – участват с есе.

Отличените рисунки, писа и есета ще бъдат наградени и публикувани на сайта на ВКБООН.

Моля да информирате заинтересованите ученици и учители от поверените Ви училища.

 

Приложения:

1. Регламент.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

24.04.2018

Детска мелодия на годината

 

Изх. № РУО1- 9721/24.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-122/10.04.2018 г., вх. № РУ0 1-8019/10.04.2018 г. Ви уведомявам, че през месец февруари 2018 г. стартира фестивала „Детска мелодия на годината“, който е ежегоден национален фестивал за нова българска песен за деца и има конкурсен характер.

Информация за фестивала може да се намери на официалните сайтове на Съюза на българските композитори: http://www.ubc-bg.com/bg/news/434 и на Държавна агенция на българите в чужбина: http://www.aba.government.bg/?show=38&nid=1931

Електронна поща на фестивала е: detskamelodia@abv.bg    

Организаторите и директорите на училищата и детските градини са длъжни да спазват законовите изисквания, съгласно чл. 11а, ал. 1 от  Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл.7, ал.1“

Приложение: регламент за конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.04.2018

Фестивал „Сцена под Сините камъни“

Изх. № РУО1-9273/19.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-8970/18.04.2018 г., Ви уведомявам, че Народно читалище „Зора 1860“, гр. Сливен, ще бъде домакин на Национален летен детско-юношески театрален фестивал „Сцена под Сините камъни“, който ще се проведе от 15 до 17 юни 2018 г.

Основни цели на фестивала са да даде възможност за национална и международна изява на детските и младежките театрални трупи, да предостави форум, където да се съпоставят постиженията на съставите и да съдейства за повишаването на театралната култура на децата и младежите.

Моля да информирате заинтересованите учители и ученици от повереното Ви училище за възможността да вземат участие във фестивала.

 

Приложения:

1.      Статут на фестивала.

2.      Заявка за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.04.2018

Конкурс

 

Изх. № РУО1-8792/16.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-121/10.04.2018 г. с вх. № РУО1-8018/10.04.2018 г., Ви уведомявам, че агенция „Стратегма“ в партньорство с Центъра на учебно-тренировъчните фирми на МОН и Съюза на читалищата провежда кампания „Защити фантазия“ за защита на интелектуалната собственост. В рамките на кампанията ще се проведе конкурс за създаване на комикс герой, който ще бъде използван за създаване на образователен комикс, посветен на защитата на авторските права на творците и артистите, с акцент върху електронното разпространение в интернет. В конкурса могат да участват ученици от VIII до XII клас. Комиксът и видеоматериалите, които кампанията ще произведе, ще бъдат предоставени за ползване на МОН и на Патентното ведомство на Република България.

Информация за кампанията и условията за участие ще намерите на електронната страница на кампанията: http://imagination.gateway.bg.

Организаторите и директорите следва да спазват законовите изисквания, определени в чл. 11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.03.2018

ХVІII-ти Национален фестивал на детското и юношеско театрално творчество на руски език „Ние можем всичко“

 

Изх. № РУО1-6692/22.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-6637/22.03.2018 г., Ви уведомявам, че Руският камерен театър съвместно с Представителството на Россотрудничество в България организират ХVІII-ти Национален фестивал на детското и юношеско театрално творчество на руски език „Ние можем всичко“. Във фестивала могат да се включат театрални трупи от столичните училища, които имат в своя репертоар постановки на руски език (откъси от пиеси, драматизации по разкази, приказки, стихове и басни, сценки от руски автори, др.).

Събитието ще се проведе в Руския културно-информационен център в гр. София на 28 април 2018 г.

Трупите ще бъдат оценявани в три възрастови категории:

·         от 7 до 11 години;

·         от 11 до 16 години;

·         над 16 години.

Заявките за участие ще се приемат до 25 април 2017 г. на електронен адрес: detskifest@abv.bg  

Телефон за контакти: 0898669460.

Приложения:

1. Заявка.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.03.2018

Конкурс за млади художници и писатели на тема „Душата на един извор“

 

Изх. № РУО1-РУО1-6477/20.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-5985/14.03.2018 г., Ви уведомявам, че Община Ямбол, „Овергаз” и Фондация „Млада България”, обединени от каузата за подкрепа на младите дарования, организират Десети национален конкурс за млади художници и писатели на тема „Душата на един извор“. Моля да информирате желаещите да с включат ученици от поверените Ви училища.

За повече информация:

Община Ямбол - тел.: (046) 681 404; Културно-информационен център „Безистен“ – гр. Ямбол,  тел: (46) 61 00 66, yambol@bezistena.com, “Овергаз Инк.” АД: www.overgas.bg и Фондация „Млада България”:  mlada.bg@gmail.com .

 

Приложения:

1. Обявление.

2. Плакат.

3. Регламент.

4. Декларация.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.03.2018

8-мо бианале за детско изкуство на тема „С вкусове и цветове и аромати“

 

Изх. № РУО1-РУО1-6499/20.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-5858/13.03.2018 г., Ви уведомявам, че предстои провеждане на 8-то бианале за детско изкуство на тема „С вкусове и цветове и аромати“ в град Ксанти, Гърция. Организатори на бианалето са Музея и Академията за детско изкуство в град Ксанти, Гърция. Участие могат да вземат деца и ученици на възраст от 4 до 17 години. Изпратените рисунки следва да са изпълнени върху платно или хартия с размери 45x45 см или 40x60 см. Краен срок за заявяване на участие е 30.05.2018 г. При попълване на формуляра за участие е необходимо текстът да бъде изписан с главни букви на посочения адрес:

To President

Ms. Mavrogeni Lita

MUSEUM AND ACADEMY CHILDREN`S ART

Alexandrou Papagou, N 13, P. K. 67100

Chrysa – Hanthi

Tel. 00302541552228

Email: litamavrogeni@gmail.com

GREECE

Повече информация можете да намерите на сайта на организаторите: www.oikoumeni.gr и на тел.: 00302541578109.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.03.2018

Конкурс

 

Изх. № РУО1-6499/20.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-5915/14.03.2018 г., Ви уведомявам, че от 2007 година Първа езикова гимназия - гр. Варна, провежда съвместно с Фондация „Българска памет" ежегоден литературен конкурс за създаване на авторски художествени текстове на английски и немски език. Конкурсът е включен в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН и е финансово подпомогнат от Община Варна. Право на участие в него имат ученици от цялата страна в гимназиална училищна степен.

Тема на конкурса за 2018 е "ЦВЯТ". Конкурсните материали следва да се изпратят не по-късно от 07.05.2018 г. (важи датата на пощенското клеймо) на пощенския адрес на организатора.

Първа езикова гимназия - за КОНКУРС 2018, ул. „Подвис” № 29, гр. Варна, п.к. 9010

Статутът и формулярът за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на организаторите: http://1eg.eu/.

Повече информация ще получите на електронен адрес: literaturen_konkurs@abv.bg  и тел.: +359 52/ 301 235; 303-785

Приложения:

1. Покана.

2. Формуляр.

3. Статут.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.03.2018

Списък с резултатите от областния кръг на Национално състезание „Ключът на музиката“

 

Списък на класирананите за национален кръг ученици от IV до VII клас и техните  резултатите на Национално състезание „Ключът на музиката“, неподали декларация по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката.

12.03.2018

Регионален конкурс за изящно и приложно изкуство, Бургас 2018 г.

 

Изх. № РУО1-5602/09.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-5448/08.03.2018 г., Ви уведомявам, че през 2018 г. в град Бургас ще бъде разкрит филиал на Националната художествена академия със следните бакалавърски специалности: „Живопис“, „Стенопис“, „Графика“, „Книга, илюстрация, печатна графика“, „Плакат и визуална комуникация“, „Рекламен дизайн“ и „Мода“, както и магистърска програма „Арт терапия“. С оглед на утвърждаване на сътрудничеството между двете институции, община Бургас и Националната художествена академия организират конкурс на тема „Регионален конкурс за изящно и приложно изкуство, Бургас 2018 г.“ Моля да информирате учениците в поверените Ви училища за възможността да се включат в конкурса.

 

Приложения:

1. Статут.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.03.2018

ХVІII-ти Международен пленер „Традиция, екология, творчество“

 

Изх. № РУО1-РУО1-5225/06.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-4651/26.02.2018 г., Ви информирам, че Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието – гр. Пловдив, Община Пловдив и СУ „Свети свети Кирил и Методий“, организират ХVІII-ти Международен пленер „Традиция, екология, творчество“. Пленерът ще се проведе от 17 до 20 април 2018 г. в гр. Пловдив и е включен в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците.

Международният пленер „Традиция, екология, творчество” дава възможност на младите художници от различни страни да изявят таланта си, да осъществят творчески и лични контакти, да се запознаят с българската култура и културните традиции на други народи.Пресъздавайки съвременни обекти от град Пловдив и такива от архитектурен резерват ,,Старинен Пловдив”, със своя творчески поглед, участниците се доближават до духа на културно – историческото ни наследство и съвремието.Желаещите да вземат участие ученици следва да изпращат своите творби до 30.03.2018 г. на адрес: гр. Пловдив, ул. „Явор“ № 31, СУ „Свети свети Кирил и Методий“.

Приложения:

1. Статут на пленера.

2. Програма.

3. Заявка за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД