Конкурси за заемане на длъжност

Министерство на образованието и науката обявява  конкурс за длъжността „директор“ на Българско средно училище „Д-р Петър Берон“ - Прага, Чешка република.
24.08.2018
                                                              ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО                                                                                 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
                                                                                                           СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по организация на средното образование” в отдел „...
                                                                                                              СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по обучението в начален етап” в отдел „Организационно-...
                                                                                                             СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по квалификация на педагогическите специалисти” в отдел „...