Конкурси за заемане на длъжност

Изх. № 9137-55/17.01.2017 г.ДОДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОРВъв връзка I писмо на МОН  № 9105-15/12.01.2017 г. с вх. № 0200-53/13.01.2017 г. в РУО – София-град, на основание Заповед № 09-1369/15.09...