Конкурси за заемане на длъжност

17.05.2017
СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”,Регионално управление на образованието – София град
"Старши експерт" в отдел „Средно образование“ в Центъра за информационно осигуряване на образованието към Министерство на образованието и науката
„ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в отдел „Качество на училищното образование“ в Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование"