Конкурси за заемане на длъжност

27.06.2018
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ ЗА  ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР" НА ОБЩИНСКО И/ИЛИ ДЪРЖАВНО НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНО УЧИЛИЩЕ 2018 г.
  Изх. № РУО1-14290/05.06.2018 г.   СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурса за заемане на длъжността „директор“ на общински и държавни неспециализирани училища на територията на област София-град   Комисия, определена със...
01.06.2018
ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРИМЕРЕН СПИСЪК  на нормативната уредба, която кандидатите за заемане на длъжност „директор“ на общинските и държавните неспециализирани училища е необходимо да познават при встъпване в длъжност.
  СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по изкуства” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София - град. Конкурсната комисия, определена със...