13.10.2017

Конференция на тема Методически проекти на учителя по български език и литература

 

Изх. № РУО1-24056/ 12.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Асоциацията на учителите по български език и литература организира на 28.10.2017 г. и 29.10.2017 г. – събота и неделя, тематична конференция на темаМетодически проекти на учителя по български език и литератураНачало на конференцията – 9.00 часа, събота.

Място на провеждане – София, ул. „Граф Игнатиев” 15 в залата на Центъра за развитие на човешките ресурси

Желаещите да участват в тематичната конференция могат да се запишат на email aubel2011@abv.bg или на GSM 0879 17 78 36, като посочат име, телефон за връзка, училище.

Командировъчните са за сметка на участниците.

Цената за участие в конференцията е 40 лв. (за членове на АУБЕЛ е 30 лв.) и се превежда по банков път на следната сметка:

Асоциация на учителите по български език и литература 

СЖ Експрес банк

Клон Журналист

IBAN BG59 TTBB9400 1522980319

BIC TTBB BG 22

За да се получи  удостоверение за 1 кредит трябва да се заплати сумата от 20 лв. на същата сметка с основание удостоверение за кредит. Документът се издава от СУ „Св. Кл. Охридски” Департамент за информация и усъвършенстване на учители./Според Устава на АУБЕЛ набраните средства се използват само за квалификационна дейност.

 

Моля да запознаете учителите по български език и литература с настоящата покана и с програмата, която е в прикачения файл, и при необходимост да съдействате на желаещите за участие в конференцията.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.10.2017

Курсове за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в сферата на училищното образование

 

Изх. № РУО1-24237/13.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-23035/04.10.2017 г., Ви уведомявам, че Академия НИКЕ организира обучителни курсове за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в сферата на училищното образование, както следва:

1. Проекто-базирано обучение /Изследователският подход в учебния процес и проекто-базираното обучение/ – обучението ще се проведе на 20 октомври 2017 г.

2. Създаване на благоприятна учебна среда за постигане на резултати с всеки един ученик /Индивидуална подкрепа на учениците за постигане на високи учебни резултати/ – обучението ще се проведе на 1 ноември 2017 г.

3. „Как да развиваме умения по време на самоподготовката, заниманията по интереси и организирания отдих и спорт?“. Обучението е насочено върху четивна грамотност, емоционална интелигентност и критическо мислене и ще се проведе  на 17 ноември 2017 г.

4. Превенция на агресията и алгоритъм за реакция при проява на агресивно поведение  - обучението е фокусирано върху алгоритъма за прилагане на Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище и ще се проведе на 24 ноември 2017 г.

 

За допълнителна информация: e-mail: info@akademianike.eu; телефон: 0894 468 118; www.akademianike.eu

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.10.2017

Семинар на тема: „Новости в българската историография: Следвоенната криза в България – 1918-1923 година“

 

Изх.№ РУО 1-24199/12.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

на вниманието на учителите поистория и цивилизация

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО - София-град за учебната 2017/2018 година, Ви уведомявам, че на 28.10.2017 г. от 10.00 ч. в 23 аудитория на СУ „Св. Климент Охридски” ще се проведе семинар с учителите по история и цивилизация на тема: „Новости в българската историография: Следвоенната криза в България – 1918-1923 година“ с лектор проф. д-р Веселин Янчев. 

Моля да информирате учителите по история и цивилизация и да направите необходимото за тяхното участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.10.2017

Семинар с учители  по математика на тема „Иновативни методи в обучението по математика“

Изх. №РУО1-23444/09.10.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО – София-град, Ви уведомявам, че на 18.10.2017 г. от 10:00 ч. и от 14:00 ч. в 18. СУ „Уилям Гладстон“,  / ул. „Пиротска“ №68/ще се проведе семинар с учители  по математика на тема „Иновативни методи в обучението по математика “ с лектор проф. Тони Чехларова от ИМ на БАН.

Моля, своевременно да информирате учителите от повереното Ви училище за обучителния семинар и да осигурите тяхното присъствие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД