График

27.06.2018

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ ЗА  ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР" НА ОБЩИНСКО И/ИЛИ ДЪРЖАВНО НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНО УЧИЛИЩЕ 2018 г.