Изкуства, технологии и предприемачество

19.04.2019

Покана за участие в конкурс „София в стих. Столица в щрих“ за слоган на София и визия

Изх. № РУО1- 10998/19.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Студентско читалище „Климент Охридски“ 1997 с вх. № РУО1-10733/17.04.2019 г., Ви уведомявам за предстоящо провеждане на конкурс „София в стих. Столица в щрих“  за слоган на София и визия.

Конкурсът дава възможност за изява на таланта на младите ученици, провокирайки креативното мислене и творческите заложби. Проектът „София в стих. Столица в щрих“ е съфинансиран по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на „140 години София – столица на България“ и „София – град на Толерантността и Мъдростта“.

На официална церемония през месец юни 2019 година, организаторите ще отличат най-добрите творби. Жури от поети, писатели, художници и дизайнери с международни отличия, ще оценява постъпилите предложения в конкурсите. Най-добрите произведения, обрисуващи София в стих и щрих, ще бъдат поместени в луксозно издание.

Желаещите да се включат в конкурса могат да подават произведенията си от 19 април до 19 май 2019 година по електронен път на email: sofiavstihistrih@gmail.com , придружени с две имена, клас, училище и телефон за контакт.

С подаването на предложенията в конкурсите, участниците се съгласяват произведенията им да бъдат публикувани в сборник, издаден от неправителствената организация.

Изисквания за конкурса:

Ø  „София в стих“ – стих/слоган за София, обем – до две изречения;

Ø  „Столица в щрих“ – рисунка, визия, файлове: pdf, jpg, tif;

За повече информация: 0888 258 929.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.04.2019

Покана за участие в националния фестивал за нови детски песни „Детска мелодия на годината“

Изх. № РУО1- 11000/19.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Сдружение „За българска музика и изкуство“ с вх. № РУО1-9414/09.04.2019 г., Ви уведомявам за предстоящо провеждане на второто поред издание на Националния фестивал за нови детски песни „Детска мелодия на годината“ – 23.03.2019 г. – 20.03.2020 г.

Допълнителна информация на телефон: 0889 621 046, както и на имейл адрес: detskamelodia@abv.bg .

 

Приложение:

1.      Статут на националния фестивал за нови детски песни „Детска мелодия на годината“.

2.      Заявка за участие в националния фестивал за нови детски песни „Детска мелодия на годината“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.04.2019

Провеждане на Национален конкурс за ученици и деца в предучилищна група „С добро по Великден“

Изх. № РУО1- 10586/17.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на  Национален научен експедиционен клуб ЮНЕСКО (ННЕК – ЮНЕСКО), изх. № Т-2-98/10.04.2019 г., с вх. № РУО1-9888/11.04.2019 г., Ви уведомявам за предстоящо провеждане на Национален конкурс за ученици и деца в предучилищна група „С добро по Великден“.

За повече информация: тел.: 0877 244 339, както и на интернет страницата на ННЕК – ЮНЕСКО : www.nnek-unesco.org.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД10-1209/09.04.2019 г.

на министъра на образованието и науката/

17.04.2019

Експониране на пътуваща изложба „Обич за България“

Изх. № РУО1- 10670/17.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН, № 9105-127/12.04.2019 г., с вх. № РУО1-10059/12.04.2019 г., Ви уведомявам за изложба от рисунки на ученици от българските неделни училища в чужбина под надслов „Обич за България“, която е организирана от Министерството на образованието и науката съвместно с Асоциацията на българските училища в чужбина.

Изложбата „Обич за България“, която съдържа 60 картини, ще е пътуваща, като се предвижда да бъде експонирана за срок от две седмици във всички областни градове – София-град от 04.02.2020 г. до 15.02.2020 г.

За контакти и информация за експониране на изложбата – Румяна Тошкова, тел.: 02/9217595, моб. тел.: 0884 600 802, както и на имейл: r.toshkova@mon.bg .

Приложение:

  1. Пътна карта на пътуваща изложба „Обич за България“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД10-1209/09.04.2019 г.

на министъра на образованието и науката/

16.04.2019

Провеждане на Международен детски фестивал „Млади таланти“ – 2019“

Изх. № РУО1- 10435/16.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на  Национален дворец на децата, изх. № 1050/12.04.2019 г., с вх. № РУО1-10219/15.04.2019 г., Ви уведомявам за предстоящо провеждане на Международен детски фестивал „Млади таланти“ – 2019“.   

Фестивалът ще се проведе от 16 до 20 април 2019 г., като всички събития от програмата ще са с вход  свободен.

 

Приложение:

1. Програма на Международен детски фестивал „Млади таланти“ – 2019“.   

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД10-1209/09.04.2019 г.

на министъра на образованието и науката/

09.04.2019

Семинар с учители технологии и предприемачество, преподаващи в V – VII клас

Изх. № РУО1-9338/08.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2018/2019 г. РУО – София-град организира семинар с учители по технологии и предприемачество, преподаващи в V – VII клас на тема: „Икономически принципи за изготвяне на бюджет“. Семинарът ще се проведе на 17 април 2019 г. от 11,00 ч. в 18. СУ „Уилям Гладстон“.

Моля да уведомите учителите по технологии и предприемачество, преподаващи в V – VII клас от повереното Ви училище и съдействайте за участието им в семинара. Приложено Ви изпращам програмата на семинара.

