Конкурси за заемане на длъжност

28.06.2019
Обява за свободно работно място за временно изпълняващ  длъжността  „директор“ на 43 Основно училище „Христо Смирненски“, гр. София
Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1188/30.04.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши:   Допуска до конкурс следните кандидати :1. Боян Иванов Димитров                                                  2. Виолета...
  На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1187 / 30.04.2019 г. на министъра на образованието и науката
  Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-834/15.03.2019 г. на министъра на образованието и науката, реши: Допуска до конкурс следните кандидати :1. Любимка  Георгиева                                                  2. Диана Джарова...
Обява за свободно работно място за временно изпълняващ  длъжността „директор“ на 192. средно училище „Христо Ботев“, гр. София.