Изкуства, технологии и предприемачество

12.03.2018

Регионален конкурс за изящно и приложно изкуство, Бургас 2018 г.

 

Изх. № РУО1-5602/09.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-5448/08.03.2018 г., Ви уведомявам, че през 2018 г. в град Бургас ще бъде разкрит филиал на Националната художествена академия със следните бакалавърски специалности: „Живопис“, „Стенопис“, „Графика“, „Книга, илюстрация, печатна графика“, „Плакат и визуална комуникация“, „Рекламен дизайн“ и „Мода“, както и магистърска програма „Арт терапия“. С оглед на утвърждаване на сътрудничеството между двете институции, община Бургас и Националната художествена академия организират конкурс на тема „Регионален конкурс за изящно и приложно изкуство, Бургас 2018 г.“ Моля да информирате учениците в поверените Ви училища за възможността да се включат в конкурса.

 

Приложения:

1. Статут.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.03.2018

ХVІII-ти Международен пленер „Традиция, екология, творчество“

 

Изх. № РУО1-РУО1-5225/06.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-4651/26.02.2018 г., Ви информирам, че Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието – гр. Пловдив, Община Пловдив и СУ „Свети свети Кирил и Методий“, организират ХVІII-ти Международен пленер „Традиция, екология, творчество“. Пленерът ще се проведе от 17 до 20 април 2018 г. в гр. Пловдив и е включен в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците.

Международният пленер „Традиция, екология, творчество” дава възможност на младите художници от различни страни да изявят таланта си, да осъществят творчески и лични контакти, да се запознаят с българската култура и културните традиции на други народи.Пресъздавайки съвременни обекти от град Пловдив и такива от архитектурен резерват ,,Старинен Пловдив”, със своя творчески поглед, участниците се доближават до духа на културно – историческото ни наследство и съвремието.Желаещите да вземат участие ученици следва да изпращат своите творби до 30.03.2018 г. на адрес: гр. Пловдив, ул. „Явор“ № 31, СУ „Свети свети Кирил и Методий“.

Приложения:

1. Статут на пленера.

2. Програма.

3. Заявка за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.03.2018

Конкурси, организирани от Начално училище „Димитър Благоев“, гр. Стара Загора

 

Изх.№РУО1-5230/07.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на началника на РУО – Стара Загора с изх. №РД-16-2078/22.02.2018 г., вх. №РУО1-4477/23.02.2018 г., Ви уведомявам, че предстои провеждането на два ученически конкурса, организирани от Начално училище „Димитър Благоев“, гр. Ст. Загора, както следва:

1. Конкурс за литературни творби на тема: „Училище на бъдещето“;

2. Конкурс за детска рисунка на тема: „Училище на бъдещето“

В конкурсите могат да участват ученици от I до IV клас.

Желаещите да участват в конкурсите следва да изпратят творбите в срок до 20.04.2018 г. на адрес: 6000 гр. Стара Загора, ул. „Любен Каравелов“ №80, Начално училище „Димитър Благоев“.

Журирането на литературните творби и рисунките ще се извърши от компетентно жури.

На учениците, класирани на I, II и III място, ще бъдат раздадени награди, а на всички останали участници – грамоти.

Повече информация за условията в конкурсите може да се информирате на тел.042/681286.

Приложение : съгласно текста.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.02.2018

Фестивал на авторската драматургия и театър на английски език

 

Изх. № РУО1-4005/16.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-3887/15.02.2018 г., Ви информирам, че съгласно заповед № РД09-5411/12.10.2018 г. на министъра на образованието и науката град Ловеч е определен за домакин на националния кръг на Фестивала на авторската драматургия и театър на английски език. Организатори на Фестивала са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – град Ловеч и Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“, гр. Ловеч.

Тържественото откриване на Фестивала ще се състои на 09.03.2018 г. от 18:00 часа в зала „Америка за България“ в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, гр. Ловеч. За първа възрастова група Фестивалът ще се проведе в Актова зала на Природо-математическа гимназия, ул. „Акад. Урумов“ № 1, гр. Ловеч, а за втора възрастова група – в зала „Америка за България“ в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, ул. „Шишман“ № 7, гр. Ловеч. Закриването на Фестивала и обявяването на наградените ще се състои на 11.03.2018 г. от 10:00 часа в зала „Америка за България“ в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“.

Настаняването на участниците е предвидено за 09.03.2018 г. от 14:00 часа в хотел „Ловеч“, www.hotellovech.com, тел. 0894417705, електронен адрес: info@hotellovech.com, и хотел „Президиум“, www.presidivm.com, тел. 0894417700, електронен адрес: info@presidivm.com. Резервациите се извършват самостоятелно от ръководителите на групите и следва да бъдат направени до 01.03.2018 г. (петък).

Регистрацията за участие в състезанието се извършва чрез предварително подаване на заявка от ръководителите на групите на електронен адрес: m.nikol@abv.bg, в срок до 01.03.2018 г. (петък).

Финансовите средства, необходими за командироване на участниците, са за сметка на заявителите, училищата, общини и други спонсори.

Приложения:

1. Програма.

2. Заявка.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.02.2018

Втори столичен конкурс за мартеница „Българската мартеница – идентичност и красота“

 

Изх. № РУО1-3020/06.02.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план за учебната 2017/2018 г., РУО – София-град организира Втори столичен конкурс за мартеница „Българската мартеница – идентичност и красота“.

Приложено Ви изпращам Регламент на конкурса, като се надявам, че инициативата ще провокира и насърчи творчеството у учениците, за да превърнем наближаващата пролет в истински празник.

Всяко училище, което желае да участва в конкурса, трябва да представи изработените творби на 26.02.2018 г. (понеделник) от 09:00 до 13:00 часа и от 14:00 часа до 15:00 часа в 46. ОУ „Константин Фотинов“, район Възраждане, бул. "Христо Ботев" № 109 (спирка на трамвай № 1, № 6, № 7 и автобуси на бул. „Сливница“).

За резултатите от конкурса ще бъдете уведомени по електронните пощи на поверените Ви учебни заведения.

За допълнителна информация: 02/ 935 60 82, e-mail: rio_a.kadieva@abv.bg

 

Приложение:

  1. Регламент.
  2. Протокол.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.01.2018

Национална изложба на ученическото творчество на тема „Заедно“ за ученици от I до IV клас.

 

Изх. № РУО1-2330/29.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-2192/26.01.2018 г., Ви уведомявам, че Начално училище „Цани Гинчев“, гр. Лясковец, с подкрепата на РУО – Велико Търново и община Лясковец организират Национална изложба на ученическото творчество на тема „Заедно“ за ученици от I до IV клас. Моля да информирате учителите и учениците в поверените Ви училища за възможността да се включат в изложбата. Повече информация можете да намерите в приложения документ.

Приложение:

1. Регламент.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.01.2018

Самостоятелна изложба на Адам Фекете

Изх.№ РУО 1-1837/23.01.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че на 29.01.2018 г. от 18.00 ч. в Унгарския културен институт, ул. „Аксаков“ № 16, се открива самостоятелна изложба на Адам Фекете, ученик от ХІ клас в 28 СУ „Алеко Константинов“, София.

Адам Фекете рисува с акрил, туш и перо, керамика, колажи, стъкло, батик с горещ восък, маслен пастел, молив, текстилни бои. Той е единственото дете, поканено да участва в художествен проект, посветен на 130 годишнината от освобождението на България, организиран от Професионалния съюз на художниците под патронажа на вицепрезидента на Р. България. През 2008 г. Адам е включен в първата книга на Фондация „Димитър Бербатов“ като даровито дете в категория изобразително изкуство. През същата година има издадена книжка с рисунки „Коледни празници“.

До момента Адам Фекете има 10 самостоятелни изложби и участие в три общи изложби в България, Белгия и Унгария.

Изложбата може да бъде посетена до 10.02.2018 г.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.01.2018

Стартира фестивала „Детска мелодия на годината“

 

Изх. № РУО1- 1806/23.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-28/17.01.2018 г., вх. № РУ0 1-1451/18.01.2018 г. Ви уведомявам, че през месец февруари 2018 г. стартира фестивала „Детска мелодия на годината“, който е ежегоден национален фестивал за нова българска песен за деца и има конкурсен характер. Финалът на фестивала е концерт, който се провежда през месец декември 2018 г.и се излъчва по БНТ.

Организаторите и директорите на училищата и детските градини са длъжни да спазват законовите изисквания, съгласно чл. 11а, ал. 1 от  Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1“.

Приложение: информация за конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.01.2018

Международен фестивал „Златен помпон“

Изх. № РУО1-1696/19.01.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Българска мажоретна асоциация и Международен фестивал „Златен помпон“ организират семинар за ръководители и хореографи на мажоретни състави на 17 и 18 февруари 2018 г в Ботевград.

Краен срок за подаване на заявките за участие: 05.02.2018 г. на e-mail: goldpompon_bma@abv.bg

Телефон за връзка: 0896 644 825; 0892 493 316 – Русалия Петрова

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

19.01.2018

Национален фолклорен фестивал-конкурс „Бъдност за талантите на България“

 

Изх.№ РУО 1-1528/18.01.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-313/29.09.2017 г., вх. № РУО 1-1390/17.01.2018 г. приложено Ви изпращам информация относно Национален фолклорен фестивал-конкурс „Бъдност за талантите на България“, организиран от Български арт и фолклорен център „Нестия“, чиято цел е да възражда и да съхранява българската култура, изкуство и фолклор.

Напомням Ви, че при участие на учениците в дейности, сте длъжни да спазвате законовите изисквания, съгласно чл. 11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1“.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение:

1. Информация за Националния фолклорен фестивал-конкурс

2. Заявка за участие в конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.01.2018

Единадесети национален конкурс за детска рисунка „Пролет върху листа“ – 2018 г.

Изх. № РУО1-1700/19.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-1516/18.01.2018 г., Ви уведомявам, че община Кюстендил и ХГ „Владимир Димитров-Майстора“ организират Единадесети национален конкурс за детска рисунка „Пролет върху листа“ – 2018 г. Моля да информирате учителите и учениците в поверените Ви училища за възможността да се включат в конкурса. Повече информация можете да намерите в приложения документ.

 

Приложения:

1. Статут.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.12.2017

Конкурс за детска рисунка „Св. Трифон Зарезан“

Изх. № РУО1- 29069/08.12.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-28424/04.12.2017 г., Ви уведомявам, че Министерство на образованието и науката,

Национален дворец на децата – гр. София, Регионално управление на образованието – гр. Бургас, община Сунгурларе и Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, гр. Сунгурларе, организират Национален конкурс за детска рисунка „Св. Трифон Зарезан“, посветен на традиционния празник на лозаря и винаря и на Деня на гр. Сунгурларе – 14 февруари.

Условията за участие и адресът, на който ще се изпращат рисунките на участниците, ще намерите в приложението.

Приложение:

  1. Регламент.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

 НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД

(Съгласно заповед №РД 10-2219/17.11.2017 г.

на министъра на образованието и науката)