Конкурси за заемане на длъжност

25.07.2019
Обява за свободно работно място за временно изпълняващ длъжността „директор“ на Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии
08.07.2019
Обява за свободно работно място за временно изпълняващ длъжността „директор“ на 78 Средно училище „Христо Смирненски“, район Банкя
28.06.2019
Обява за свободно работно място за временно изпълняващ  длъжността  „директор“ на 138 Средно училище за западни и източни езици „Проф. Васил Златарски“, гр. София
28.06.2019
Обява за свободно работно място за временно изпълняващ  длъжността  „директор“ на 43 Основно училище „Христо Смирненски“, гр. София
Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1188/30.04.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:   Допуска до конкурс следните кандидати :1. Боян Иванов Димитров                                                  2. Виолета...