Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурса за заемане на длъжността „директор“ на общински и държавни неспециализирани училища на територията на област София-град

06.06.2018

 

Изх. № РУО1-14290/05.06.2018 г.

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурса за заемане на длъжността „директор“ на общински и държавни неспециализирани училища на територията на област София-град

 

Комисия, определена със заповед № РД 01-187/22.05.2018 г. на началника на Регионално управление на образованието – София-град, реши:

Допуска за участие в конкурса за заемане на длъжността „Директор“ на общински и държавни неспециализирани училища на територията на област София-град всички кандидати, подали заявления с придружаващи ги документи съгласно изискванията за заемане на длъжността.

 

Писменият изпит-тест ще се проведе на 25.06.2018 г. от 10:00 часа в сградата на Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ №8, Актова зала на втория етаж. Кандидатите следва да се явят на посоченото място в 9:00 часа и ще бъдат допуснати в залата след проверка на документ за самоличност. Допуснатите кандидати е необходимо да носят син химикал.

 

НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ.

 

Всички допуснати за участие в конкурса за заемане на длъжността „Директор“ следва да получат лично уведомителните си писма от РУО – София-град/ ул. „Антим I“ №17/ Vетаж, стая №507 на 07.06.2018 г. от 13:30 ч до 17:30 ч. и на 08.06.2018 г. от 9:00 ч. до 17:30 ч.

 

БОЯНКА КЪНЕВА

Председател на комисията за допускане до конкурс