Конкурси за заемане на длъжност

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-597/05.02.2019 г. на министъра на образованието и науката , реши: Допуска до конкурс следния кандидат: Димитър Чолев Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 12.03.2019 г. от 10:00 часа...
На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-597 / 05.02.2019 г. на министъра на образованието и науката
31.12.2018
  Регионално управление на образованието – София-град   обявява свободно работно място за длъжността „Главен специалист – човешки ресурси“ към отдел „Административно-правно, финансово-счетоводно и информационно осигуряване“.   ОПИСАНИЕ НА...
27.11.2018
Обява за свободно работно място за временно изпълняващ  длъжността  „директор“ на 37. Средно училище „Райна Княгиня“, гр. София
Изх.№ РУО1-29310/16.11.2018г.       ГРАФИК      за провеждане на интервю за заемане на длъжността „директор“  на общинско и/или           държавно  неспециализирано училище  22.11.2018 г.-26.11.2018 г. в София-град...