Конкурси за заемане на длъжност

27.09.2018
ЗАПОВЕД № РД 09-2712/26.09.2018 г.                                       На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона                                                                         за...
27.09.2018
ЗАПОВЕД № РД 01 - 355 / 20.09.2018 г. На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование...
20.09.2018
на Регионално управление на образованието – София-град  обявява  Свободно работно място за временно изпълняващ  длъжността „директор“ на 127. средно училище „Иван Николаевич Денкоглу“, район „Средец“, гр. София
Министерство на образованието и науката обявява  конкурс за длъжността „директор“ на Българско средно училище „Д-р Петър Берон“ - Прага, Чешка република.
24.08.2018
                                                              ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО                                                                                 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА