Конкурси за заемане на длъжност

Заповед за обявление на конкурс за свободно място на длъжността  „главен счетоводител“ в Българско училище „Христо Ботев“ - гр. Братислава, Словакия
Заповед № РД 09-2640/14.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „главен счетоводител” на Българско средно училище "Христо Ботев" - град Братислава, Словашка република.
20.09.2019
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - СОФИЯ-ГРАД ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР" НА 153. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ“, РАЙОН НАДЕЖДА, ГРАД СОФИЯ
10.09.2019
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - СОФИЯ-ГРАД ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР" НА ГИИРЕ „МИХАЙ ЕМИНЕСКУ“, РАЙОН СЕРДИКА, ГРАД СОФИЯ
26.08.2019
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - СОФИЯ-ГРАД ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР" НА 20 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР МИНКОВ", ГРАД СОФИЯ