ГРАФИК за провеждане на интервю

16.11.2018

Изх.№ РУО1-29310/16.11.2018г.

 

 

 

ГРАФИК

     за провеждане на интервю за заемане на длъжността „директор“  на общинско и/или

          държавно  неспециализирано училище  22.11.2018 г.-26.11.2018 г. в София-град

                                          

   Дата  на

    явяване 

Начален

     час

Район

                Училище  

22.11.2018 г.

четвъртък

 09:00 ч

Илинден

45.ОУ„Константин Величков“

22.11.2018 г.

четвъртък

11:00 ч

Витоша

52. ОУ„Цанко Церковски“  

  

22.11.2018 г.

четвъртък

12:00 ч

Възраждане

67. ОУ„Васил Друмев“

22.11.2018 г. четвъртък

14:00 ч

Красна поляна

75. ОУ„Тодор Каблешков“

22.11.2018 г. четвъртък

15:00 ч

Надежда

141. ОУ„Народни будители“

 

Дата  на

явяване

Начален

час

Район

              Училище

23.11.2018 г.

петък

09:00 ч

 

Илинден

113. СУ„Сава Филаретов“

23.11.2018 г.

петък

11:00 ч

Младост

131. СУ„ Климент Тимирязев“

23.11.2018 г.

петък

13:00 ч

Оборище

4. СВГ

23.11.2018 г.

петък

14:00 ч

Триадица

ПГТМД

 

23.11.2018 г.

петък

16:00 ч

Сердика

ПГИИ „Проф. Николай Райнов“

23.11.2018 г.

петък

16:30 ч

Панчарево

192. СУ  „Христо Ботев“

Дата  на

явяване

Начален

час

Район

            Училище

26.11.2018 г.

понеделник

09:00 ч

Средец

127. СУ „Иван Н. Денкоглу“

 

26.11.2018 г.

понеделник

12:00 ч

Сердика

ПГИИРЕ „Михай Еминеску“