Конкурси за заемане на длъжност

16.12.2019
Регионално управление на образованието – София-град  обявява свободно работно място за временно изпълняващ  длъжността „директор“ на 115. основно училище „Св.Св.Кирил и Методий“, гр. София    
Заповед за обявление на конкурс за свободно място на длъжността  „главен счетоводител“ в Българско училище „Христо Ботев“ - гр. Братислава, Словакия
Заповед № РД 09-2640/14.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „главен счетоводител” на Българско средно училище "Христо Ботев" - град Братислава, Словашка република.
20.09.2019
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - СОФИЯ-ГРАД ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР" НА 153. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ“, РАЙОН НАДЕЖДА, ГРАД СОФИЯ
10.09.2019
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - СОФИЯ-ГРАД ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР" НА ГИИРЕ „МИХАЙ ЕМИНЕСКУ“, РАЙОН СЕРДИКА, ГРАД СОФИЯ