Изкуства, технологии и предприемачество

28.10.2019

Провеждане на I Национален ученически конкурс „Национален парк Рила“ – познат и непознат“

Изх. № РУО1- 30572/28.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на  РУО – Благоевград  с изх. № РД-16-574/23.10.2019 г., вх. № РУ0 1-30230/23.10.2019 г., Ви уведомявам за предстоящо провеждане на VI Национален ученически конкурс „Национален парк Рила“ – познат и непознат“.

В конкурса могат да участват ученици от I – XII клас от цялата страна в различни категории.

За допълнителна информация: 073/88 05 37 - Дирекция „Национален парк Рила“; 0878 41 82 80, e-mail: [email protected].

 

Приложение:

1. Статут на VI Национален ученически конкурс „Национален парк Рила“ – познат и непознат“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.10.2019

Провеждане на XIV Национален конкурс „Морето, морето, морето…“- гр. Варна, 2019 г., за литературно творчество и компютърна рисунка

Изх. № РУО1- 30567/28.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на  Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс гр. Варна с изх. № АС-02-23/22.10.2019 г., вх. № РУО1-30049/22.10.2019 г., Ви уведомявам за провеждането на XIV Национален конкурс „Морето, морето, морето…“, за литературно творчество и компютърна рисунка, Варна 2019 г. Право на участие в конкурса имат ученици от I-XII клас. Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на МОН за учебната 2019/2020 г.

 

Приложение:

1. Статут на XIV Национален конкурс „Морето, морето, морето…“- гр. Варна, 2019 г., за литературно творчество и компютърна рисунка.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.10.2019

Покана за участие в Национален конкурс за плакат „Здрав съм, не само когато съм не съм болен“

Изх. № РУО1- 29595/16.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-361/15.10.2019 г., вх. № РУО1-29363/15.10.2019 г., Ви уведомявам за предстоящото провеждане на Национален конкурс за плакат „Здрав съм, не само когато съм не съм болен“ в партньорство с Държавна агенция за закрила на детето.

Конкурсът е насочен към ученици от всички училища в системата на предучилищното и училищното образование и от школите по изобразително изкуство. Темата е свързана с повишаване културата на децата за здравословния начин на живот.

Подтемите са:

1.      „Зная как да се грижа за здравето си“;

2.      „Тичам, скачам и се смея в здраве аз живея“;

3.      „Балансираното хранене – начин на живот“.

Финалистите в националния конкурс ще бъдат избрани от представители на ДАЗД и МОН, както и от външни експерти. Освен оригиналност и творчески умения, журито ще оценява и до каква степен произведението отразява темите и дали то се харесва и на широката общественост.

Най-добрите творби ще бъдат представени в изложба, организирана съвместно от ДАЗД и МОН.

Повече информация за Националния конкурс „Здрав съм, не само когато съм не съм болен“ може да намерите на: https://www.sacp.government.bg/ .

 

Приложение:

1.      Регламент на Национален конкурс за плакат „Здрав съм, не само когато съм не съм болен“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

11.10.2019

Обучения за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Изх. № РУО1-29022/10.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2019/2020 година, Ви уведомявам, че на 17 октомври 2019 г. от 14:15 часа в 143. ОУ „Георги Бенковски“, ул. "Тодорини кукли" № 9, ще се проведе тренинг с учителите по изобразително изкуство и на 23 октомври 2019 г. от 10:00 часа в 140. СУ „Иван Богоров“, ж.к. Обеля 2, ул. "Дико Илиев" № 9 ще се проведе тренинг с учителите по музика на тема: „Прилагане на иновативни технологии в обучението по изкуства“.

Моля своевременно да информирате учителите по изобразително изкуство и музика от повереното Ви училище за провеждане на тренинга и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебния процес.

Необходимо е да подадат предварителна заявка за участие в срок до 15 октомври 2019 г. на адрес: https://drive.google.com/open?id=1m8MxW8E_5bBnRkyEC7DhMezMFMfw6zEuY03kkc4ofao .

При запълване капацитета на залите и при голям интерес е възможно да се обяви втора дата за желаещите да се включат в тренинга, отново в 143. ОУ „Георги Бенковски“ и 140. СУ „Иван Богоров“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

10.10.2019

Kонкурс за авторска рисунка „ХАРИ ПОТЪР – 20 години магия“

Изх. № РУО1-28909/09.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Във връзка с писмо на МОН № 9105-338/02.10.2019 г., с вх. № РУО1-28245/02.10.2019 г., Ви уведомявам, че по повод предстоящата 20 годишнина от издаването в България на книгата „Хари Потър и Философския камък“, издателство „Егмонт“ организира конкурс за авторска рисунка „ХАРИ ПОТЪР – 20 години магия“, който ще се проведе в периода 27 септември – 4 ноември 2019 г.

В конкурса могат да участват ученици от I до VII клас от училищата в страната и от българските училища чужбина. Всеки участник може да се включи с една авторска творба. Рисунките трябва да бъдат на хартиен носител, изпълнени във формат А4 или на лист от стандартен блок за рисуване 23x32 см. Няма ограничение по отношение на материалите, инструментите или техниката, която учениците ще използват. Рисунките трябва да са в оригинал и да съдържат изображение, свързано със съдържанието на романите от поредицата книги за Хари Потър (любима сцена, герой, послание).

За участие в конкурса е необходимо родителят/настойникът на участника да изпрати авторска рисунка заедно с попълнена и подписана „Декларация за съгласие от субекта на данни“ по образец на адрес: гр. София 1142, ул. „Фритьоф Нансен“ № 9, „Егмонт България“.

Заявки по електронен път и в дигитален формат няма да се приемат, както и заявки, изпратени след крайния срок на конкурса – 4 ноември 2019 г. Важи датата на пощенското клеймо.

Ще бъдат определени по трима победители (заемащи първо, второ и трето място) за категориите: ученици в I и II клас; ученици в III и IV клас; ученици в V, VI и VII.

Участниците в конкурса, класирани на първо място в трите категории, ще получат по 1 (един) брой от българските юбилейни издания „ХАРИ ПОТЪР – 20 години магия“.

Тричленно жури ще избере победителите, като критериите, по които ще се води журито при излъчването на победителите, са художествено оформление и технически характеристики на изпълнението, оригиналност в претворяването на творческата идея и сила на въздействие.

Победителите ще бъдат обявени на 13 ноември 2019 г. на специално събитие в гр. София.

Правилата за участие в конкурса, както и образец на „Декларация за съгласие от субекта на данни“, са публикувани на интернет страницата на издателството. Лице за контакт – Милена Димитрова – email: [email protected], tel.: 0898 41 20 59.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

24.09.2019

Популяризиране на Национален конкурс „Най-усмихнат клас на България-2019“

Изх. № РУО1-27419/24.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Сдружение „Усмивка“ с вх. № РУО1-27351/24.09.2019 г., Ви уведомявам за провеждането на Национален конкурс „Най-усмихнат клас на България-2019“, с подкрепата на Община Бургас.

Конкурсът се провежда от 01.10.2019 г. до 30.10.2019 г. и е под надслов „През новата учебна година по-умни, по-сплотени, по-креативни – Усмивката прави силата!“

 

Приложение:

1.      Статут на Национален конкурс „Най-усмихнат клас на България-2019“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.08.2019

Покана за участие в The 27 Annual World Children`s Picture Contest

Изх. № РУО1- 24280/14.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН изх. № 9105-269/07.08.2019 г., вх. № РУО1-23832/07.08.2019 г., Ви уведомявам за провеждането на 27-то издание на конкурс за детски рисунки в Япония -  The 27 Annual World Children`s Picture Contest.

Конкурсът се провежда под патронажа на Министерство на външните работи на Япония и Министерство на образованието, културата, спорта, науката и технологиите. В миналогодишното издание на конкурса са взели участие 18 000 творби от 76 държави. Конкурсът се организира от IE-NO-HIKARI ASSOCIATION, японската национална аграрна организация за сътрудничество, която отговаря за културни дейности.

Срокът за изпращане на рисунките с попълнените формуляри в от 3 юни до 30 септември 2019 г. В конкурса могат да участват деца от 6 до 15 години (към 31декември 2019 г.) темите на рисунките не са дефинирани.

Повече информация за конкурса може да бъде получена на следния интернет сайт: https://www.ienohikari-koubo.com/zugacon/english.

Приложение:

1.      Статут на The 27 Annual World Children`s Picture Contest.

2.      Формуляр за участие в The 27 Annual World Children`s Picture Contest.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.08.2019

Покана за участие в Национална фолклорна среща „Автентичност и съвремие“

Изх. № РУО1- 24279/14.08.2019 г.

 

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН изх. № 9105-258/30.07.2019 г., вх. № РУО1-23153/31.07.2019 г., Ви уведомявам за предстоящото трето издание на Национална фолклорна среща „Автентичност и съвремие“, която ще се проведе в периода 27, 28 и 29 септември 2019 година в град Попово.

Националната фолклорна среща „Автентичност и съвремие" има за цел съхраняване, популяризиране и опазване на автентичното народно творчество, съчетаващо множество прояви предимно за деца и ученици.

Предвиждат се конкурси в няколко направления, както и концерти и представяне на сборник с автентични народни песни, непубликувани до този момент.

Поканени на срещата са някои от известните народни певици, преподаватели от катедра „Фолклор" на АМТИИ, гр. Пловдив и други заинтересовани и свързани с фолклора съмишленици.

 

Приложение:

  1. Статут на Национална фолклорна среща „Автентичност и съвремие“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.08.2019

Покана за участие в конкурс за детска рисунка „Моето пътешествие около света“

Изх. № РУО1-24281/14.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН изх. № 9105-262/01.08.2019 г., вх. № РУО1-23294/01.08.2019 г., Ви уведомявам за провеждането на петото издание на конкурса за детска рисунка, организиран от „Образователен център Британика“ ООД, град София. Партньори в провеждането на конкурса са: Списание National Geographic Kids, WWF – Световен фонд за дивата природа. Tinkle Stars™, Радио FM+, Радио Fresh и Радио Melody.

Тема на настоящото издание на конкурса е „Моето пътешествие около света“.

Организаторите си поставят за цел чрез конкурса за рисунка да насочат децата към опознаване на заобикалящия ги свят чрез разширяване на познанията им за Земята, континентите и географските области, флората и фауната, да се стимулират тяхното въображение, креативност и творческо мислене.

Приложение:

1.      Статут на конкурса за детска рисунка „Моето пътешествие около света“.

2.      Декларация за съгласие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.07.2019

Национален конкурс за плакат на тема „Пази семейството си на пътя“

Изх. № РУО1- 22593/23.07.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД), вх. № РУО1-22471/22.07.2019 г., Ви уведомявам за предстоящото провеждане на Национален конкурс за плакат на тема „Пази семейството си на пътя“.

Конкурсът е насочен към ученици с профил „Изобразително изкуство“.

 

Приложение:

1.      Статут на Национален конкурс за плакат на тема „Пази семейството си на пътя“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.06.2019

Лятната културна програма на открито, част от календара на културните събития на Столична община за 2019 г.

Изх. № РУО1- 19299/25.06.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Столична община, Дирекция „Култура“ № СОА19-ДИ05-1791/2/21.06.2019 г., вх. № РУО1-19024/21.06.2019 г., Ви уведомявам за предстоящите прояви от Лятната културна програма на открито, подходящи за деца, част от календара на културните събития на Столична община за 2019 г., както следва:

  • „ТАЙНАТА НА БЕЛИЯ ЛОТОС" - СПЕКТАКЪЛ НА ФОНДАЦИЯ „ЖАР ТЕАТЪР"

Метафорична визуална поема за скритите сили на живота. Ясна и увлекателна фабула, въздействаща визия. Ефектно смесване на изразните средства на пантомимата, театър на маските, големи парадни кукли, материали и средства от сферата на карнавала и уличния театър.

Кино "Кабана" - НДК, до бул. „Фритьоф Нансен"; 7 юли, 17:00 ч.;

Южен парк, вход от ул. „Нишава", до езерото; 14 юли, 19:00 ч.;

пл. „Славейков"; 21 юли, 11:00 ч.;

Парк „Заимов", пред театър „София"; 28 юли, 19:00 ч.;

пл. „Света Неделя"; 4 август, 19:00 ч.;

  • ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗА ДЕЦА НА ТЕАТЪР „ПАН"

Шоу спектакли с участието на самите зрители - децата. Клоунадни скечове, фокуси, игри и детски песни.

Градинката пред „Св. Седмочисленици";6 юли, 11:00 ч.; 10 август, 18:00 ч.;

Южен парк, вход от ул. „Нишава", до езерото; Представление „Весел карнавал" -7 юли, 11:00 ч.;

Парк „Заимов", пред театър „София" - Детско представление „Магическо училище" - 20 юли, 11:00 ч.;

Кино "Кабана" - НДК, до бул. „Фритьоф Нансен" - 21 юли, 11:00 ч.; 3 август, 11:00 ч.;

  • „ГОСТИ ОТ ПРИКАЗКИТЕ НА СОФИЯ" - ДЕТСКО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА ТЕАТРАЛНА КЪЩА „МАРИЕТА И МАРИОНЕТА"

Спектакъл за малки и големи с водеща вълшебница „Сладоледената фея" и специалните гости Пипи Дългото чорапче и клоунът Тони Балони. Те ще включат децата в безбройните си лудории и невероятни приключения.

Южен парк, вход от ул. „Нишава", до езерото -6 юли, 11:00 ч;.3 август, 11:00 ч.;

Парк „Заимов", пред театър „София" - 14 юли, 18:00 ч.;

Градинката пред „Св. Седмочисленици": 3 август, 18:00 ч.;17 август, 18:00 ч.;

Кино "Кабана" - НДК, до бул. „Фритьоф Нансен": 11, 17, 24, 31 август, 11:00 ч.;

  • „ЧУДЕН ПРИКАЗЛИВКО" - ДЕТСКИ ШОУ СПЕКТАКЪЛ

Емоционална смесица от песни, танци, смешки, игри и импровизации с публиката. Актьор - Дечко Чунтов.

Парк „Заимов", пред театър „София" - 7 юли, 11:00 ч.;

Южен парк, вход от ул. „Нишава", до езерото: 13, 14 юли, 11:00 ч.;

Градинката пред „Св. Седмочисленици": 13 юли, 18:00 ч.;

Кино "Кабана" - НДК, до бул. „Фритьоф Нансен" - 6 юли, 11:00 ч.;

  • ДЕТСКИ СПЕКТАКЛИ НА „АРТ ТЕАТЪР"

Сценарият е построен на базата на текстове от "Макс и Мориц" от Вилхелм Буш, както и песни и гатанки по текстове на Панчо Панчев. Музиката е на живо -оркестър от китара, кастанети, маракаси, дайре. Детската публика се включва в шоуто с танци и игри.

Градинката пред „Св. Седмочисленици": 24, 31 август, 18:00 ч.;

Кино "Кабана" - НДК, до бул. „Фритьоф Нансен": 10, 18 август, 11:00 ч.;

  • „МУЗЕЙКО" В ПАРКА

Детски научен център „Музейко" организира на открито арт ателиета, общи масови игри, научни дейности и специални мисии. Всяко събитие ще е с продължителност между 4 и 6 часа

Южен парк, голямата поляна -13 юли.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

24.06.2019

Провеждане на концерт „Изкуството като алтернатива“, посветен на 26 юни - Международен ден за борба с употребата на наркотици и наркотрафика

Изх. № РУО1- 18915/20.06.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София, вх. № РУО1-18461/18.06.2019 г., Ви уведомявам за предстоящото провеждане на работилници и концерт „Изкуството като алтернатива“, посветени на 26 юни – Международен ден за борба с употребата на наркотици и наркотрафика.

Работилниците и концертът ще се проведат на 26 юни 2019 година в парк „Заимов“, пред театър „София“ съответно от 16.00 часа и от 18:00 часа.

 

Приложение:

1. Постер „Работилница с Иван Яхнаджиев“.

2. Постер „Изкуството като алтернатива“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД