Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии и в паралелки с профил в гимназии или средни училища и Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности и професии за приемане на ученици след завършено основно образование в професионални гимназии и в професионални паралелки с Приложение № 1 към него.

Възможности за насочване на ученици, в училищата на територията на област София-град за учебната 2021/2022 г. съгласно Списъка на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности и професии за приемане на ученици след завършено основно образование в професионални гимназии и в професионални паралелки.

Заявление за класиране и насочване в профилирани паралелки и паралелки за придобиване на професионално образование