Изкуства, технологии и предприемачество

23.01.2018

Самостоятелна изложба на Адам Фекете

Изх.№ РУО 1-1837/23.01.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че на 29.01.2018 г. от 18.00 ч. в Унгарския културен институт, ул. „Аксаков“ № 16, се открива самостоятелна изложба на Адам Фекете, ученик от ХІ клас в 28 СУ „Алеко Константинов“, София.

Адам Фекете рисува с акрил, туш и перо, керамика, колажи, стъкло, батик с горещ восък, маслен пастел, молив, текстилни бои. Той е единственото дете, поканено да участва в художествен проект, посветен на 130 годишнината от освобождението на България, организиран от Професионалния съюз на художниците под патронажа на вицепрезидента на Р. България. През 2008 г. Адам е включен в първата книга на Фондация „Димитър Бербатов“ като даровито дете в категория изобразително изкуство. През същата година има издадена книжка с рисунки „Коледни празници“.

До момента Адам Фекете има 10 самостоятелни изложби и участие в три общи изложби в България, Белгия и Унгария.

Изложбата може да бъде посетена до 10.02.2018 г.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.01.2018

Стартира фестивала „Детска мелодия на годината“

 

Изх. № РУО1- 1806/23.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-28/17.01.2018 г., вх. № РУ0 1-1451/18.01.2018 г. Ви уведомявам, че през месец февруари 2018 г. стартира фестивала „Детска мелодия на годината“, който е ежегоден национален фестивал за нова българска песен за деца и има конкурсен характер. Финалът на фестивала е концерт, който се провежда през месец декември 2018 г.и се излъчва по БНТ.

Организаторите и директорите на училищата и детските градини са длъжни да спазват законовите изисквания, съгласно чл. 11а, ал. 1 от  Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1“.

Приложение: информация за конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.01.2018

Международен фестивал „Златен помпон“

Изх. № РУО1-1696/19.01.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Българска мажоретна асоциация и Международен фестивал „Златен помпон“ организират семинар за ръководители и хореографи на мажоретни състави на 17 и 18 февруари 2018 г в Ботевград.

Краен срок за подаване на заявките за участие: 05.02.2018 г. на e-mail: goldpompon_bma@abv.bg

Телефон за връзка: 0896 644 825; 0892 493 316 – Русалия Петрова

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

19.01.2018

Национален фолклорен фестивал-конкурс „Бъдност за талантите на България“

 

Изх.№ РУО 1-1528/18.01.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-313/29.09.2017 г., вх. № РУО 1-1390/17.01.2018 г. приложено Ви изпращам информация относно Национален фолклорен фестивал-конкурс „Бъдност за талантите на България“, организиран от Български арт и фолклорен център „Нестия“, чиято цел е да възражда и да съхранява българската култура, изкуство и фолклор.

Напомням Ви, че при участие на учениците в дейности, сте длъжни да спазвате законовите изисквания, съгласно чл. 11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1“.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение:

1. Информация за Националния фолклорен фестивал-конкурс

2. Заявка за участие в конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.01.2018

Единадесети национален конкурс за детска рисунка „Пролет върху листа“ – 2018 г.

Изх. № РУО1-1700/19.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-1516/18.01.2018 г., Ви уведомявам, че община Кюстендил и ХГ „Владимир Димитров-Майстора“ организират Единадесети национален конкурс за детска рисунка „Пролет върху листа“ – 2018 г. Моля да информирате учителите и учениците в поверените Ви училища за възможността да се включат в конкурса. Повече информация можете да намерите в приложения документ.

 

Приложения:

1. Статут.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.12.2017

Конкурс за детска рисунка „Св. Трифон Зарезан“

Изх. № РУО1- 29069/08.12.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-28424/04.12.2017 г., Ви уведомявам, че Министерство на образованието и науката,

Национален дворец на децата – гр. София, Регионално управление на образованието – гр. Бургас, община Сунгурларе и Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, гр. Сунгурларе, организират Национален конкурс за детска рисунка „Св. Трифон Зарезан“, посветен на традиционния празник на лозаря и винаря и на Деня на гр. Сунгурларе – 14 февруари.

Условията за участие и адресът, на който ще се изпращат рисунките на участниците, ще намерите в приложението.

Приложение:

  1. Регламент.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

 НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД

(Съгласно заповед №РД 10-2219/17.11.2017 г.

на министъра на образованието и науката)

 

15.11.2017

Открито Лего техническо изложение ТЕХПЛЕЙ

 

Изх. № РУО1-27068/14.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

От 11.11.2017 г. в Националния политехнически музей е открито Лего техническо изложение ТЕХПЛЕЙ. То е провокирано от интереса на участниците в музейно-образователната програма „От детски конструктор до професии за новите технологии“, стартирала през май 2017 г. Основна задача на програмата е да се засили интереса сред по-малките и учениците към инженерните професии, свързани с новите технологии. Докато се учат да програмират и моделират, децата разбират и експериментират с дигиталния свят, в който живеят.

В техническото изложение ТЕХПЛЕЙ са представени модели, които са измайсторени от вече пораснали „хлапета“ – членове на Българския ЛЕГО Клуб „Лебго“. Те са подготвили едни от най-атрактивните модели, свързани със света на техниката. Посетителите могат да видят изградените от хиляди Лего елементи различни инсталации: влакови композиции, автомобили, самолети, космически кораби, сгради, 3D модели, както и популярни анимационни герои.

Изложението може да бъде посетено до 01.12.2017 г.

Програмата се реализира с подкрепата на Фондация „Еврика“ и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

 

ТЕХПЛЕЙ е част от специалните събития свързани с 60-тата годишнина от създаването на Националния политехнически музей.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ – ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-2140/27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

13.11.2017

Финално събитие на българския бизнес „Гордея се с труда на моите родители” 2017 г. – Детски базар на професиите

 

изх. № РУО1-27003/13.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН (БМГД на ООН) с вх. № РУО1-26115/06.11.2017 г., Ви информирам, че на 24 и 25 ноември 2017 г., в Учебен корпус Музейко (сградата до Музейко), ще се състои финалното събитие на инициативата на българския бизнес „Гордея се с труда на моите родители” 2017 г. – Детски базар на професиите.

Инициативата, се провежда за пета поредна година, и цели да покаже на децата, че трудът е потребност и ценност, че всеки човек е необходим и полезен за обществото, независимо каква професия упражнява. В седмицата на будителите между 30 октомври и 3 ноември 2017 г. в рамките на инициативата 22 компании в 17 града в страната отвориха вратите си и със специално разработени програми и игри представиха различни професии на общо над 800 деца на служителите си и показаха си защо трудът на родителите им е важен.

ДЕТСКИ БАЗАР на ПРОФЕСИИТЕ е финалът на инициативата, вдъхновена от интереса на обществото.

Чрез Базара БМГД на ООН цели да създаде възможност за ранно професионално ориентиране на децата и младежите, да насърчи съзнателния избор на професия, която носи удовлетворение, да допринесе за решаването на конкретни проблеми и спомогне за превръщането на България в достойно място за реализация. Освен възможността да разгледат различните щандове, да надзърнат в различните професии и да научат повече за тях от специалисти в съответната област, гостите на събитието ще могат да посетят разнообразни лекции за кариерно развитие.

Базарът ще е отворен с вход свободен за два дни, като 24 ноември (петък), от 11 до 17 ч., е предназначен за организирани посещения от училища, след предварителна регистрация на адрес: www.unglobalcompact.bg, рубрика „Новини“.

Пълна програма по часове, лектори и професиии ще бъде публикувана на адрес: www.unglobalcompact.bg след 15.11.2017 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ – ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-2140/27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

13.10.2017

Безплатен семинар за учителите по музика, хореография, изобразително изкуство и технологии и предприемачество.

 

Изх. № РУО1-24238/13.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-23034/04.10.2017 г., Ви уведомявам, че Академия НИКЕ - организира безплатен семинар за учителите по музика, хореография, изобразително изкуство и технологии и предприемачество.

Семинарът ще се състои на 18.10.2017 г. в 144 СУ “Народни Будители”, гр. София в два панела: от 09:00 до 11:30 часа или от 15:00 до 17:30 часа.

По време на семинара учителите ще имат възможност да се запознаят с:

- утвърдени методи за мотивиране на учениците и развиване на умения чрез използване на изследователски подход и проекто-базирано обучение;

- идеи за мотивиране на учениците през техните собствени интереси;

- иновативни методи за управление на класната стая;

- идеи за мотивиране на учениците в процеса на оценяване на техния напредък.

 

За повече информация: имейл: info@akademianike.eu; телефон: 0894 468 118; www.akademianike.eu

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.09.2017

Практически насочени ресурси за преподаване на зелено предприемачество

Изх.№РУО1-21811/19.09.2017 г. 

ДОДИРЕКТОРИТЕ НАДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩАУВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на JA Bulgaria с вх. №РУО1-21567/15.09.2017 г., Ви уведомявам, че на 28-29 септември 2017 г.  ще се проведе Международна конференция по зелено предприемачество в София, JA Startup Hambar в София Техпарк за учители и ученици от България, Гърция, Латвия, Норвегия и Румъния, представители на държавни институции, неправителствени организации и бизнеса.Конференцията е за Вас, ако:

търсите иновативни и практически насочени ресурси за преподаване на зелено предприемачество, които можете да започнете да използвате веднага.

Създаденият комплект от иновативни инструменти, може подкрепи учителите, които желаят да преподават темата зелено предприемачество по интерактивен и практически ориентиран начин. Комплектът съдържа иновативен наръчник с 36 плана на уроци, програма по зелено предприемачество и методология за преподаване чрез метода blended teaming (смесено обучение, използващо онлайн технологии в съчетание с традиционно преподаване в класната стая).Можете да се регистрирате за участие на посочения линк: https://form.iotformpro.com/72515514490959

08.09.2017

Съвещанията с учителите

Изх. №РУО1-20480/07.09.2017 г.ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, Уведомявам Ви, че съвещанията с началните учители и с учителите по отделните учебни предмети ще се проведат по приложения по-долу график. Моля, създайте организация за осигуряване на учебния процес в поверените Ви училища за посочените в графика дати и за участие на учители и/или председатели на Методическите обединения от съответната предметна област.

ГРАФИКЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВЕЩАНИЯТА ПО УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ  

Учебен предмет

Дата на провеждане

Място на провеждане

Начален час

1.

Начално образование / по райони/

14.09.2017 г./ Банкя, Овча купел, Илинден, Изгрев, Младост, Красно село, Подуяне, Слатина, Панчарево, Лозенец, Витоша, Оборище/14.09.2017 г./Възраждане, Кремиковци, Надежда, Сердика, Средец, Триадица, Нови искър, Красна поляна, Люлин, Искър, Връбница, Студентски /

 ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8  зала 201

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8 зала 201

 10.00 ч.

 

 

14.00 ч.

 

2.

Български език и литература/по райони/

26.09.2017 г./Витоша, Възраждане, Изгрев, Искър, Красно село, Кремиковци, Оборище, Овча купел, Младост, Панчарево, Средец, Студентски/27.09.2017 г./Банкя, Връбница, Илинден, Красна поляна, Лозенец, Люлин, Надежда, Нови Искър, Подуяне, Сердика, Слатина, Триадица/

 ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8

 

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8

10.00 ч.14.00 ч.

 

10.00 ч.14.00 ч.

3.

Чужди езици /I – VII клас/

27.09.2017 г.

ЧСУ „Дружба”, ж. к „Обеля“2, ул. 106, № 3 /до метростанция Обеля/

10.00 ч.14.00 ч.

4.

Чужди езици /VIII – ХII клас/

28.09.2017 г.

ЧСУ „Дружба”, ж. к „Обеля“2, ул. 106, № 3 /до метростанция Обеля/

10.00 ч.14.00 ч.

5.

Математика, информатика и информационни технологии

19.09.2017 г.

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8зала 201

10.00 ч.14.00 ч.

6.

История и цивилизация

20.09. 2017 г.

18. СУ „Уилям Гладстон“ , ул. „Пиротска“ № 68, кинозала

08.30 ч. 13.00 ч .

7.

География и икономика

20.09. 2017 г.

18. СУ „Уилям Гладстон“ ,

10.30 ч. 15.00 ч.

8.

Предметен цикъл „Философия“

21.09.2017 г.

18. СУ „Уилям Гладстон“ , ул. „Пиротска“ № 68, кинозала

10. 00 ч.14.00 ч.

10.

Природни науки и екология/ Биология и здравно образование,химия и опазване на околната среда,физика и астрономия и човекът и приридата/

28.09.2017 г.

ЧСУ „Дружба”, ж. к „Обеля“2, ул. 106, № 3 /до метростанция Обеля/

10.30 ч.14.30 ч.

11.

Физическо възпитание и спорт

20.09.2017 г.

ПГТЕ „Хенри Форд“,ул. „Хайдут Сидер“ № 8

10.00 ч.14.00 ч.

12.

Изкуства/ Музика, хореография и изобразително изкуство/Бит и технологии/ Технологии и предприемачество

29.09.2017 г. 

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8 зали 102, 201ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8 зали102, 201

10.00 ч.14.00 ч.

10.00 ч.14.00 ч.

15.

Религия

28.09.2017 г.

РУО - София – градЗаседателна зала

16.00 ч.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

03.06.2017

Постерна изложба „Съкровище на словото”

Изх. № РУО1-12735/02.06.2017 г.

ДО 

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-11877/25.05.2017 г., Ви уведомявам, че Археологическият музей „Велики Преслав” гостува в Националния музей на образованието – Габрово с материали и постерна изложба „Съкровище на словото”, посветена на 1150 години от Великоморавската мисия на Св. Св. Кирил и Методий.

Постерите проследяват хронологически писмените практики в балканските земи от Античността към Средновековието, с цел да запознаят за важността им за цялата славянска писменост.

Експонатите може да видите до 23 юни 2017 г. в изложбената зала на музея.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД