18.10.2018

Конференция  на тема Методически проекти на учителя по български език и литература

Изх. № РУО1-26686/ 17.10.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Асоциацията на учителите по български език и литература организира конференция  на 10.11.2018 г. и 11.11.2018 г. – събота и неделя, на тема

Методически проекти на учителя по български език и литература

Начало на конференцията – 9.00 часа, събота.

Място на провеждане – София, пл. „Славейков” 4, Столична библиотека – Американски център.

 

Желаещите да участват в тематичната конференция могат да се запишат на email aubel2011@abv.bg  или на GSM 0879 17 78 36, като посочат име, телефон за връзка, училище.

 

Цената за участие в конференцията е 40 лв. /за членове на АУБЕЛ е 30 лв./ и се превежда по банков път на следната сметка:

Асоциация на учителите по български език и литература

СЖ Експрес банк

Клон Журналист

IBAN BG59 TTBB9400 1522980319

BIC TTBB BG 22

 

/За да се получи  удостоверение за 1 кредит трябва да се заплати сумата от 20 лв. на същата сметка с основание „удостоверение за кредит“. Документът се издава от СУ „Св. Кл. Охридски”, Департамент за информация и усъвършенстване на учители./

 

Според Устава на АУБЕЛ набраните средства се използват само за квалификационна дейност.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.10.2018

Семинар, организиран от Институт Монтесори и Нов Български Университет

Изх. № РУО1 – 26303/15.10.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Институт Монтесори № 12/11.10.2018 г., вх. №РУО1-26097/11.10.2018 г. Ви уведомявам, че на 2-3 ноември 2018г в град София ще се проведе AMI Семинар: Монтесори училищно образование, организиран от Институт Монтесори и Нов Български Университет, целящ да предостави практически инструменти за усъвършенстване на подходите на учителя за работа в клас.

 

Приложено изпращам кратко резюме на семинара

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

12.10.2018

Информация за следдипломни квалификации

Изх. № РУО1-26098/11.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо вх. № РУO1-25858/09.10.2018 г. от Факултет по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) на СУ „Св. Климент Охридски“, Ви уведомявам, че ФНОИ предлага нова следдипломна квалификация за директори, учители, психолози и педагогически специалисти от детски градини на тема „Монтесори педагогика в съвременното общество – предучилищен етап“. Срокът за кандидатстване е 15.10.2018 г.

 

За родители, помощник-учители, помощник-възпитатели и асистенти ФНОИ предлага следдипломна квалификация на тема „Монтесори принципи и практики в помощ на работата с деца в дома и детската градина“. Срокът за кандидатстване е 19.10.2018 г.

 

Информация за предлаганите следдипломни квалификации и условията за включване може да намерите в прикачените файлове.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

04.10.2018

Обучения за педагогически специалисти

Изх. № РУО1-  25413/03.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩА,  ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Сдружение “Аутизъм днес“ и Фондация „Стъпка за невидимите деца на България“ с вх.№ РУО1-24547/25.09.2018 год. Ви уведомявам, че  Сдружение „Аутизъм днес“ и Фондация „Стъпка за невидимите деца на България“ организират на 25.10.2018 год.  от 9.00 ч. лекционно обучение за учители, ресурсни учители, психолози, логопеди и специални педагози на тема „Сензорна интеграция“. Място на провеждане Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.

 

За повече информация: Владислава Цолова, тел. +359 896 69 92 74

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

01.10.2018

Обучения за учители в училище

Изх. № РУО1-25171/01.10.2018 год.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на  Академия НИКЕ ООД с вх.№ РУО1-24542/25.09.2018 год. Ви уведомявам, че Академия НИКЕ ООД организира краткосрочни обучителни курсове в 4 модула за придобиване на 1 професионален кредит за педагогически специалисти от образователните институции в системата на предучилищното и училищното образование.

За информация за обучения и записване можете да посетите сайта на Академия НИКЕ: www.akademianike.eu

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

СВЕТЛА ДИМИТРОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед на началника на

РУО - София-град № РД 02-2147/27.09.2018 г.)

18.09.2018

Нови теми за квалификация на директори, заместник директори и педагогически специалисти за 2018/2019 год.

Изх. № РУО1- 24092/18.09.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩА,  ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на „Институт за човешки ресурси“ с вх.№ РУО1-22209/30.08.2018 год. Ви уведомявам, че същият организира обучения за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти по 169 изцяло практически разработени теми.

Предоставям на Вашето внимание три нови особено важни теми за работещите в системата на образованието, одобрени от МОН за 2018/2019 год.:

Ø  Административна компетентност на педагогическите специалисти за етична и законосъобразна работа с личните данни, събирани по време на образователния процес;

Ø  Атестиране на педагогическите специалисти – практически насоки за успешно оценяване и самооценяване. Оценка на труда и формиране на работната заплата;

Ø  Управление и организация в образователната институция. Трудово-правни отношения. Нормиране и заплащане на труда в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

В изпълнение на изискванията на чл.49 от Наредба №12/1.09.2016 год. всички обучения са с продължителност от 16 академични часа, от които поне 8 се провеждат в присъствена форма. При успешно завършване на обучението се присъжда 1 квалификационен кредит.

Информация  за темите за  квалификация за 2018/2019 год.  можете да намерите в регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН и „Институт за човешки ресурси“ на  адреси:  http://iropk.mon.bg, http://www.institute-hr.com/pedagogicheski-ekipi

За допълнителна информация: тел. 02/8848469; моб.: +359882 79 99 61, имейл адрес – edu@institute-hr.com

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.09.2018

Нови теми за квалификация на директори, заместник директори и педагогически специалисти за 2018/2019 год

Изх. № РУО1- 24088/18.09.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩА,  ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на „Институт за човешки ресурси“ с вх.№ РУО1-23809/14.09.2018 год. Ви уведомявам, че „Институт за човешки ресурси“ ще проведе в гр. София тясно специализирани обучения, насочени изцяло към ръководните звена в образователните институции по следните актуални теми:

  • 21.09.2018 год. „Здравословни и безопасни условия на труд“ – изисквания към образователните институции. Обучението има задължителен характер за всички видове длъжностни лица по ЗБУТ, както и за ръководителите, съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2/16.09.2009 год.;
  • 27.09.2018 год. “Управление и организация на образователната институция. Трудово-правни отношения. Нормиране и заплащане на труда в системата на предучилищното и училищното образование“;
  • 28.09.2018 год. „Успешен ръководител – старт на новата учебна година – последни промени в ЗПУО и прилежащите му наредби за системата на образованието.“

Обученията са насочени изцяло към ръководните звена в образователните институции. Всички обучения са с включен обяд, кафе паузи и сертификати или удостоверения с квалификационни кредити за участниците.

За допълнителна информация: тел. 02/8848469; моб.: +359882 79 99 61, имейл адрес – edu@institute-hr.com

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.09.2018

Покана за участие в VIII Есенен научно-образователен форум организиран от ДИУУ при СУ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

 

Изх. № РУО1- 24090/18.09.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩА И  ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

                                                                           ПОКАНА

 

                               ЗА УЧАСТИЕ В ОСМИ ЕСЕНЕН НАУЧНО – ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОРУМ

          „ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ СРЕДНО И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАТО ФАКТОР ЗА

                                      ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО“

                                                   София,  9 - 10 ноември 2018 година

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с вх.№ РУО1-23939/14.09.2018 год. Ви уведомявам, че Департаментът за информация и усъвършенстване на учители при СУ „Св. Климент Охридски“ кани желаещите специалисти в системата на средното образование, директори на детски градини и училища, учители и други педагогически специалисти, представители на НПО и всички заинтересовани лица за участие в  VIII Есенен научно – образователен форум 2018 на тема „Взаимодействие между средно и висше образование като фактор за повишаване качеството на образованието“

Предстоящата конференция е осмо издание на традиционния научно-образователен форум, който се провежда всяка година в рамките на Климентовите дни на Софийския университет. Целта на форума е да се представят добри практики във формалното, неформалното и информалното образование в контекста на взаимодействието между средно и висше образование и оказващи влияние за повишаване на качеството на образованието.

ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ

·         Подготовка на учители във висшето училище

·         Продължаваща квалификация на учителите

·         Иновации в българското образование

·         Проблеми на младите учители и наставничеството

·         Качество на образованието

Подаване на заявка за участие и анотация на доклад до 30.09.2018 год. на  адрес : https://diuu.bg/viii-forum/

Анотации, доклади и сканирани платежни нареждания изпращайте на адрес: diuu.su@gmail.com

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ( за контакт: diuu.su@gmail.com)

·         Председател : гл.ас. д-р Петър Петров

·         Секретар : ас. Весела Мирчева

·         Членове:

§  доц. Д-р Мирена Легурска

§  гл. ас. Д-р Мария Тотоманова - Панева

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.09.2018

Обучения за учители по иновативна финансова грамотност

Изх. № РУО1- 24075/18.09.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-23972/14.09.2018 год. Ви уведомявам, че  Фондация „Инициатива за финансова грамотност“ организира две квалификационни обучения за учители по иновативна финансова грамотност, както следва:

  • Обучение по програма „За парите и други важни неща: Първи стъпки“

Дата и място : 20.10.2018 год., Център за подготовка на ученици за олимпиади , София.

Програмата е предназначена за учители от начална (и прогимназиална) степен на училищното образование и представя иновативни подходи, материали и инструментариум, чрез които се изграждат ключови социални и начални икономически и финансови компетентности при децата. Адресирани са теми като начална финансова и икономическа грамотност, професии и предприемачество, начално финансово планиране и бюджетиране, спестяване и разходване на парични средства, заемни средства и други.

Участниците в обучението получават ръководство, съдържащо над 25 финансови игри, работилници и една театрална пиеса.

  • Обучение по програма „За парите и други важни неща: Тийн“

Дата и място: 27.10.2018 год., Център за подготовка на ученици за олимпиади, София.

Програмата е предназначена за учители от гимназиална ( и прогимназиална) степен на училищното образование.Програмата представя иновативни подходи за изграждане на ключови компетентности у учениците – финансова грамотност, предприемчивост и инициативност, като част от формиране на тяхното личностно развитие и гражданските им компетентности. Обхваща теми като: финансово планиране и бюджет, ползване на заемни средства, инвестиции, управление на рискове и застраховане, пенсионно осигуряване, образование и кариерно развитие, постъпване на работа. Подходяща е също и за класни ръководители.

Участниците в обучението получават ръководство, съдържащо 25 финансови игри, работилници и други активности.

Програмите са вписани в регистъра на МОН на одобрените програми за квалификация на педагогическите специалисти и по тях се присъжда 1 квалификационен кредит.

За повече информация и записване: Фондация „Инициатива за финансова грамотност“ www.financialiteracy.eu

 

Лице за контакт : Росица Вартоник, моб. +359888 95 30 20; ел. поща: office@financialiteracy.eu

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.09.2018

Квалификация на педагогическите специалисти.

Изх. № РУО1-23220/10.09.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-23009/07.09.2018 г., Ви уведомявам, че Сдружение „Синдикат на българските учители“ организира обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Програмите на сдружението са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН и са съобразени с потребностите от квалификация на педагогическите специалисти.

Моля да предоставите информацията на желаещите да се включат в обучение учители в поверените Ви училища.

 

Приложение:

1. Теми на обучения.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД