ПРИМЕРЕН СПИСЪК на нормативната уредба, която кандидатите за заемане на длъжност „директор“

23.05.2018

ПРИМЕРЕН СПИСЪК  на нормативната уредба, която кандидатите за заемане на длъжност „директор“ на общинските и държавните неспециализирани училища е необходимо да познават при встъпване в длъжност.