Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по математика” в отдел „Инспектиране и организационно–методическа дейност”, Регионално управление на образованието – София – град.