Конкурси за заемане на длъжност

10.07.2018
Регионално управление на образованието – София-град  обявява  свободно работно място за временно изпълняващ длъжността
27.06.2018
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ ЗА  ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР" НА ОБЩИНСКО И/ИЛИ ДЪРЖАВНО НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНО УЧИЛИЩЕ 2018 г.
  Изх. № РУО1-14290/05.06.2018 г.   СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурса за заемане на длъжността „директор“ на общински и държавни неспециализирани училища на територията на област София-град   Комисия, определена със...
01.06.2018
ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА