ОБЯВЛЕНИЕ

14.09.2018

Министерство на образованието и науката обявява  конкурс за длъжността „директор“ на Българско средно училище „Д-р Петър Берон“ - Прага, Чешка република.