Изкуства, технологии и предприемачество

05.03.2020

Открита педагогическа практика по технологии и предприемачество

 

Изх. № РУО1-5973/05.03.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2019/2020 г., Ви уведомявам, че на 19.03.2020 г. от 12,15 ч. в 172 ОбУ „Христо Ботев“ ще се проведе открита педагогическа практика с учители по технологии и предприемачество в прогимназиален етап на тема „Техниката в дома“ в V клас.

При проявен интерес от Вас и от учители от повереното Ви училище, следва да заявите участие като попълните посочения линк, в срок до 13.03.2020 г.:

 https://forms.gle/6PEFQ2udJksG2qmT6

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.03.2020

Международен конкурс за детска рисунка „Магията на приятелството“

 

Изх. № РУО1-5901/ 04.03.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № 5785/ 04.03.2020 г. моля да запознаете учениците и учителите от Вашата образователна институция с условията за участие в 4-ия детски международен конкурс за рисунка „Магията на приятелството“, който ще се проведе в гр. Баку, Азербайджан.  

В конкурса могат да участват ученици от 6 до 15 години, като крайният срок за изпращане на конкурсните материали е 01 април 2020 г.

 

 

Приложения:

1. Обява

2. Заявка

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.03.2020

V Национален преглед на ученически духови и фанфарни оркестри и мажоретни състави

 

Изх. № РУО1-5821/04.03.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

  

Във връзка с писмо на Регионално  управление на образованието – Велико Търново с изх. № РД21-293/25.02.2020 г., вх. №РУО1-5051/25.02.2020 г., приложено Ви изпращам регламент за провеждане на V Национален преглед на ученически духови и фанфарни оркестри и мажоретни състави, който се организира от Община Свищов и СУ „Димитър Благоев“, гр. Свищов.

Приложение: 1. Регламент

                         2. Заявка за участие

                       

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД

05.03.2020

IV Национален конкурс за детска рисунка, скулптура, приложно изкуство, фотография и литература „ Шарено петле“

 

Изх. № РУО1-5825/04.03.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

  

Във връзка с писмо на Общински детски комплекс – Средец  с изх. № 12/17.02.2020 г., вх. №РУО1-4304/18.02.2020 г., приложено Ви изпращам регламент за провеждане на IV Национален конкурс за детска рисунка, скулптура, приложно изкуство, фотография и литература „ Шарено петле“ , който се организира от Общински детски комплекс гр. Средец.

Телефон за контакт : 0887 12 76 60 – Николета Недева , e-mail: [email protected]

 

Приложение: 1. Регламент

                         2. Заявление

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД

26.02.2020

Работилница за мартеници и за текстилно печатане, организирана от Националния политехнически музей

 

Изх. № РУО1-5244/26.02.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-5044/25.02.2020 г., Ви уведомявам, че на 29.02.2020 г. от 11:00 да 13:00 ч. в Националния политехнически музей ще се организира семейна събота - работилница за мартеници и за текстилно печатане. Ще бъде представен старият занаят басмаджийство, благодарение на който облеклото на нашите предци е било така цветно.

Материалите са осигурени от музея и се заплащат.

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.02.2020

Работа с ИСРМ

 

Изх. № РУО 1-4673/20.02.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИTE

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с изпълнение на дейностите, регламентирани в чл. 5, ал. 4 от Постановление № 100/08.06.2018 г., изменено с Постановление № 259/14.10.2019 г. на Министерски съвет за създаване и функциониране на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, Ви уведомявам, че на 27.02.2020 г. от 14:00 часа в сградата на ПГТЕ „Хенри Форд“ (ул. "Хайдут Сидер" №8) ще се проведе обучение за работа с Информационната система за реализация на механизма (ИСРМ).

Моля да подсигурите присъствието на Вашите служители, които сте определили за работа с ИСРМ.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

20.02.2020

Национален фестивал за ученически рок-групи

 

Изх. № РУО1-4647/20.02.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

  

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-57/14.02.2020 г., вх. № РУО1-4021/14.02.2020г., Ви уведомявам, че в гр. Добрич ще се проведе второто издание на Националния фестивал за ученически рок-групи в периода от 23 до 25 юни. Участието на учениците е безплатно и е съобразено с изискванията за публични изяви, в които се включват деца.

Координати за връзка с организаторите: Николай Нейчев, председател на Народното читалище „Добрич-2017“, гр. Добрич, телефон: 0898 58 34 75,

Email: [email protected]

 

                                                

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД

20.02.2020

XIX Международен фестивал за детско творчество „Золотая пчелка“, провеждащ се в гр. Климовичи, Беларус

 

Изх. № РУО1-4513/19.02.20 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

  

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-59/14.02.2020 г., вх. № РУО1-4070/14.02.2020г., приложено Ви изпращам условията за участие в XIX Международен фестивал за детско творчество „Золотая пчелка“, провеждащ се в гр. Климовичи, Беларус.

Допълнителна информация за конкурса може да получите на сайта на организаторите: www.mogomc.by.

