Конкурси за заемане на длъжност

                                                                                                           СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по организация на средното образование” в отдел „...
                                                                                                              СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по обучението в начален етап” в отдел „Организационно-...
                                                                                                             СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по квалификация на педагогическите специалисти” в отдел „...
                                                                                                     СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по информационно осигуряване” в отдел „Административно-правно,...
                                                                                                            СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-...