Конкурси за заемане на длъжност

Заповед за обявление на конкурс за свободни места  за  учебната 2018/2019 г. на длъжността  „учител“ в Българско училище „Христо Ботев“ - гр. Братислава, Словакия, както следва
Заповед за обявление на конкурс за свободни места  за  учебната 2018/2019 г. на длъжността  „учител“ в Българско средно училище „Д-р Петър Берон“ - гр. Прага, Чешка република, както следва
10.07.2018
Регионално управление на образованието – София-град  обявява  свободно работно място за временно изпълняващ длъжността
27.06.2018
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ ЗА  ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР" НА ОБЩИНСКО И/ИЛИ ДЪРЖАВНО НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНО УЧИЛИЩЕ 2018 г.