Моля, желаещите да се включат в семинара, да се регистрират, като попълнят посочения формуляр в срок до 15.04.2019 г. https://forms.gle/qimiXBy17kjs2KXw5

Приложение: Програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.04.2019

Покана за участие в Национален конкурс „Плакат“ 2019 г. под мотото „Щастливи заедно“

Изх. № РУО1-9189/05.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Държавна агенция за закрила на детето изх. № 04-10-343/05.04.2019 г., вх. № РУО1-9125/05.04.2019 г., Ви уведомявам за провеждането на Национален конкурс „Плакат“ 2019 г. под мотото „Щастливи заедно“ в партньорство с Министерство на образованието и науката.

Конкурсът е насочен към ученици от специалностите „Рекламна графика“ и „Компютърна графика“ в училищата по изкуства, както и към училищата с паралелки с разширено изучаване на „Изобразително изкуство“.

Краен срок за приемане на творбите е 07.05.2019 г.

Информация за конкурса е публикувана на официалната електронна страница на ДАЗД.

 

Приложение: Регламент на Национален конкурс „Плакат“ 2019г. и Декларация за информирано съгласие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.04.2019

Изложба на ученици от Профилирана гимназия за изобразителни изкуства „Проф.Николай Райнов“

Изх. № РУО1-9114/05.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на „Cantus Firmus“ с вх. № РУО1-5749/07.03.2019 г., Ви уведомявам за предстоящ концерт за деца „Музикално пътешествие“ по музика и текст на Добри Палиев, който ще въведе децата в света на класическата музика и ще представи ударните инструменти.

Концертът ще бъде представен на 19 април 2019 г. от 11:00 часа в зала „България“ от перкусионен ансамбъл от НМУ „Любомир Пипков“ – „Палиев спаркълс“.

Събитието е част от „Европейски музикален фестивал“ и е включено в календара на културните събития на Столична община.

Концертът е подходящ за деца и ученици от I до V клас.

За повече информация – Радостина Узунова, тел.: 02/ 943 0916.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.04.2019

V международен детско-юношески конкурс за рисунка „Нашите традиции и обичаи“

Изх. № РУО1-9113/05.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Съюз „Духовно възраждане-България“ с вх. № РУО1-8185/27.03.2019 г., Ви уведомявам за провеждането на V международен  детско-юношески конкурс за рисунка „Нашите традиции и обичаи“.

Краен срок за изпращане на рисунките – 30 май 2019 г.

Размерът на рисунката да е не по-малък от 35/50 см.

Материал и бои по избор.

Техника – живописни, графични, смесени и авторски техники.

Критерии на журирането:

Ø  Оригиналност на идеята и техниката;

Ø  Творческа интерпретация с оглед спецификата на избраните теми;

Ø  Пресъздаване на националните народни празници и обичаи, чрез свободно избрана композиция;

Участниците са разделени в три възрастови групи:

·         Първа възрастова група – от 6 до 11 години.

·         Втора възрастова група – от 12 до 15 години.

·         Трета възрастова група – от 16 до 19 години.

 

На колетите и пликовете трябва да бъдат изписани точните адреси /град, район,улица, училище//, пощенски код и имена на всеки от участниците, за обратна връзка, както и телефон за личен контакт с тях.

Адрес за изпращане на творбите: гр. Пловдив, ПК 4000, ул. „Иван Вазов“ №25 за Мария Герасова  и Георги Караджов.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.03.2019

Национален фестивал на руската поезия, песен и танц „Пусть всегда будет солнце“

Изх. № РУО1- 8469/ 29.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Национално движение „Русофили“ приложено Ви изпращам регламент на Националния фестивал на руската поезия, песен и танц „Пусть всегда будет солнце“, подкрепен от Националния дворец на децата, СБУ, Община Казанлък и Фонд „Русский мир“.

Моля за Вашето съдействие информацията за фестивала да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

Приложение: Регламент и заявка за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.03.2019

Обучения за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти по изкуства

Изх. № РУО1-8327/28.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2018/2019 година, Ви уведомявам, че на 11 април 2019 г. в 105. СУ „Атанас Далчев“, ул. „Св. Пимен Зографски“, № 7 ще се проведе семинар с учителите по изкуства на тема: „Прилагане на ИКТ в обучението по изкуства“ от 14:00 до 17:00 часа.

Моля своевременно да информирате учителите по изкуства от повереното Ви училище за провеждането на семинара и да осигурите тяхното присъствие.

Необходимо е да подадете предварителна заявка за участие в срок до 29 март 2019 г. на адрес: https://drive.google.com/open?id=1m8MxW8E_5bBnRkyEC7DhMezMFMfw6zEuY03kkc4ofao .

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.03.2019

Провеждане на открита педагогическа практика

Изх. № РУО1-8247/27.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

НА ВНИМАНИЕТО

НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ХОРЕОГРАФИЯ И КОРЕПЕТИТОРИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2018/2019 г., във връзка с прилагане на учебната програма по хореография за VI клас и спазване на ДОС за оценяване, на 16.04.2019 г. от 12:45 часа в 140. СУ „Иван Богоров“,  район „Връбница”, ж.к. Обеля 2, ул. „Дико Илиев“, № 9, ще се проведе открита педагогическа практика в VI клас на тема: „Прилагане на учебната програма по хореография за VI клас“.

До училището може да се пътува с метро (Метростанция „Обеля“, от страна на Обеля 2),  трамвай № 6.

Моля Ви да уведомите учителите по хореография и корепетиторите, които преподават в VI клас за мястото и часа на провеждането на урока, както и да съдействате за тяхното присъствие в посоченото училище не по-късно от 12:30 часа, без да се нарушава учебния процес.  

С оглед ограничения капацитет на залата е необходимо учителите да заявят присъствие на урока на адрес: https://drive.google.com/open?id=1AWX6sE3krxjJnsFix-s_R9Mv1eynuLDp96zM-j0NcUA в срок до 29.03.2019 г.  

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД