Конкурси за заемане на длъжност

17.05.2017
СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по предучилищно възпитание”в отдел „Инспектиране и организационно–методическа дейност” Регионално управление на  образованието – София град
ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЛЕНИЕЗА КОНКУРС "УЧИТЕЛ" ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (С ДОПЪЛВАНЕ НА НОРМАТА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА ЧАСОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРАВ БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - ГРАД ПРАГА, ЧЕШКА РЕПУБЛИКА