Математика, информатика, информационни технологии

15.11.2019

Международно STEAM събитие RELOGIA / ТРИАЛОЗИ 2019

Изх. № РУО1- 32132/ 15.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-402/15.11.2019 г., с вх. № РУО1 – 32092/15.11.2019 г., Ви уведомявам, че в Националния дворец на културата от 19 до 24 ноември 2019 г. ще се проведе първото по рода си голямо международно STEAM събитие за Наука+Изкуство+Технология в България и Европа RELOGIA / ТРИАЛОЗИ 2019.

RELOGIA / ТРИАЛОЗИ 2019 включва три модула – конференция и работилници (21-22 ноември) и изложба (19-24 ноември).

Моля, с оглед осигуряване на достъп до събитието на директори и ученици, следва заинтересованите да потвърдят участието си на електронен адрес [email protected] до 18.11.2019 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.11.2019

Работна среща с учители по ИТ, подготвящи ученици за олимпиади и състезания по ИТ

Изх. № РУО1- 32011/ 14.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с повишаване постиженията на учениците от област София-град, участващи в Националната олимпиада по информационни технологии (НОИТ) и състезанията по информационни технологии, Ви уведомявам, че РУО – София-град организира работна среща с учители по информационни технологии от столичните училща, която ще се състои на 28.11.2019 г. от 15,00 часа в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов”, ул. „Бигла” № 52.

На срещата ще се дадат насоки за работа и полезна информация за ръководителите на ученически проекти по информационни технологии от членове на Областната комисия за оценяване на проектите на учениците от областен кръг на олимпиадата по информационни технологии и от членове на Националната комисия по информационни технологии.

 Записването става чрез попълване на регистрационната форма: https://forms.gle/fhyVFxG18ba3zYk89

Срокът за записване е 25.11.2019 г.

Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебният процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.11.2019

XIХ Национален есенен турнир по информатика

Изх. № РУО1- 31932/ 13.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на  Заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, утвърждаваща графиците за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2019/2020 година, Ви уведомявам, че в периода от 22.11.2019 г. до 24.11.2019 г. в гр. Шумен ще се проведе XIX Национален есенен турнир по информатика.

Домакини на националния есенен турнир по информатика са РУО – Шумен, ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен и  ШУ „Епископ Константин Преславски“.

За място на провеждане са определени ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен и  ШУ “Епископ Константин Преславски“.

Съгласно т. 86 и т. 90 от Раздел II на Приложение № 1 към Заповед № РД09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за участието си в националния есенен турнир по информатика всеки ученик, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава до директора на училището, в което се обучава, декларация за информираност и съгласие (по образец на МОН) за съгласие за публикуване на: резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);  снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието. Директорът на училището, в което се обучава участникът в състезанието, изпраща списъка на учениците, които не са изразили съгласие по т. 86 до директора на ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен, в срок до 14.11.2019 г. на e-mail: [email protected].

Програмата и още актуална информация за турнира може да намерите на сайта на ППМГ „Нанчо Попович“, гр. Шумен – www.pmg.icon.bg.

Ръководителите на отборите сами правят резервация в хотел, който са избрали.

Финансовите средства, необходими за участие в турнира, са за сметка на заявителите (училища, общини, РУО, спонсори и др.).

За допълнителна информация: Десислава Борисова – старши експерт по математика в РУО – Шумен, телефон: 0887 541 602 и e-mail: [email protected].

 

Приложение:  1. Декларация за информираност и съгласие за публикуване.

                          2. Обобщена заявка за участие на ученици в турнира

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.11.2019

XXVIII Математически турнир „Иван Салабашев“

Изх. № РУО1- 31866/13.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с постъпило писмо от Съюза на математиците в България, с вх. № РУО1-31767/12.11.2019 г., Ви уведомявам, че Съюзът на математиците в България, организира XXVIII Математически турнир „Иван Салабашев“, който ще се проведе на 07.12.2019 г. от 10:00 часа.

В турнира могат да вземат участие ученици от I до XII клас. Времето за работа е 60 мин. за учениците от I клас и 120 мин. за учениците от II до XII клас.

 

Желаещите да организират турнира да заявят желанието си до 22.11.2019 г. на тел. 0888123169 (Иванка Стоянова) или на електронен адрес: [email protected] .

 

Само за учениците от XII клас, които желаят получените резултати да важат зa конкурсни оценки за прием в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, ще бъде предложена отделна тема.

 

За повече информация се обръщайте към Стоянка Вълчева ( тел. 0878641430).

 

Моля да информирате учителите по математика в повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

05.11.2019

Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов”

Изх. № РУО1 – 31161/ 05.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2019/2020 година и № РД 01- 525/ 16.10.2019 г. на началника на РУО - София-град, от 29 ноември до 1 декември в гр. София ще се проведе Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов”.Организатори на състезанието са МОН, РУО - София-град и НПМГ „Акад. Л. Чакалов”, гр.София.Регламентът на състезанието, програмата и регистрационната форма за проектите може да намерите на сайта на турнира https://ntit.npmg.org/. Моля, изписвайте имената на участниците, ръководителите и пълното наименование на училището правилно, т.к. от формуляра ще се извличат данните за сертификати. Регистрацията ще бъде отворена от 05.11.2019 г. до 24.00 часа на 25.11.2019 г.За допълнителна информация Ралица Войнова – старши eксперт по информатика и информационни технологии, РУО - София-град, тел.: 02-935-60-67 и електронна поща [email protected] .

Приложение: Регламент на състезанието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.10.2019

Международно състезание „Бобър“ по информатика и компютърна грамотност

Изх. № РУО1 – 29742/ 18.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-364/17.10.2019 г., вх. №  РУО1-29616/17.10.2019 г., Ви уведомявам, че на 10 ноември 2019 г. ще се проведе XV Международно състезание „Бобър“ по информатика и компютърна грамотност, организирано от Съюза на математиците в България и БАН. Учениците се състезават в две възрастови групи: VI – VII клас и VIII – IX клас в рамките на 30 минути в интервала 10 - 13 ч. Състезанието се провежда онлайн и се изисква предварителна регистрация чрез учителите по информатика. Организаторите са публикували информация за състезанието на следния интернет адрес: http://www.math.bas.bg/bbr/.

За допълнителна информация учениците могат да се свържат с г-н Емил Келеведжиев на електронен адрес [email protected] и тел. 0887 445 037.

Моля, информирайте учителите по информатика и ИТ и учениците!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

РУМЯНА ВАНГЕЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед № РД 02-2326/ 16.10.2019 г. на

началника на РУО – София-град/

17.10.2019

Откритото първенство на София по информатика (есенно издание)

Изх. № РУО1- 29593/ 16.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 01-521/15.10.2019 г. на началника на РУО - София-град за организиране и провеждане на Откритото първенство на София по информатика (есенно издание), на 04.11.2019 г. в СМГ „Паисий Хилендарски“, район Оборище, ул. „Искър” 61 ще се проведе Откритото първенство на София по информатика (есенно издание).

Откритото първенство на София по информатика (есенно издание) ще служи като контролно за попълване на определената квота за брой ученици, участващи в Националния есенен турнир по информатика. в гр. Шумен.

Организатори на Откритото първенство на София по информатика (есенно издание) са РУО - София-град, СМГ „Паисий Хилендарски“, гр. София и SAP Labs България. Наградите са осигурени от SAP Labs България.

Желаещите да участват в Откритото първенство на София по информатика (есенно издание) трябва да попълнят регистрационна форма на електронен адрес https://sofiacode.com/sti/ до 24,00 часа на 26.10.2019 г.

Допускането на учениците до участие в турнира се осъществява само след представяне на документ за самоличност (лична карта или ученическа карта).

Всеки участник в Открито първенство на София по информатика (есенно издание), в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за съгласие за публикуване на резултатите /по образец/ до Ралица Войнова - председател на Комисията за организиране и провеждане на Открито първенство на София по информатика (есенно издание), на 04.11.2019 г.  преди провеждането на първенството.

За допълнителна информация Ралица Войнова – старши eксперт по информатика и информационни технологии, РУО - София-град, тел.: 02/935-60-67 и електронна поща [email protected] .

За контакт с организаторите и техническата комисия: [email protected]

 

 

Приложения:

 1. Регламент на Открито първенство на София по информатика (есенно издание)
 2. Декларации за съгласие за публикуване на резултатите
 3. Правила за попълване на квотите от гр. София

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.10.2019

Календарен план на състезанията по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика през учебната 2019/2020 г. на Съюза на математиците в България

Изх. № РУО1- 29377/ 15.10.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-354/10.10.2019 г. с вх. № РУО 1-29019/10.10.2019 г., приложено Ви изпращам Календарен план на състезанията по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика през учебната 2019/2020 г. на Съюза на математиците в България.

Моля за Вашето съдействие информацията за състезанията да достигне до учителите по математика и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение: Календарен план на състезанията по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика през учебната 2019/2020 г. на Съюза на математиците в България.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

11.10.2019

Обучение за учители по информационни технологии

Изх. № РУО1- 29123/ 11.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

     

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 28982/10.10.2019 г., Ви уведомявам, че Факултета по математика и информатика, СУ „Св. Климент Охридски“, съвместно с РУО – София-град, в отговор на молби от преподаватели и директори, организира обучение на тема „Новата учебна програма по информационни технологии за 10. клас – възможност за ефективна подготовка за НВО“, което ще се проведе на 01.11.2019 г. – 02.11.2019 г. в Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС), гр. Банкя.      Срокът за записване е 18.10.2019 г. (петък).

      Записването става чрез попълване на регистрационната форма: https://forms.gle/QwXbDANdzuYthUFr7  и заплащане на таксата за участие. Подробности за програмата на обучението може да намерите в Приложение.

Приложение: УЧЕБНА ПРОГРАМА  

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

АНЕЛИЯ АПОСТОЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед № РД 10-1664/ 09.10.2019 г. на

министъра на образованието и науката/

18.09.2019

Безплатна профилактика и очен преглед и/ или скрининг

Изх. № РУО1-26953/17.09.2019 г.  

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Министерство на образованието и науката подкрепя кампанията на фирма „Kwiat“ за безплатна профилактика и очен преглед и/или скрининг на учащи деца и младежи до 18 годишна възраст.

Контактите по места следва да бъдат осъществявани от организаторите пряко с директорите на училищата за уточняване на възможностите за осъществяване на прегледите при спазване на законовите искания, определени в чл. 11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.09.2019

Временна научна лаборатория за деца на Байер

Изх. № РУО1- 26937/ 17.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Министерство на образованието и науката за пета поредна година подкрепя инициативата на Байер за провеждането на временна научна лаборатория за деца. Предложените опити и дейности за деца на възраст от 6 до 12 год. са интересни, полезни и достъпни за тази възраст. Лабораторията допринася за повишаване на интереса към химията и биологията и предизвиква желание за учене чрез забавен, приятен и ангажиращ начин. Активните дни на Лабораторията в град София ще са в периода 3 – 11 октомври 2019 г. (с изключение на събота 5-ти и неделя 6-ти октомври).Посещението в Научната лаборатория „Байлаб“ е напълно безплатно и ще се извършва по предварително изготвен график, в който учителите ще могат да се регистрират и да запазят часове за класовете си с едно телефонно обаждане.

В тази връзка моля да създадете необходимата организация за включване на ученици в инициативата, като снимането на деца става само след предварително писмено съгласие на техните родители, при спазване на Закона за защита на личните данни.

Приложение:

Покана за участие

Декларация за участие в събитието

Политика за поверителност на личните данни

Описание на експерименти

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.09.2019

Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти

Изх. № РУО1-26901/17.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-303/05.09.2019 г., вх. № РУО1-25 717/05.09.2019 г. Ви уведомявам, че със заповед РД09-2793/04.10.2018 г. на министъра на образованието и науката са открити процедури по оценяване и одобряване на проекти на:

 • учебници за XI клас по учебни предмети от общообразователната подготовка;
 • учебници за XII клас по учебни предмети от общообразователната подготовка;
 • учебни комплекти по учебен предмет чужд език за постигане на ниво B 1.1 (за обучение в  XI и XII клас  по рамкови учебни планове по чл. 12, ал. 2, т. 7 и т. 8 от Наредба № 4/ 30.11.2015 г. на МОН за учебния план);
 • учебни комплекти по учебен предмет чужд език за постигане на ниво B 2.1 (за обучение в  XI и XII клас  по рамкови учебни планове по чл. 12, ал. 2, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план).

Съгласно чл. 52, ал. 1 от Наредба № 10/19.12.2017 г. на МОН съдържанието на проектите на учебници и учебни помагала се оценява от седем оценители, четирима от които са учители.

С оглед гореизложеното, в срок до 08.10.2019 г., следва да предложите:

 1. Учители, преподаващи във втори гимназиален етап (от XI до XII вкл.) по следните учебни предмети:
 • български език и литература;
 •  
 • гражданско образование.
 1. Учители, преподаващи следните чужди езици за постигане на ниво B1.1 (за обучение в XI и XII клас по рамкови учебни планове по чл. 12, ал. 2  т.7, т.8 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план):
 • английски език
 • френски език
 • немски език
 • испански език
 • италиански език
 • руски език
 1. Учители, преподаващи следните чужди езици за постигане на ниво B2.1 (за обучение в XI и XII клас по рамкови учебни планове по чл. 12, ал.2  т.2, т.3, т.4, т.5 и т.6 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план):
 • английски език
 • френски език
 • немски език
 • испански език
 • италиански език
 • руски език

При изготвяне на Вашите предложения следва да имате предвид:

 • Учителите да са с придобита професионална квалификация „учител“.
 • Оценител не може да е лице, за което са налице следните обстоятелства, посочени в чл. 159, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), а именно:
 1. Автор или издател на внесен в процедурата по оценяване проект на учебник или на учебен комплект.
 2. Автор или издател на одобрен учебник или учебен комплект по съответния учебен предмет за съответния клас, които се използват в системата на училищното образование.
 3. В договорни отношения с автора или издателя към момента на провеждането на процедурата.
 4. В йерархична връзка на ръководство и контрол с автор на произведението, което се предлага като проект на учебник или на учебен комплект, или с неговия издател.
 5. Участник в каквото и да е качество при създаването на произведението, което се предлага като проект на учебник или учебен комплект.
 6. Съпруг/а на автора или издателя или техен роднина по права линия без ограничение, а по съребрена линия или по сватовство до четвърта степен включително.

Предложените учители е необходимо:

 1. Да попълнят регистрационна карта - Приложение № 2.
 2. Да представят кратка професионална автобиография.

Моля Регистрационните карти и автобиографиите да бъдат изпратени на старши експерти в РУО – София-град: Елка Иванова ([email protected]) и Диана Джарова ([email protected]) в срок до 08.10.2019 г.

 

Приложение: Регистрационна карта за учител – Приложение 2

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД