Конкурси за заемане на длъжност

Даниела Иванова Цанкова Евдокия Георгиева Гергова-Савова Илиян Илиев Войнов Катя Георгиева Кючукова Любимка Страхилова Пешева Любомир Орлинов Тодоров Мариета Тодорова Гигова Мария Иванова Илиева Мони Георгиев Иванов Олег Христович Михайлов...
В изпълнение на Заповед № РД 09-870/29.06.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката по проект BG 051РО001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”  комисия, определена от ръководителя на местния екип...