04.02.2019

Обучение по компютърно моделиране за учители в начален етап

Изх. № РУО1-2933/04.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 2774/31.01.2019 г., Ви уведомявам, че СНЦ „Образование и технологии“ гр. Бургас, организира обучение по „Компютърно моделиране в началното училище“ за учители на III и  IV клас на 16.02.2019 г. - 17.02.2019 г. в гр.София, с продължителност 32 часа и присъждане на 2 квалификационни кредита.

За повече информация за предлаганото обучение и други програми за квалификация на педагогически специалисти: www.itlearning-bg.com и тел. +359878227737 – Мария Миткова - координатор образователни програми.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

31.01.2019

Обучения за учители на III и IV клас

Изх. № РУО1-2718/31.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 2667/30.01.2019 г., Ви уведомявам, че СНЦ „Образование и технологии“ организира обучение по „Компютърно моделиране“ за учители на III и  IV клас, с присъждане на 1 или 2 квалификационни кредити в зависимост от продължителността на програмата. Минимален брой участници в група за провеждане на обучението на място – 20 педагогически специалисти.

За повече информация за предлаганото обучение и други програми за квалификация на педагогически специалисти: www.itlearning-bg.com и тел. +359878227737 – Мария Миткова - координатор образователни програми.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

31.01.2019

Обучения за учители, педагогически съветници и психолози

Изх. № РУО1- 2719/31.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-2235/28.01.2019 год. Ви уведомявам, че ФИЦЕ – България организира на 07.02.2019 г. и 08.02.2019 г. в гр. София обучение на тема „Принципи на психо-социалната работа с младежи, които употребяват психоактивни вещества. Иновативни подходи и методи.“ Обучението е подходящо за психолози, педагогически съветници и учители. Записването се извършва чрез изпращане на регистрационна форма на посочената електронна поща.

За повече информация:  сайт: www.fice-bulgaria.org , имейл адрес – office@fice-bulgaria.org , лице за контакт – Весела Алексиева – 087808080741

ПРИЛОЖЕНИЯ:

·         Програма за обучение.

·         Регистрационна форма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.01.2019

Обучения за учители на III и IV клас

Изх. № РУО1-2304/28.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-1925/23.01.2019 г., Ви уведомявам, че РААБЕ България ЕООД организира обучение по „Компютърно моделиране. Идеи, принципи, реализация“ за учители на III и  IV клас, както следва:   

·         на 23.02.2019 г. за учители на III клас.

·         на 24.02.2019 г. за учители на IV клас.

И двете обучения ще се проведат в Института по математика и информатика към БАН, гр. София. При завършване на обучителната програма педагогическите специалисти получават 1 квалификационен кредит. Краен срок за записване в обученията – 15.02.2019 г.

 

За повече информация относно обученията моля последвайте линковете:

·         за обучението на 23.02.2019 г.: http://www.pedagozi.bg/obuchenia/seminari-za-direktori/kompyutrnoto-modelirane-idei-principi-realizaciya-za-3-ti-klas

·         за обучението на 24.02.2019 г.: http://www.pedagozi.bg/obuchenia/seminari-za-direktori/kompyutrnoto-modelirane-idei-principi-realizaciya-za-4-ti-klas

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.01.2019

Обучения за директори и учители

Изх. № РУО1-2302/28.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-1837/22.01.2019 г., Ви уведомявам, че Център за творческо обучение организира обучение за директори и учители  тема „ Училище в облака: администриране и управление“.

Обучението е двудневно и ще се проведе на 08.02.2019 г. от 10.00 ч. до 16.00 ч,.и  на 09.02..2019 г. от 09.00 ч. до 15.00 ч. в залата на Център за творческо обучение в гр. София, стадион „Академик“, ниво 2. Продължителността на курса е 16 академични часа и за успешно преминато обучение се присъжда 1 квалификационен кредит.

Регистрационна форма може да намерите на адрес: https://goo.gl/ajcXpi

За повече информация: тел.+359 2 408 0326, +359 877 00 42 78 - Надежда Коцева- координатор обучения в Център за творческо обучение.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.01.2019

Семинар за педагогически кадри и музейни педагози на тема „Музеят като образователна среда — добри музейно-училищни практики“

Изх. № РУО 1- 1914/23.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-1798/22.01.2019 г., Ви уведомявам, че през месец март Център „Музейно училище“ при Национален музей на образованието – Габрово организира семинар за педагогически кадри и музейни педагози на тема „Музеят като образователна среда — добри музейно-училищни практики“.

Целта на обучението е запознаване с основни понятия в музейно-педагогическата теория и практика, съвременни принципи, методики и практически съвети, свързани със занятия в музеите и интегрирането им с учебните програми на МОН.

По време на семинара ще бъдат разисквани въпроси относно ролята на музеите като съвременна образователна среда и създаване на ефективно взаимодействие между музейни специалисти и учители при подготвяне и провеждане на занятия в музея. Ще се проведе дискусия относно необходимостта от създаване на национален обучителен център „Музейно училище“.

Участниците в семинара ще получат сертификат от Център „Музейно училище“.

Крайният срок за изпращане на заявка за участие е до 15.02.2019 г. на e-mail: nmopr@abv.bg

За въпроси и повече информация: тел. 066 806 461, Любка Тинчева — завеждащ отдел „Информационно осигуряване, комуникации и мултимедийно студио“.

Моля да окажете съдействие информацията да достигне до учителите от Вашето училище.

 

Приложение: 1. Програма на семинара

                            2. Заявка за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.01.2019

Обучения за педагогически специалисти

Изх. № РУО1-684/10.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-448/08.01.2019 г., Ви уведомявам, че неправителствената организация „Джуниър Ачийвмънт България“ кани педагогическите специалисти в обучения за повишаване на квалификацията през м.февруари и март 2019 г. по следните теми:

·         16 - 17 февруари 2019 г. - изграждане на ключовата компетентност „Инициативност и предприемачество“ в начален етап на училищното образование (подходяща и за детски градини). Срок за регистрация до 01.02.2019 г.включително.

·         23 - 24 февруари 2019 г. - изграждане на ключовата компетентност „Инициативност и предприемачество“ в прогимназиален етап на училищното образование. Срок за регистрация до 08.02.2019 г. включително.

·         23 - 24 март 2019 г. - изграждане на ключовата компетентност „Инициативност и предприемачество“ в гимназиален етап на училищното образование. Срок за регистрация до 08.03.2019 г. включително.

При успешно завършване на всяка от програмите, на обучаемите се присъжда 1 квалификационен кредит. Приложено Ви изпращам информация за предстоящите обучения.

За повече информация за обучителните програми на адрес: http://www.jabulgaria.org

За допълнителна информация и запитвания: Александра Парашкевова -  aleksandra.parashkevova@jabulgaria.org и тел. 0877290844

Приложение: Информация за провеждане на обучения на педагогически специалисти през м. февруари и м. март 2019 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.01.2019

Конкурс за спонсорирано обучение за държавни детски градини и основни училища

Изх. № РУО1-380/08.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОСНОВНИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-94/03.01.2019 г., Ви уведомявам, че Фондация „Благотворител“ Ви кани да участвате в конкурс за спонсорирано обучение по програма „Стратегии за изграждане на характера и на подкрепяща среда в училище“.

Конкурсът се обявява за държавни детски градини и основни училища в София. Ще бъдат избрани 2 училища и 2 детски градини. Всяко от учебните заведения кандидатства за обучение на петима свои педагогически специалисти. Програмата е подходяща за директори, заместник директори и учители на деца от предучилищна и начална училищна възраст.

Обучението се провежда на 22, 23, 24 февруари в хотел Банкя Палас с продължителност 16 академични часа, 8 от които са присъствени и завършва с тест и творческа задача. Преминалите програмата получават един квалификационен кредит, като следва до края на месец май 2019 г. представят най-малко 5 добродетели на децата/учениците и подготвят отчет за проведените дейности.

Кандидатстването се извършва чрез попълване и изпращане на приложения формуляр до 31.01.2019 г. на адрес: office@blagotvoritel.org.

Повече информация можете да намерите на адрес: www.dobrodeteli.bg или www.blagotvoritel.org  и тел. +359 885414038.

 

Приложение: Формуляр за кандидатстване по програма „Стратегии за изграждане на характера и на подкрепяща среда в училище“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.01.2019

Работна среща по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Изх.№РУО1-308/07.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ  И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с изпълнение на Проект BG05M20P001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ и предстоящата организация на дейности по проекта, Ви уведомявам, че на 16.01.2019 г. (сряда) в 56 СУ „Проф.К.Иречек“, район  „Люлин“ (метростанция „Люлин“) ще се проведе работна среща с Екипа за управление на проекта и РУО–София-град както следва:

  • За детските градини от 14.00 ч.
  • За училищата от 15.30 ч.

Работната среща е за всички детски градини и училища, вече участвали и с предстоящо участие в дейности по проекта.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

03.01.2019

Обучения за учители от I до XII клас

Изх.№ РУО1-46/03.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-32297/19.12.2018г., Ви уведомявам, че Център за творческо обучение и Сдружение „Образование без граници“ организират обучение за учители от I до XII клас на тема „Инструменти за привлекателно образование“.

Обучението ще се проведе на 18.01.2019г. и 19.01.2019г. от 9.00ч. до 17.00ч. в залата на Център за творческо обучение в гр.София, стадион „Академик“, ниво 2. Продължителността на курса е 16 академични часа и за успешно преминато обучение се присъжда 1 квалификационен кредит.

Регистрационна форма може да намерите на адрес:https://goo.gl/2hMEkt

За повече информация: тел.+359 2 408 0326, +359 877 00 42 78 - Надежда Коцева- координатор обучения в Център за творческо обучение.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД