Конкурси за заемане на длъжност

27.09.2018
ЗАПОВЕД № РД 09-2712/26.09.2018 г.                                       На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона                                                                         за...
27.09.2018
ЗАПОВЕД № РД 01 - 355 / 20.09.2018 г. На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование...
20.09.2018
на Регионално управление на образованието – София-град  обявява  Свободно работно място за временно изпълняващ  длъжността „директор“ на 127. средно училище „Иван Николаевич Денкоглу“, район „Средец“, гр. София