Изкуства, технологии и предприемачество

22.01.2019

Покана за участие в VIII ученически театрален фестивал „Арлекин“ 2019, който ще се проведе от 26 до 29 март 2019 г. в театър „Минко Балкански“

Изх. № РУО1- 1599/21.01.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО - Сливен изх. № РД-12-75/16.01.2019 г., с вх. № РУО1-1251/16.01.2019 г., Ви уведомявам за предстоящото провеждане на VIII ученически театрален фестивал „Арлекин“ 2019, който ще се проведе от 26 до 29 март 2019 г. в театър „Минко Балкански“.

Организатори на фестивала са Община Нова Загора, обл. Сливен и СУ „Христо Ботев“ – гр. Нова Загора.

За повече информация – сайт на Община Нова Загора, раздел КУЛТУРА: http://nova-zagora.org/index.php?option=com content&task:view&id^298&Itemid=149

Приложение: 1. Статут.

                           2. Заявка за участие.             

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.01.2019

Участие в Национален конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен“ и в Националнен конкурс за литературна творба „Рицарска постъпка“

Изх. № РУО1- 1282/16.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам статут на Националния конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен“, организиран от Ордена на рицарите тамплиери на Йерусалим – Велик приорат – България. Конкурсът е включен под № 73 в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/ 2019 година.

Адрес за изпращане на творбите: гр. София, 1421, ул. „Богатица” №10 - Орден на рицарите тамплиери на Йерусалим.

За допълнителна информация: имейл адрес на Орден на рицарите тамплиери на Йерусалим: osmth.gp.bulgaria@gmail.com.

При заявка за участие в Национален конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен“ и в Национален конкурс за литературна творба „Рицарска постъпка“е задължително да се регистрирате и на следните адреси:

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

Приложение:

1. Статут на Национален конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен“;

2. Формуляр за участие в Национален конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.01.2019

Провеждане на XV Национален детско-юношески конкурс за музикално изкуство „Орфеева дарба“- София, 16 март – 14 април 2019г.

Изх. № РУО1- 736/10.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Сдружение „ Орфеева дарба“ с вх. № РУО1-273/07.01.2019 г., Ви уведомявам за предстоящо провеждане на XV Национален детско-юношески конкурс за музикално изкуство „Орфеева дарба“ - София, 16 март – 14 април 2019 г.

Конкурсът е включен в Програмата за закрила на деца с изявени дарби през 2019 г. и е под патронажа на Столична община със съдействието на „Съюз на българските музикални и танцови дейци“.

За повече информация: http://www.orfeeva-darba.com/ .

 

Приложение: Статут на XV Национален детско-юношески конкурс за музикално изкуство  „Орфеева дарба“- София, 2019 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.01.2019

Покана за участие в национални конкурси, организирани от ЦПЛР-ОДК, гр.Варна

Изх. № РУО1- 484/08.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, гр. Варна с вх. № РУО1-150/03.01.2019 г., Ви уведомявам за предстоящи национални конкурси, организирани от ЦПЛР-ОДК, гр.Варна.

Приложения:

1. Статут на Национален детски фолклорен конкурс „Диньо Маринов“ - Варна, 2019г.

2. Статут на Национален ученически конкурс „ Българските архитектурни паметници в макети“ - Варна, 2019г.

3. Статут на Национален конкурс за литературно творчество и визуални компютърни изкуства „Любовта в нас" - Варна, 2019г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.01.2019

Покана за участие в международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници“ Хасково 2019

Изх. № РУО1- 482/08.01.2019 г..

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на компютърна школа „Вале“, гр.Хасково с вх. № РУО1-179/04.01.2019 г., Ви уведомявам за предстоящо десето поред юбилейно издание на международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници“ Хасково 2019, който се организира съвместно с община Хасково, фондация „Еврика“, Образцово народно читалище „Заря-1858“ и с подкрепата на еврокомисаря по цифрова икономика и общество – Мария Габриел.

Линк към условията на конкурса: https://kshvalecompetition.weebly.com/.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.01.2019

Провеждане на Национален конкурс за детска рисунка „Вяра и упование“

Изх. № РУО1- 310/07.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на  Регионално управление на образованието - Русе, с вх. № РУО1-32202/19.12.2018 г., Ви уведомявам за провеждането на Национален конкурс за детска рисунка „Вяра и упование“.

Конкурсът се организира от ОУ „Тома Кърджиев“ – гр. Русе съвместно с Регионално управление на образованието – Русе, регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе и Русенска митрополия.

Конкурсът е посветен на Великденските празници и цели да помогне на децата  и учениците да покажат своето отношение към вярата.

Организаторите предлагат вариант за работа и на свободна тема и приложни изкуства с цел по-голяма възможност за изява.

Конкурсът е предназначен за деца и ученици от 7 до 16 годишна възраст, разделени в две възрастови групи:

- Първа възрастова група: 7 – 11 годишна възраст;

- Втора възрастова група: 12 – 16 годишна възраст.

Техниките и материалите са по избор, като форматът на рисунките да е 35/50 см. без паспарту.

Срок за получаване на творбите – 12.04.2019 г. на адрес: гр. Русе, ул. „Байкал“ № 2, ОУ „Тома Кърджиев“.

След журиране ще бъде направена изложба в регионална библиотека „Любен Каравелов“ – гр. Русе.

Наградите ще бъдат връчени при откриване на изложбата, а останалите награди ще се изпращат по пощата за сметка на получателя.

Творбите не се връщат на техните автори, като с част от тях ще бъде направено дарение за детско болнично отделение.

За допълнителна информация: Юлия Пенчева Пенкова – телефон: 0886 319 787, e-mail: palitra@dir.bg .

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.01.2019

Национален конкурс с международно участие „България в картини и слово“

Изх. № РУО1 - 434/08.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че МОН, Националният дворец на децата, община Търговище и Центърът за подкрепа на личностно развитие – Търговище,  обявяват национален конкурс с международно участие за литературно творчество, рисунка, мултимедийна презентация/ видеоклип на тема: „България в картини и слово”. В конкурса могат да участват деца от цялата страна, като крайният срок за изпращане на конкурсните материали е 29 март 2019 г.

Моля да информирате за инициативата учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: Статут

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.01.2019

Покана за участие в IV Национален конкурс „Дeцата на България пеят, танцуват, рисуват“

Изх. № РУО1- 275/07.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на СУ „Сава Доброплодни“, град Шумен, с вх. № РУО1-30692/04.12.2018 г., Ви уведомявам за предстоящото провеждане на IV Национален конкурс „Дeцата на България пеят, танцуват, рисуват“, организиран от община Шумен и Средно училище „Сава Доброплодни“, гр.Шумен.

Конкурсът ще се проведе в периода 15.03 – 17.03.2019 година в град Шумен и има за цел да открива млади таланти, да насърчава даровитите български деца по пътя им към голямото изкуство, популяризира българското и европейското културно наследство и да осъществява творчески обмен между художествени колективи.

 

Приложение: 1.Статут на IV Национален конкурс „Дeцата на България пеят, танцуват, рисуват“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.01.2019

Покана за участие в ученически конкурс за авторски плакат на тема „Ученето е навсякъде“

Изх. № РУО1-274/07.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Министерство на образованието и науката № 9105-4/03.01.2019г., с вх.№РУО1-149/03.01.2019г., Ви уведомявам за предстоящото провеждане на ученически конкурс за авторски плакат в рамките на кинофестивал „(не)Възможното образование“. Фестивалът ще се проведе между 15 и 24 февруари 2019 г. в голямата зала на Федерацията на научно-техническите съюзи на ул. „Г.С.Раковски“ № 108, гр.София.

Темата на училищния конкурс е „Ученето е навсякъде“. Посланията на кинофестивала са, че ученето е навсякъде и са важни не само училищните предмети, а много други области на знание и умения извън училището. Всеки човек учи по различен начин и това трябва и може да бъде зачетено.

Предложението за участие от сдружение „Общност за демократично образование“ с председател Нели Керемедчиева е отправено предимно към иновативните училища.

Срок за изпращане на плакати в PDF формат – 20.01.2019 г. на адрес: katinam@gmail.com .

 

Приложение: 1.Покана за участие в ученически конкурс за авторски плакат на тема „Ученето е навсякъде“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.01.2019

Покана за участие във фестивала на мобилното кино „Кино в длан“

Изх. № РУО1- 255/04.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на  народно читалище „Добри Войников“ – 1856 от град Шумен и киноклуб „Мадарски конник“ с вх. № РУО1-30780/05.12.2018 г., Ви уведомявам за предстоящото четвърто поред издание на фестивала „Кино в длан“ за филми, заснети с мобилни телефони.

Регламентът на фестивала не поставя никакви жанрови или тематични ограничения, като двете единствени условия са техническото средство за заснемане на филма (мобилен телефон или таблет), продължителност до 5 минути.

Партньори на фестивала са община Шумен, Теленор – България и Хуавей.

„Кино в длан“ обявява срок до 28 февруари 2019 г. за нови филми, които може да изпращате на адрес: гр. Шумен 9700, пл. „Възраждане“ №4, e-mail: dvojnikovpost@abv.bg, kinovdlan@gmail.com.

За повече информация: https://mkino.org/, https://www.facebook.com/mkino.org/, телефон: +359 899 174 608.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.12.2018

Учредена стипендия на кмета на Столична община за деца-таланти в области „Образование, изкуство, спорт“

Изх. № РУО1-32419/19.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община, с вх. № РУО1-31623/13.12.2018г., Ви уведомявам, че на 23 март 2019г. Фондация „Енчо Керязов“ с подкрепата на Столична община организира осмото издание на гала спектакъла „Нощ на звездите“ – връчване на призове за деца с изявени дарби в направления „Образование, култура и спорт“.

Церемонията се провежда в зала „Арена Армеец“, където над 10 000 зрители стават свидетели на уникален спектакъл с участието на световно популярни звезди от цирковото изкуство, шоу бизнеса и елитния спорт.

В тази връзка с  Решение № 521/26.07.2018г. на Столичен общински съвет е учредена стипендия на кмета на Столична община за дете/ученик от град София с изявени дарби в една от трите области – образование, изкуство, спорт.

В изпълнение Решение № 521/26.07.2018г. на СОС, кметът на Столична община определя експертна комисия, която да разгледа постъпилите номинации и да определи носителя на стипендията на кмета на Столична община за 2019г. за високи заслуги и отличия в една от трите категории – образование, изкуство, спорт.

На официалната страница на Фондация „Енчо Керязов“ е публикуван регламент за кандидатстване, номиниране и избор на бъдещите стипендианти.

Допълнителна информация на телефон: 02/981 03 43 – дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм".

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.12.2018

Популяризиране на регламент на ученически конкурс за рисунка на тема „България в Европа: минало, настояще, бъдеще“

Изх. № РУО1- 32420/21.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-414/13.12.2018г., с вх. № РУО1-31627/13.12.2018г., Ви уведомявам за предстоящото провеждане на ученически конкурс за компютърна рисунка на тема „България в Европа: минало, настояще, бъдеще“, обявен от българския еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел. Конкурсът се реализира с подкрепата и съдействието на Министерство на образованието и науката.

Конкурсът е насочен към ученици в две възрастови категории VIII – IX клас и X – XII клас от училища, школи, клубове и центрове за подкрепа на личностното развитие.

Темата на конкурса е обвързана с предстоящия Национален празник 3 март. Предвидено е да се открие изложба в навечерието на празника с отличилите се творби, а авторите им да бъдат поканени в Европейската комисия в Брюксел.

Изпращането на паспартираните рисунки да е с пощенско клеймо 22.01.2019г. на следния адрес:

  • 1000 гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 124, представителство на Европейската комисия в България, за конкурса „България в Европа: минало настояще, бъдеще“.

За допълнителна информация и въпроси относно конкурса при необходимост: CAB-GABRIEL-EVENTS@ec.europa.eu .

 

Приложение: 1. Регламент на конкурса.

                          2. Декларация за съгласие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД