График за провеждане на интервю за заемане на длъжността "директор" на общинско и/или държавно неспециализирано училище 2018 г.