Математика, информатика, информационни технологии

20.08.2019

Временна научна лаборатория за деца на Байер

Изх. № РУО1- 24397/ 16.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Министерство на образованието и науката за пета поредна година подкрепя инициативата на Байер за провеждането на временна научна лаборатория за деца. Предложените опити и дейности за деца на възраст от 6 до 12 год. са интересни, полезни и достъпни за тази възраст. Лабораторията допринася за повишаване на интереса към химията и биологията и предизвиква желание за учене чрез забавен, приятен и ангажиращ начин.

В тази връзка моля да създадете необходимата организация за включване на ученици в инициативата, като снимането на деца става само след предварително писмено съгласие на техните родители, при спазване на Закона за защита на личните данни.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.08.2019

Благотворителна инициатива „Операция “Жълти стотинки“

Изх. РУО1 – 24389/ 16.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

На 03.09.2019 г. от 11:00 часа до 13:00 часа в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ ще се проведе благотворителната инициатива „Операция „Жълти стотинки“ организирана от Vivacom. В нея ще се включат 50 души – журналисти, партньори по инициативата, представители на сдружението на олимпийските отбори по природни науки, ученици по отборите по природни науки, представители на Vivacom.

Благотворителната инициатива се провежда за девети пореден път, като всяка година събраните средства се даряват за значима социална кауза. Тази година средствата ще бъдат дарени на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки за подготовката и участието на българските национални отбори по природни науки (астрономия, биология, информатика, лингвистика, физика и химия) в международни състезания.

Моля Вашето съдействие за популяризиране на благотворителната инициатива и нейната кауза, за набиране на повече средства, което ще даде още една възможност на децата в България да имат добър пример за упорита работа, постоянство и успехи, успехи, които са достойно оценени и уважавани от цялото общество.

                                                                                               

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.08.2019

Европейска седмица на програмирането

Изх. № РУО1- 24092/ 12.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9150-245/18.07.2019 г., вх. № РУО1 – 22177 /18.07.2019 г., Ви уведомявам, че в периода 05-20.10.2019 г. училищата във всички европейски страни отбелязват важността на изучаването програмирането и развитието на творческото мислене в рамките на инициативата наречена „Европейска седмица на програмирането“. Министерството на образованието и науката подкрепя инициативата на Европейската комисия и отправя покана към всички училища в България да регистрират на сайта  http://codeweek.eu/schools   събития, които се провеждат в тяхното училище и са по някое от следните направления:

 • Основи на програмирането
 • Забавни дейности по програмиране
 • Визуално/блоково програмиране
 • Разработване на софтуер
 • Забавни дейности по програмиране
 • Дизайн на игри
 • Разработване на мобилни приложения
 • Уеб програмиране
 • Роботика
 • Изкуствен интелект
 • Разширена реалност
 • Интернет на нещата
 • 3D печат
 • Повишаване на мотивацията и осведомеността
 • Други дейности свързани с дигиталната компетентност.

 

На сайта могат да се регистрират както събития, които са специално организирани за тази инициатива, така и интересни теми и подходи реализирани в учебни часове, които са част от задължителната, разширената или допълнителна подготовка, както и часове в извънкласни дейности.

           На европейско ниво тази инициатива се подпомага от 80 доброволци-национални посланици, 42 координатори от националните образователни министерства и 280 водещи учители. Те имаха основен принос за успеха на седмицата на програмирането през 2018 година, като участниците са над 2,7 мил. в близо 44 000 събития в училища в ЕС и Западните Балкани. В момента за България е все още отворена поканата за включване на водещи учители, като регистрационната форма на английски език е налична на адрес: https&//ec.europa.eu/eusurvey/runner/8f47a10b-8975-ef97-8b51-3bd7135a7766

            На сайта на инициативата „Европейска седмица на програмирането“ http://codeweek.eu/schools са налични ресурси и онлайн курсове за учители, като участието в някои от тях изисква регистрация и е необходимо да се преценява от училищата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.05.2019

Национален летен турнир по информатика, гр. Русе

Изх. № РУО1-14399/ 20.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с изпълнение на Заповеди № РД 09-2686/20.09.2018 г. и № РД 09-3014/24.10.2018 г. на министъра на образованието и науката от 07 до 09 юни 2019 г. в град Русе ще се проведе Национален летен турнир по информатика.

Съорганизатори на състезанието са Регионално управление на образованието – Русе, МГ „Баба Тонка” – Русе и Русенски университет  „Ангел Кънчев”.

Предварителната поименна заявка се изпраща задължително до 20.05.2019 г. (до 18.00 часа) на електронен адрес: [email protected]  Заявки след тази дата няма да се приемат. Състезателите, включени в националните отбори, участват извън квотите на съответната област.

В приложение е публикуван списък на учениците, попълнили определената квота за гр. София.  

Ръководителите на отбори сами резервират места в хотела, който са избрали. Моля резервациите за хотелите да се извършат своевременно, тъй като местата в хотелите са ограничени и няма да бъдат пазени.

Съгласно глава. VI, т. 1.6 от Приложение №1 към заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за участието си във всяко състезание ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава декларации за съгласия за публикуване на:

 - резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);

 - снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

Декларациите се предават на организаторите на техническата конференция на 07.06.2019 г. и се отразяват в заявката.

Финансовите средства, необходими за участие в състезанието, са за сметка на заявителите.

За допълнителна информация:

 

 

Приложение:  1. Списък на учениците, попълнили определената квота за гр. София;

                2. Декларация за оповестяване на резултати

                3. Предварителна програма на състезанието. 

 

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

25.04.2019

26 конкурс „Миню Балкански“

Изх. № РУО1-11298/23.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Фондация „Миню Балкански“, вх.№РУО1-10432/16.04.2019 г., Ви уведомявам,  че 26 конкурс „Миню Балкански“ по математика и физика, с организатор Фондация „Миню Балкански“, ще се проведе в периода 18 – 19 май 2019 г. в ректората на Софийския университет (ул.“Цар Освободител“ 15), централно крило (вход от към вътрешния двор), III етаж, аудитория 148, както следва:

 • Състезание по математика – 18.05.2019 г. (събота) от 11:00 часа;
 • Състезание по физика – 19.05.2019 г. (неделя) от 12:00 часа.

При проявен интерес от Ваша страна, можете да получите от доц. Ангелов тел. 0886 738261, e-mail: [email protected], както и на официалния сайт на фондация „Миню Балкански“: www.balkanski-fondation.org.

 

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Обява за конкурс по математика и физика

2. Обява за конкурс „Млади изобретатели“

22.04.2019

Webit в София на 14 май 2019 г.

 

Изх. № РУО1- 11226/22.04.2019 г.

 

 ДО ДИРЕКТОРИТЕНА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 0522-305/19.04.2019 г., вх. № РУО1 – 11162/22.04.2019 г. Ви уведомявам, че в рамките на европейското издание на световната серия от събития Webit в София на 14 и 15 май 2019 г., организаторите от Webit.Foundation отправят покана към учениците да посетят изложението на 14 май 2019 г. от 18,30 часа до 20,30 часа в Национален дворец на културата, зала1.

Програмата включва възможността учениците да се запознаят с някои от най-големите съвременни технологични изобретения като: хуманоидни роботи, футуристични системи за живот и транспорт между планетите, персонални летателни системи, робот, съдържащ биологически компоненти – киборг, биологични протези и други хардуерни и софтуерни подобрения за хора, виртуални хирургически операции и бъдещето на медицината.

По време на мероприятието ще бъдат представени примери на работещ изкуствен интелект и приложението в различни сфери от живота – Watson IBM – компютърна програма, способна да отговаря на директно поставени въпроси и победител в телевизионни формати.

Събитието представлява интерес за учениците, които изучават като профилиращи предмети – информатика, информационни технологии, математика, както и се обучават в професионалните направления „Компютърни науки“ и „Електроника, автоматика, комункационна и компютърна техника“.

 

С оглед гореизложеното, в срок до 12,00 часа на 23.04.2019 г. следва да изготвите списък на учениците от повереното Ви училище, които ще посетят изложението (над 16 години), да определите ръководители на групата и да попълните посочената по-долу форма.

 

https://forms.gle/QQaL28gKt9YndSsBA

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

18.04.2019

Националният кръг на олимпиадата по информационни технологии

Изх. № РУО1- 10741/17.04.2019г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2018/2019 година, Ви уведомявам, че в периода 10 – 12 май 2019 г. в град Враца ще се проведе Националният кръг на XVII олимпиада по информационни технологии.

Организатори са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Враца и училището-домакин ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца.

Списъкът с класираните проекти по направления е публикуван на сайта на олимпиадата: http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg.

Регистрацията на участниците ще се извърши на 10 май 2019 г. след 13:30 часа в ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца.

Приложено Ви изпращам допълнителна информация за предложените хотели.

Участниците сами резервират места в хотелите. При резервация в предложените хотели, трябва да се уточнява, че е за участници в Националната олимпиада по информационни технологии, тъй като местата са ангажирани само за събитието.

Първоначалната регистрация се извършва в онлайн форми, връзките към които са посочени по-долу, в срок до 24 април 2019 г.

При регистрацията трябва да се посочи хотел за настаняване.

Финансовите средства, необходими за участие в олимпиадата на класираните ученици, са за сметка на изпращащата страна.

Допускането на учениците до участие в Националната олимпиада по информационни технологии ще се осъществява само след представяне на документ за самоличност.

Програмата на олимпиадата ще бъде публикувана на сайта на РУО – Враца и на сайта на ППМГ „Акад. Иван Ценов“.

Официалната вечеря за ръководителите и участниците ще бъде на 11 май от 19:30 часа в ресторанта на хотел „Лева“. Цената е 25 лева.

За допълнителна информация: Гергана Василева – старши експерт по ОСО в РУО – Враца, тел. 0894 385012, e-mail: [email protected].

 

Регистрация на участници: https://forms.gle/CNcS5n6MPS5fj4B2A

Регистрация на ръководители или представители на РУО: https://forms.gle/Yvnfg1va6m7E4NSH6

Приложение: Допълнителна информация за предложените хотели

Приложение: Списък с класираните проекти по направления от област София-град. 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/ заповед № 1209/09.04.2019 г. на министъра на образованието и науката/

 

09.04.2019

Национално математическо състезание "Питагор" за ученици от IV клас

Изх. № РУО1- 9533/09.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката във връзка с организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, общинските и частните училища на територията на Република България и съгласно Приложение № 1 и Приложение № 3 на същата, заповед № РД 01-409/04.10.2019 г. на началника на РУО – София-град Ви уведомявам, че Националното математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас ще се проведе на 13.04.2019 г. (събота) от 09:00 ч.

Учениците, заявили участие в Националното математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас, са разпределени в следните училища домакини:

56. СУ „Проф. К. Иречек“, район „Люлин“, ул. „Търново“ № 37 – учениците от училищата в районите Люлин, Надежда, Нови Искър, Овча купел, Сердика, Красна поляна, Банкя, Възраждане, Илинден, Средец, Красно село, Витоша и Връбница.

81. СУ „Виктор Юго“, район „Младост“, Младост 3, ул."Бъднина" № 3 учениците от училищата в районите Младост, Изгрев, Искър,  Панчарево, Студентски, Слатина и Кремиковци.

1. СУ „Пенчо П. Славейков“, район „Оборище“, ул. „Стара планина" № 11 – учениците от училищата в районите Лозенец, Оборище, Триадица и Подуяне.

До 10.04.2019 г. ще получите на имейлите на училищата разпределението на квесторите от повереното Ви училищe в училищата домакини.

Времетраене: 120 минути. Състезанието е анонимно. По време на състезанието учениците не може да използват калкулатори, мобилна техника, други технически средства или математическа литература.

Чернови не се разглеждат, проверяват и оценяват.

Квесторите, определени от Вашето училище, следва да се явят в училището, в което ще бъдат разпределени, в 08.00 ч. на 13.04.2019 г. за инструктаж.

Учениците, желаещи да участват в Националното математическо състезание "Питагор", следва да се явят в определеното за тях училище домакин на 13.04.2019 г. (събота), не по-късно от 08.30 ч., като ще бъдат допускани в сградата само срещу документ за самоличност – лична карта или ученическа книжка.

Учениците могат да се запознаят с писмената си работа в присъствието на родител или настойник в срок до 3 дни от обявяване на резултатите в училището, в което са се явили, по ред, определен от директора на училището.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.04.2019

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

Изх. № РУО1-9444/09.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дейностите по организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2018/2019 г., заповед № РД 01-409/04.10.2018 г. на началника на РУО – София-град Ви уведомявам, че от 12.04.2019 г. до 14.04.2019 г. в гр. София ще се проведе националният кръг на олимпиадата по математика.

Организатори на олимпиадата са Министерство на образованието и науката и Регионално управление на образованието – София-град.

Домакини на националния кръг на олимпиада по математика са Регионално управление на образованието – София-град и Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“- гр. София. За място на провеждане е определена Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“, ул. „Искър“ № 61, София.

В срок до 10.04.2019 г. на e-mail: [email protected] следва да бъде изпратено сканирано копие на декларацията на участниците, които желаят да бъдат публикувани резултатите им.

За въпроси във връзка с организиране и провеждане на националния кръг на олимпиадата по математика може да се обръщате към Лидия Гавраилова – старши експерт по математика в РУО – София-град, тел. 02/9356070, e-mail: [email protected], Антоан Тонев – директор на Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ – тел. 02/983-12-19, e-mail: [email protected]

Приложение: Предварителна програма на състезанието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.04.2019

Областен кръг на олимпиадата по математика

Изх. № РУО1-7989/26.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г. и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по математика през учебната 2018/2019 г. и във връзка с писмо № 9105-104/21.03.2019 г. на МОН, вх. № РУО 1-7529/21.03.2019 г., прилагам списък с резултатите на учениците от разсекретените писмени работи на учениците от VII до ХII клас от областния кръг на олимпиадата по математика, които не са предложени от Областната комисия за участие в националния кръг на олимпиадата по математика за учебната 2018/2019 г.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

08.04.2019

Пролетни състезания по информатика, гр. Велико Търново

Изх. № РУО1-9268/08.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. и № РД09-3116/30.10.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2018/2019 година Ви уведомявам, че от 19 до 21 април 2019 г.  в ПМГ „Васил Друмев” – Велико Търново, ще се проведат Пролетни състезания по информатика.  Предварителната поименна заявка се изпраща на електронен адрес: [email protected]. Заявката не трябва да надвишава квотата за участници от областта и да е съгласувана със старши експерта по информатика и информационни технологии. Състезателите, включени в националните отбори по информатика на България, участват извън квотите за брой участници от съответната област.В приложение е публикуван списък на учениците, попълнили определената квота за гр. София.  Съгласно глава. VI, т. 1.6 от Приложение № 1 към заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за участието си във всяко състезание ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава декларация за съгласие за публикуване на:

- резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);

- снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

Декларациите се предават на организаторите на техническата конференция на 19.04.2019 г. и се отразяват в заявката.

Резервациите и договарянето за настаняване в хотелите се осъществяват от ръководителите.Финансовите средства за участие в турнира са за сметка на заявителите.

За допълнителна информация http://www.pmgvt.org/ .

Здравка Минчева – старши експерт по математика в РУО - Велико Търново, тел: 062/616372 и 0878692311;

Кирка Кирилова-Лупанова – главен учител в ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново, тел: 0889766346.

Приложение:

1. Списък на учениците, попълнили определената квота за гр. София.

2. Образец на декларация. 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

02.04.2019

Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“

Изх. № РУО1- 8706/01.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания и Регламента на за организиране и провеждане на областния кръг на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2018/2019 г., прилагам списък с резултатите на учениците от I до XII клас.

Приложение:съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД