Обявление

10.07.2018

Регионално управление на образованието – София-град 

обявява 

свободно работно място за временно изпълняващ длъжността