ОБЯВА КОНКУРС за длъжността директор на Професионална гимназия по железопътен транспорт „Никола Корчев“, гр. София