СПИСЪК

10.02.2017

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по предучилищно възпитание”в отдел „Инспектиране и организационно–методическа дейност” Регионално управление на  образованието – София град