Конкурси за заемане на длъжност

ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЛЕНИЕЗА КОНКУРС "УЧИТЕЛ" ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (С ДОПЪЛВАНЕ НА НОРМАТА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА ЧАСОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРАВ БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - ГРАД ПРАГА, ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
17.05.2017
Регионално управление на образованието – София-град обявява свободно работно място за длъжността „Специалист-деловодител“ към отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“. Минимални и специфични изисквания,...