СПИСЪК

27.04.2017

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТАгр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪКза допуснатите и недопуснатите кандидатиза длъжността „Старши експерт по математика”в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”Регионално управление на  образованието – София град

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-1867/30.03.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:І. Допуска до конкурс следните кандидати:1.  Иванка Вълчева Топалова-Асса2. Лидия Илиева Гаврилова3. Ралица Стоилова ВойноваДопуснатите кандидати трябва да се явят на 12.05.2017 г. в 10:00 часа за решаване на тест в зала 4 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София,ул. „Княз Дондуков” № 2А.Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 12.05.2017 г. 13:00 часа, в зала 4 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката,гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 12.05.2017 г. от 14:15 часа, в зала 4 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.II. Няма недопуснати до конкурса кандидати.

ВАНЯ КАСТРЕВА-МОНОВАПредседател на конкурсната комисия