07.03.2018

Литературен конкурс „Елиас Канети“

 

Изх. № РУО1-5182/ 06.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3843/ 14.02.2018 г. от РУО - Русе моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с регламента на участие в конкурс за художествена творба на тема „Бъдещето, което всеки миг се променя“, Елиас Канети (из. „Записки 1942-1985“). Конкурсът е насочени към ученици от 8. до 12. клас.

Приложение: регламент

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.03.2018

Информация за краткосрочни курсове за педагогически специалисти

 

Изх. № РУО1-5233/07.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ0 1-4633/26.02.2018 г. от Сдружение „Образование без граници-БГ 2012“ организация, която предоставя обучения с цел квалификация и повишаване капацитета на педагогическите специалисти Ви уведомявам, че можете да се информирате за предлаганите теми и условия за включване в предлаганите курсове на следния адрес: http://bezgranizi.podkrepa-obrazovanie.com/

Сдружение „Образование без граници-БГ 2012“ има одобрени програми от министъра на образованието и науката, които са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Списъкът на одобрените програми е публичен и информация за всяка от програмите може да намерите на адрес: http://iropk.mon.bg/public/search

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

06.03.2018

Информация за краткосрочни курсове за педагогически специалисти

Изх. № РУО1-5126/02.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ0 1-4286/21.02.2018 г. от ДИДАСКО ГРУП – организация, която предоставя краткосрочни курсове по Методика на преподаването на БДП за учители от IX, X, XI и XII клас и членовете на комисии по БДП, Ви уведомявам, че можете да се информирате за предлаганите теми и условия за включване в предлаганите курсове на електронен адрес: w_paunow@mail.bg , 0888 708 506    

Академия ДИДАСКО ГРУП има одобрени програми от министъра на образованието и науката, които са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Списъкът на одобрените програми е публичен и информация за всяка от програмите може да намерите на адрес: http://iropk.mon.bg/public/search

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.02.2018

Национална конференция „Приобщаващи образователни практики“ 2018 г. и Конкурс за педагогически практики

 

Изх. № РУО1- 4601/26.02.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 4330/21.02.2018 г., Ви уведомявам, че Център за приобщаващо образование организира Национална конференция „Приобщаващи образователни практики“ - 2018 г., част от национална кампания „Дни на приобщаването“- 2018 г. Събитието ще се състои на 14.04.2018 г. във Велико Търново. Целта на форума е да отвори пространство за споделяне на успешен опит, ресурси, успехи и предизвикателства, пред които педагозите и специалистите, работещи с деца ежедневно се изправят в училище. В тази връзка ще се проведе и конкурс на който се  канят учители, директори и специалисти в училище да споделят своите вдъхновяващи и успешни практики в три тематични области:

„Успешна работа в екип“(практиките в тази тематична област ще имат приоритет).

„Приобщаващи практики за директна работа с ученици“.

„Приобщаващи практики за партниране с родители и общности“.

Краен срок за участие в конкурса 15.03.2018 г.

Повече информация за програмата, регистрацията и такса за участие, може да бъде намерена тук: http://priobshti.se/category/konferenciya-praktiki-2018

Повече информация за конкурса може да бъде намерена тук: http://priobshti.se/article/kampaniya-2018/izpratete-ni-svoyata-dobra-praktika-i-ya-predstavete-pred-kolegi-ot-cyalata

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.02.2018

Квалификация на педагогическите специалисти

 

Изх. № РУО1- 4521/23.02.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ0 1-3596/12.02.2018 г. от Сдружение „Център за обучение и квалификация“ Ви уведомявам, че в периода 13.04. – 15.04.2018 г. гр. София, Парк-хотел „Москва“ ще се проведе квалификационен курс за развитие на педагогическите специалисти на тема:“Компютърни умения за специалисти в системата на образованието“.

За повече информация: https://centar-ok.com/

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.02.2018

Национален фолклорен конкурс „Напеви от Северозапада“

 

Изх. № РУО1-4225/20.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Монтана изх.№ 19-72/19.02.2018 г., вх. № РУ0 1-4135/19.02.2018 г. Ви уведомявам, че предстои Десето издание на националния фолклорен конкурс „Напеви от Северозапада“, което ще се състои на 27 – 28 април 2018 г. в град Монтана.  

Целта на конкурса е да съхрани и популяризира певческото, инструменталното и танцовото фолклорно изкуство на Северозапада.

Националният фолклорен конкурс е организиран от Общински младежки дом, Монтана в партньорство със сдружение „Младежки Северозапад“ и школа на български народни танци „Стоянови“.

Конкурсът се провежда под патронажа на кмета на Община Монтана Златко Живков и с подкрепата на фирми и организации от Монтана.

Приложения: 1. Статут на национален фолклорен конкурс „Напеви от Северозапада“,

2. Заявка за участие.  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.02.2018

XI-ти Национален преглед на ученическите духови оркестри „Димитър Пеев“ – Вършец 2018 г.

 

Изх. № РУО1-4228/20.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Община Вършец изх.№ 3300/16.01.2018 г., вх. № РУ0 1-2722/01.02.2018 г. Ви уведомявам, че Община Вършец организира провеждането на XI-ти Национален преглед на ученическите духови оркестри „Димитър Пеев“ – Вършец 2018 г., който ще се проведе на 04 – 05 май 2018 г. в град Вършец, област Монтана.

Целта на прегледа е популяризиране на ученическите духови оркестри, творческата изява на учениците, занимаващи се с музикално изкуство, приобщаване на младото поколение към българската култура и стимулиране на извънкласната дейност на училищата.

В прегледа могат да участват ученици от I до XII клас, без разделение по възрастови групи, а също така и мажоретни състави, придружаващи духовите оркестри, като изпълненията им няма бъдат оценявани от журито.

Приложения:

1. Статут на XI-ти Национален преглед на ученическите духови оркестри, Вършец 2018 г.

2. Заявка за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

 НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.02.2018

Практически семинар „Финансовата грамотност – ключова житейска компетентност на XXI век. Иновативни методи за обучение в областта на финансовата грамотност“

 

Изх. № РУО1-4229/20.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-68/19.09.2018 г. № РУ0 1-4082/19.09.2018 г. Ви уведомявам, че предстои да бъде проведен практически семинар, организиран от фондация „Инициатива за финансова грамотност“ на 22 -23 февруари 2018 г. на тема „Финансовата грамотност – ключова житейска компетентност на XXI век. Иновативни методи за обучение в областта на финансовата грамотност“.

Лектори на семинара са Росица Вартоник, Румяна Витньова, Теодора Панайотова и Весела Николаева.

Семинарът ще се проведе в Център за подготовка на ученици за олимпиади, адрес: гр. София, ул. „Драган Цанков“ 21 А.

Повече информация: http://www.financialiteracy.eu/?page=services&path=0.1.3.45&lang=BG

Контакти с организаторите: http://www.financialiteracy.eu/?page=contacts&lang=BG

Приложениe: Програма на семинара  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.02.2018

Семинар с учители по физическо възпитание и спорт

 

Изх. № РУО1-4119/19.02.2018 г.

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО – София-град на 27.02.2018 г. (вторник) от 13.30 ч. в ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8, ще се проведе семинар с учители по физическо възпитание и спорт на тема: „Повишаване на качеството на образователно-възпитателния процес чрез изработване на критерии за оценяване на резултатите от обучението на учениците“.

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище за участие в семинара и да създадете необходимата организация за осигуряване на присъствието им, без да се нарушава учебния процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.02.2018

Обучения по предприемачество, финансова грамотност, дигитални компетентности и умения за работа

 

Изх. № РУО1-3660/12.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ0 1-3031/06.02.2018 г. от Джуниър Ачийвмънт България Ви уведомявам, че е подписано споразумение за сътрудничество с Министерство на образованието и науката, с което продължава партньорството за модернизиране на училищното образование чрез програми по предприемачество, финансова грамотност, дигитални компетентности и умения за работа. Информация за условията и форма на заявка за включване в обученията може да намерите в приложенията към писмото.

Сроковете за регистрация за обученията са, както следва:

  • за февруари месец е до 16.02.2018 г.вкл.
  • за март месец е до 09.03.2018 г.вкл.

Приложения: Информация за предлаганите обучения

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-406/06.02.2018 г.

на началника на РУО - София-град/