16.04.2018

Обучение на тема „Ефективно лидерство, делегиране и стилове на управление в училище“

Изх. № РУО1-8800/16.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх.№ РУО1-8709/16.04.2018 г. от фирма „Стартегия“ ЕООД, Ви уведомявам, че на 26.04.2018 г. (четвъртък) в гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 9 от 09:30 до 17:30 ще бъде проведено обучение на тема: „Ефективно лидерство, делегиране и стилове на управление в училище“. Обучението е предназначено за директори и заместник-директори на училища, детски градини и други образователни институции.

Относно условията за участие и записване: https://goo.gl/forms/b1ftMTqJ45io0Vm62

Срок за регистрация: 24.04.2018 г.

За повече информация: info@startegy.bg; тел. 0887 661960 – г-жа Ваня Нотева.

Фирма „Стартегия“ ЕООД има одобрени програми от министъра на образованието и науката, които са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Списъкът на одобрените програми е публичен и информация за всяка от програмите може да намерите на адрес: http://iropk.mon.bg/public/search

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.04.2018

Обучение на тема: „Формиране на допълнителни компетенции у масовия учител за работа с деца със специални образователни потребности“

 

Изх. № РУО1-8309/12.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ0 1-4633/28.03.2018 г. от Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП), който е самостоятелно юридическо лице, част от Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ), Ви уведомявам, че НИОПП организира обучение по нова тема: „Формиране на допълнителни компетенции у масовия учител за работа с деца със специални образователни потребности“, което ще се проведе на 25 април 2018 г. от 9:30 до 17:30 часа в РЦПППО - София - град, намиращ се на ул. "Владово" 1.

Повече информация на тел. 0877/ 183 624 или 0877/ 182 604, а срокът за заявки е до 23.04.2018 г. на електронна поща: nioppbg@gmail.com

Формирането на допълнителни компетенции у масовия учител за работа с деца със специални образователни потребности е основен приоритет на дейностите, имащи отношение към професионалната квалификацията и развитие на всеки учител. По време на обучението ще се запознаете с ключовите компетенции, необходими за подкрепата на децата със СОП, както и с практически съвети и насоки за използването им в училище.

НИОПП има одобрени програми от министъра на образованието и науката, които са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Списъкът на одобрените програми е публичен и информация за всяка от програмите може да намерите на адрес: http://iropk.mon.bg/public/search

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.03.2018

Пролетен турнир по народна топка  под мотото „Заедно можем и да спортуваме“

 

Изх. № РУО1-7026/27.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование - София-град, с подкрепата на 73 СУ „Владислав Граматик“ и на Националната спортна академия „Васил Левски“, организира Пролетен турнир по народна топка  под мотото „Заедно можем и да спортуваме“, в който може да участват и деца със специални образователни способности.

Състезанието ще се проведе на 28.04.2018 г. от 10.00 ч. на откритата спортна база на 73 СУ, ж.к. „Гоце Делчев“, ул. „Георги Измирлиев“ № 2, транспорт: автобуси №№ 73, 74, 76 и тролейбус № 8 на спирка „29 ДКЦ“.

Заявки се приемат до 18.04.2018 г. на e-mail: sportrcsf@abv.bg

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище.

Приложение:

  1. Правила на играта.
  2. Заявка за участие.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

22.03.2018

ВАЖНО!!!! Квалификационен семинар на тема: „Управление на стреса на работното място“.

Изх. № РУО1-6708/22.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2017/2018 г., Ви напомням, че с писмо Изх. № РУО1- 6389/19.03.2018 г., публикувано на сайта на РУО – София-град Ви информирахме за провеждане на квалификационен семинар със заместник-директорите по учебна дейност на столичните училища на тема „Управление на стреса на работното място“  в периода 2830 март 2018 г. в курортен комплекс „Пампорово“.

Целта на семинара е запознаване със същностните компоненти и възможностите за управление на личната ефективност, за придобиване на умения и усвояване на стратегии, в резултат  на които да подобри изпълнението на служебните задължения.

Лекциите и тренингите ще се проведат от Сдружение „Център за обучение и квалификация“, организация, чийто програми са вписани в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. За участие в семинара ще бъдат присъдени квалификационни кредити. 

Моля за Вашето своевременно включване, на заместник-директор или друг специалист за участие в семинара от повереното Ви училище.  Попълнената бланка „Заявка“ по приложения образец следва да изпратите в срок до 23.03.2018 г.  на email: center_ok@abv.bg 

С всяко юридическо лице, изпращащо свои представители за участие в семинара ще бъде сключен договор за ползваните услуги.

За допълнителна информация: Дима Иванова  –  тел. 02 9875568, 0887618367

Приложение:  

  1. Предварителна програма.
  2. Заявка  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.03.2018

Кампания на Фондация „Заедно в час“ за набиране на училища партньори за учебната 2018/2019 г.

 

Изх. № РУО1 – 6441/20.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ0 1-5301/07.03.2018 г. от Фондация „Заедно в час", неправителствена организация, която привлича, обучава и подкрепя в рамките на 2 години специалисти извън сферата на образованието, Ви уведомявам, че стартира кампания на Фондацията за набиране на училища партньори за учебната 2018/2019 г.

Имате възможност да заявите Вашето желание за партньорство и нуждата си от учители за новата учебна година в срок до 10.04.2018 г. на адрес: http://ivanov.cmail20.com/t/d-l-otutjjt-qdyulejj-y/   

В заявката можете да попълните както позициите, за които сте сигурни, че ще имате нужда от учители по програмата, така и позиции, които все още не са сигурни и ще бъдат потвърдени на по-късен етап.

Повече информация за Заедно в час и за това как да станете училище партньор можете да намерите на сайт: http://ivanov.cmail20.com/t/d-l-otutjjt-qdyulejj-i/ .

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.03.2018

Информация за краткосрочни курсове за педагогически специалисти

 

Изх. № РУО1 – 6442/20.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ0 1-6203/16.03.2018 г. от АНКОР А ДЖЕНТЕ ЕООД – организация, която предоставя обучения, курсове и семинари за директори, учители и други педагогически специалисти Ви уведомявам, че на 12.04.2018 г. (четвъртък) на адрес: гр. София, ул. „6 септември“ №37, ет. 1 - Конферентна зала ще се проведе семинар за директори и заместник директори на тема:

„Системен подход при управлението на училища и детски градини. Основи на екипното взаимодействие в организационната система“ – лектор Людмил Стефанов – психолог с 25 годишен опит в сферата на образованието.

Повече информация и условия за включване в семинара: https://ancoragente.com/mediina-akademiq/ma-novini/

Предлаганата тема е вписана в Информационния регистър на одобрените програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.

Списъкът на одобрените програми е публичен и информация за всяка от програмите може да намерите на адрес: http://iropk.mon.bg/public/search

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.03.2018

Информация за краткосрочни курсове за педагогически специалисти

 

Изх. № РУО1-5894/14.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ0 1-5650/12.03.2018 г. от Представителството на Европейската комисия Ви уведомявам, че Европейската комисия организира обучение за 40 учители от София – град в периода  от 2 до 4 април 2018 г. в гр. Правец.

Обучението е част от поредица от обучения за учители от началните и средните училища, както и гимназиите в цялата страна, чиято основна цел е да запознае учителите с дейностите и приоритетите на Европейския съюз, както и с практични и полезни инструменти и помагала, голяма част от които са организирани под формата на игри и образователни състезания и биха могли да им бъдат полезни в ежедневната работа с учениците.

Всички разходи (организиран транспорт от гр. София до гр. Правец и обратно, две нощувки и храна), с изключение на разходите по транспорт от населеното място до София, ще бъдат поети от Европейската комисия. Условие за включване в обучението е учителите да не са участвали в досегашни семинари, както и предметът на преподаване да е в областта на философския цикъл.

Моля за Вашето съдействие да информирате учителите, които отговарят на условията за включване в обучението и да определите участник от Вашето училище, който да направи своята регистрация за участие в посочения формуляр в срок до 17.30 часа на 15.03.2018 г.  

Адрес за регистрация: https://goo.gl/forms/eAqIu6m2ZA8YUg3v1

Организаторите от Европейската комисия ще информират регистриралите се относно логистичните детайли. 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.03.2018

Педагогическа практика на тема “Кръвоносна система на човека" – урок за нови знания

 

Изх. РУО1 – 5693/ 12.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на изискванията на Наредба № 5/ 30.11.2015 г. на МОН за общообразователна подготовка и прилагане на новата учебна програма по човекът и природата за VІ клас, на 28.03.2018 г. от 12.15 часа в 34. ОУ „Стою Шишков“, район „Красно село“, ул. „Родопски извор” №43, ще се проведе открита педагогическа практика на тема “Кръвоносна система на човека" – урок за нови знания, от част „Структура и жизнени процеси на организмите“ на интегрирания предмет човекът и природата.

Урокът ще бъде представен от Катя Тончева – учител по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и човекът и природата в 34. ОУ „Стою Шишков“.

Моля да уведомите учителите по природни науки – биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и човекът и природата във Вашето училище и да съдействате за тяхното присъствие, без да се нарушава учебният процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

09.03.2018

Информация за краткосрочни курсове за педагогически специалисти

 

Изх. № РУО1-5463/09.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ0 1-5174/06.02.2018 г. от Сдружение „Център за творческо обучение“, уведомявам, че на 2 и 3 април 2018 г. от 10.00 до 16.00 часа офиса на организацията ще се проведе обучение на тема: „Медийна грамотност в сферата на образованието“.

Желаещите да се включат в обучението е необходимо да направят регистрация на следния адрес: https://goo.gl/KY1giC

За повече информация, относно контакти с организацията и условия за участие: https://cct.bg/   

Сдружение „Център за творческо обучение“, има одобрени програми от министъра на образованието и науката, които са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Списъкът на одобрените програми е публичен и информация за всяка от програмите може да намерите на адрес: http://iropk.mon.bg/public/search

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.03.2018

Четвърти Национален преглед на ученическите духови оркестри, фанфарни оркестри и мажоретни състави - Община Свищов и СУ „Димитър Благоев“, гр. Свищов

 

Изх. № РУО1-5464/09.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ0 1-2722/01.02.2018 г. Ви уведомявам, че Община Свищов и СУ „Димитър Благоев“, гр. Свищов организира провеждането на Четвърти Национален преглед на ученическите духови оркестри, фанфарни оркестри и мажоретни състави, който ще се проведе на 28 април 2018 г. в град Свищов, област Велико Търново.

Целта на прегледа е популяризиране на ученическите духови оркестри, фанфарни оркестри и мажоретни състави, творческата изява на децата, учениците и педагозите – диригенти и хореографи и да спомогне за запазване богатите традиции в този жанр.

В прегледа могат да участват духови оркестри, фанфарни оркестри и мажоретни състави без възрастови ограничения от училища, танцови школи, клубове, центрове за работа с деца, читалища и др.

Приложения:

1. Статут на Четвъртия национален преглед – гр. Свищов, обл. Велико Търново

2. Заявка за участие

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД