Конкурси за заемане на длъжност

  СПИСЪК   на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София - град.     Конкурсната...
20.04.2018
Конкурс за длъжността „старши експерт по изкуства” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София - град
20.04.2018
Конкурс за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София - град
19.04.2018
Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на училища на територията на област София-град
ЦЕНТЪР    ЗА  ИНФОРМАЦИОННО  ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО   МИНИСТЕРСТВО  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И  НАУКАТА