 

Приложение: 1. Инструкция

                        

                     

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД

14.02.2020

Национален конкурс за детска рисунка „Пролет върху листа“

 

Изх. № РУО1-3933/ 13.02.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо № OA23-01637/ 06.02.2020 г. от г-жа Живка Първанова – заместник областен управител на област София, Ви уведомявам, че община Кюстендил организира Национален конкурс за детска рисунка „Пролет върху листа“.

Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище със статута на конкурса.

 

Приложение: статут

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.02.2020

Втори национален детски конкурс на тема: „Мартеници от гайтан“

 

Изх. № РУО1-3720/11.02.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-3609/11.02.2020 г., Ви уведомявам, че срокът за приемане на мартеници за конкурса „Мартеници от гайтан“, организиран от Регионалния етнографски музей на открито „Етър“ - гр. Габрово, се удължава до 20.02.2020 г. Журирането ще се извърши на 21.02.2020 г., а награждаването на победителите в конкурса – на 01.03.2020 г.

За повече информация:

Любомира Иванова - тел.: 0884/772415; 066/810560; e-mail: [email protected]

Росица Бинева - тел.: 0884/772156; 066/810587; e-mail: [email protected]

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.01.2020

V Национален конкурс „ Децата на България пеят, танцуват, рисуват“

Изх. № РУО1-2198/28.01.20 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

   Във връзка с писмо с вх. №РУО1-31586/08.11.2019 г., приложено Ви изпращам регламент за провеждане на V Национален конкурс „ Децата на България пеят, танцуват, рисуват“, които ще се проведе в периода от 27 март до 29 март 2020г. в град Шумен.

 

Приложение: 1. Регламент

                         2. Заявка за участие в конкурса

                       

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД

16.01.2020

Национално състезание „Ключът на музиката“

Изх. № РУО1-1137/16.01.20 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМа ГОСПОжо директор, УВАЖАЕМи ГОСПОдин директор,

   В изпълнение на заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, с която е утвърден график за организирането и провеждането на ученическите олимпиади за учебната 2019/2020 година, на заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-483/07.10.2019 г. на  началника на РУО - София-град за организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания и регламента за организиране и провеждане на Националното състезание „Ключът на музиката“ Ви уведомявам, че на 24.01.2020 г. (петък) ще се проведе общински (училищен) кръг на Националното състезание „Ключът на музиката“ за ученици от IV, V, VI, VII и X клас.

При наличие на желание за включване в състезанието е необходимо в срок - 22.01.2020 г., до 17,00 часа да се регистрирате чрез онлайн формуляр за участие:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetQACTq7dlq7kY0ZOQgq_JF2asAiQ4GxqY_hOl4fayibzceg/viewform?usp=pp_url , който включва – наименование на училището, актуален електронен адрес, на който ще бъде изпратен линк за получаване на задачите, брой участници, брой зали, заповед №… на директора за организиране и провеждане на общински (училищен) кръг на Националното състезание „Ключът на музиката“ /с определени зали, квестори, комисия за проверка и оценка на резултатите на учениците/. 

Участието на учениците в този кръг не е анонимно. Времетраенето на състезанието е 1 учебен час – 45 минути, като времето за подготовка е 15 минути извън времето за работа. За създаване на условия относно спецификата на състезанието е необходимо в залите да бъде осигурена техника за възпроизвеждане на звуков файл, запис на аудиофайлове (диск, флашпамет, др.) и възможност за размножаване на работните листове посредством принтер. Музикалните въпроси ще бъдат записани на един файл и в него ще са предвидени паузи между отделните музикални примери.

Задачите на състезанието ще бъдат изпратени в 10.00 часа на 24 януари 2020 година на електронната поща на училищата, заявили участие в Националното състезание, а  след приключването му ще бъдат изпратени критериите за оценяване.

Училищата, които са взели участие в състезанието, следва:

- в срок до 04.02.2020 г. да изпратят електронни списъци на класираните участници, съответно за IV, V, VI, VII, X клас на електронната поща на Димитър Чолев – старши експерт по физическо възпитание и спорт – [email protected]  , както и:

  • протокол за явилите се ученици и техните резултати, заверен с подпис на директора и печат на училището;
  • протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати, заверен с подпис на директора и печат на училището;

- в срок до 04.02.2020 г. в РУО- София-град (ул.“Антим I“ №17, ет.4, стая 408) в интервала от време – 10.00-12.00 ч. и 14.00-16.00 ч.  да представят с придружително писмо на хартиен носител съгласно регламента:

  • протокол за явилите се ученици и техните резултати, заверен с подпис на директора и печат на училището;
  • протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати, заверен с подпис на директора и печат на училището;
  • оригиналните писмени работи на класираните за областен кръг ученици.

Моля, да създадете необходимата организация за провеждане на състезанието, без да се нарушава учебния процес.

 

Приложение: Регламент за организиране и провеждане на Национално състезание „Ключът на музиката“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД