Математика, информатика, информационни технологии

18.04.2019

Националният кръг на олимпиадата по информационни технологии

Изх. № РУО1- 10741/17.04.2019г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2018/2019 година, Ви уведомявам, че в периода 10 – 12 май 2019 г. в град Враца ще се проведе Националният кръг на XVII олимпиада по информационни технологии.

Организатори са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Враца и училището-домакин ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца.

Списъкът с класираните проекти по направления е публикуван на сайта на олимпиадата: http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg.

Регистрацията на участниците ще се извърши на 10 май 2019 г. след 13:30 часа в ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца.

Приложено Ви изпращам допълнителна информация за предложените хотели.

Участниците сами резервират места в хотелите. При резервация в предложените хотели, трябва да се уточнява, че е за участници в Националната олимпиада по информационни технологии, тъй като местата са ангажирани само за събитието.

Първоначалната регистрация се извършва в онлайн форми, връзките към които са посочени по-долу, в срок до 24 април 2019 г.

При регистрацията трябва да се посочи хотел за настаняване.

Финансовите средства, необходими за участие в олимпиадата на класираните ученици, са за сметка на изпращащата страна.

Допускането на учениците до участие в Националната олимпиада по информационни технологии ще се осъществява само след представяне на документ за самоличност.

Програмата на олимпиадата ще бъде публикувана на сайта на РУО – Враца и на сайта на ППМГ „Акад. Иван Ценов“.

Официалната вечеря за ръководителите и участниците ще бъде на 11 май от 19:30 часа в ресторанта на хотел „Лева“. Цената е 25 лева.

За допълнителна информация: Гергана Василева – старши експерт по ОСО в РУО – Враца, тел. 0894 385012, e-mail: rio_gv@abv.bg.

 

Регистрация на участници: https://forms.gle/CNcS5n6MPS5fj4B2A

Регистрация на ръководители или представители на РУО: https://forms.gle/Yvnfg1va6m7E4NSH6

Приложение: Допълнителна информация за предложените хотели

Приложение: Списък с класираните проекти по направления от област София-град. 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/ заповед № 1209/09.04.2019 г. на министъра на образованието и науката/

 

09.04.2019

Национално математическо състезание "Питагор" за ученици от IV клас

Изх. № РУО1- 9533/09.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката във връзка с организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, общинските и частните училища на територията на Република България и съгласно Приложение № 1 и Приложение № 3 на същата, заповед № РД 01-409/04.10.2019 г. на началника на РУО – София-град Ви уведомявам, че Националното математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас ще се проведе на 13.04.2019 г. (събота) от 09:00 ч.

Учениците, заявили участие в Националното математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас, са разпределени в следните училища домакини:

56. СУ „Проф. К. Иречек“, район „Люлин“, ул. „Търново“ № 37 – учениците от училищата в районите Люлин, Надежда, Нови Искър, Овча купел, Сердика, Красна поляна, Банкя, Възраждане, Илинден, Средец, Красно село, Витоша и Връбница.

81. СУ „Виктор Юго“, район „Младост“, Младост 3, ул."Бъднина" № 3 учениците от училищата в районите Младост, Изгрев, Искър,  Панчарево, Студентски, Слатина и Кремиковци.

1. СУ „Пенчо П. Славейков“, район „Оборище“, ул. „Стара планина" № 11 – учениците от училищата в районите Лозенец, Оборище, Триадица и Подуяне.

До 10.04.2019 г. ще получите на имейлите на училищата разпределението на квесторите от повереното Ви училищe в училищата домакини.

Времетраене: 120 минути. Състезанието е анонимно. По време на състезанието учениците не може да използват калкулатори, мобилна техника, други технически средства или математическа литература.

Чернови не се разглеждат, проверяват и оценяват.

Квесторите, определени от Вашето училище, следва да се явят в училището, в което ще бъдат разпределени, в 08.00 ч. на 13.04.2019 г. за инструктаж.

Учениците, желаещи да участват в Националното математическо състезание "Питагор", следва да се явят в определеното за тях училище домакин на 13.04.2019 г. (събота), не по-късно от 08.30 ч., като ще бъдат допускани в сградата само срещу документ за самоличност – лична карта или ученическа книжка.

Учениците могат да се запознаят с писмената си работа в присъствието на родител или настойник в срок до 3 дни от обявяване на резултатите в училището, в което са се явили, по ред, определен от директора на училището.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.04.2019

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

Изх. № РУО1-9444/09.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дейностите по организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2018/2019 г., заповед № РД 01-409/04.10.2018 г. на началника на РУО – София-град Ви уведомявам, че от 12.04.2019 г. до 14.04.2019 г. в гр. София ще се проведе националният кръг на олимпиадата по математика.

Организатори на олимпиадата са Министерство на образованието и науката и Регионално управление на образованието – София-град.

Домакини на националния кръг на олимпиада по математика са Регионално управление на образованието – София-град и Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“- гр. София. За място на провеждане е определена Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“, ул. „Искър“ № 61, София.

В срок до 10.04.2019 г. на e-mail: info@smg.bg следва да бъде изпратено сканирано копие на декларацията на участниците, които желаят да бъдат публикувани резултатите им.

За въпроси във връзка с организиране и провеждане на националния кръг на олимпиадата по математика може да се обръщате към Лидия Гавраилова – старши експерт по математика в РУО – София-град, тел. 02/9356070, e-mail: l.gavrailova@edusofia.bg, Антоан Тонев – директор на Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ – тел. 02/983-12-19, e-mail: info@smg.bg

Приложение: Предварителна програма на състезанието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.04.2019

Областен кръг на олимпиадата по математика

Изх. № РУО1-7989/26.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г. и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по математика през учебната 2018/2019 г. и във връзка с писмо № 9105-104/21.03.2019 г. на МОН, вх. № РУО 1-7529/21.03.2019 г., прилагам списък с резултатите на учениците от разсекретените писмени работи на учениците от VII до ХII клас от областния кръг на олимпиадата по математика, които не са предложени от Областната комисия за участие в националния кръг на олимпиадата по математика за учебната 2018/2019 г.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

08.04.2019

Пролетни състезания по информатика, гр. Велико Търново

Изх. № РУО1-9268/08.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. и № РД09-3116/30.10.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2018/2019 година Ви уведомявам, че от 19 до 21 април 2019 г.  в ПМГ „Васил Друмев” – Велико Търново, ще се проведат Пролетни състезания по информатика.  Предварителната поименна заявка се изпраща на електронен адрес: vt_psi@riovt.org. Заявката не трябва да надвишава квотата за участници от областта и да е съгласувана със старши експерта по информатика и информационни технологии. Състезателите, включени в националните отбори по информатика на България, участват извън квотите за брой участници от съответната област.В приложение е публикуван списък на учениците, попълнили определената квота за гр. София.  Съгласно глава. VI, т. 1.6 от Приложение № 1 към заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за участието си във всяко състезание ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава декларация за съгласие за публикуване на:

- резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);

- снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

Декларациите се предават на организаторите на техническата конференция на 19.04.2019 г. и се отразяват в заявката.

Резервациите и договарянето за настаняване в хотелите се осъществяват от ръководителите.Финансовите средства за участие в турнира са за сметка на заявителите.

За допълнителна информация http://www.pmgvt.org/ .

Здравка Минчева – старши експерт по математика в РУО - Велико Търново, тел: 062/616372 и 0878692311;

Кирка Кирилова-Лупанова – главен учител в ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново, тел: 0889766346.

Приложение:

1. Списък на учениците, попълнили определената квота за гр. София.

2. Образец на декларация. 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

02.04.2019

Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“

Изх. № РУО1- 8706/01.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания и Регламента на за организиране и провеждане на областния кръг на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2018/2019 г., прилагам списък с резултатите на учениците от I до XII клас.

Приложение:съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.03.2019

Великденско математическо състезание

Изх. № РУО1- 8319/28.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на председателя на секция „Изток“ на СМБ с вх. № РУО 1-7559/22.03.2019 г., Ви уведомявам, че Великденското математическо състезание за ученици от I до XII клас ще се проведе на 20.04.2019 г.

Състезанието за I и II клас е от 08:30 ч. до 10:00 ч., а за учениците от III до XII класот 10:30 ч. до 12:30 ч.

Формат на състезанието: 15 тестови задачи с избираем отговор.

Темата за XII клас е във вариант за зрелостен изпит, а за VII клас – във формат на изпита за НВО.

Заявки за участие се приемат в 119 СУ, 125 СУ или 2 СУ до 16.04.2019 г. (вторник).

Телефон за справки: 0988903025.

Моля за Вашето съдействие информацията за състезанието да достигне до учителите по математика и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.03.2019

Състезание по информационни технологии „Големият до мен“ в 134 СУ „Димчо Дебелянов“

Изх. № РУО1- 8036/26.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо изх. № 9174/25.03.2019 г. и вх. № РУО1-7874/25.03.2019 г. Ви уведомявам, че за десета поредна година в 134 СУ „Димчо Дебелянов“, гр. София ще се проведе състезание по информационни технологии „Големият до мен“ за ученици от V до VII клас. Организатори на състезанието са 134 СУ „Димчо Дебелянов“, РУО – София-град, Столична община, Асоциация за развитие на София, ДЗЗД „Обучение“ и Българска фондация ОРТ.

Състезанието „Големият до мен” е предназначено за ученици от град София. В него участват екипи от двама души: ученик от V, VI или VII клас и негов близък (родител, брат, сестра, познат), който е над 16 годишна възраст и не е ученик в същото училище. По време на самото състезание единствено ученикът има право да работи с мишката и клавиатурата. Близкият на ученика има право да дава съвети по време на изпълнение на задачата, но не и да участва пряко в действията, които се извършват с компютърната система.

Регистрация за участие на екипите на сайта на състезанието http://www.bigtome.info от 01 до 15 април 2019 година.

Състезателният ден по график е 20 април 2019 година.

За повече информация и въпроси:

http://www.bigtome.info, bigtome@134sousofia.org 

Приложение: Регламент на състезание по информационни технологии „Големият до мен“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.03.2019

Национална олимпиада по математическа лингвистика

Изх. № РУО1- 8089/26.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№РУО1-7526/01.03.2019г., Ви уведомявам, че Националния кръг на националната олимпиада по математическа лингвистика ще се проведе в от 05.04.2019 г. до 07.04.2019 г. в гр. Хасково.

Организатори на олимпиадата са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието-Хасково и училището домакин ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, гр. Хасково.

Програма за олимпиадата, информация за настаняване и заявка за участие може да намерите на http://www.pmg-haskovo.org.

Декларации за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място) и снимки и/или видео с негово участие за целите и популяризирането на събитието следва да се предадат на организаторите на техническата конференция на 05.04.2019 г. и се отразяват в заявката за участие.

Резервациите за настаняване в хотелите се осъществяват от ръководителите и следва да се отразят в заявката за участие

Финансовите средства, необходими за участие в олимпиадата са за сметка на заявителите (училища, общини, РУО, спонсори и др.).

За допълнителна информация: http://www.pmg-haskovo.org

Гергана Генова – старши експерт по математика в РОУ-Хасково: тел. 038/650043 и 0879008186

Ваня Гочева – ПМГ „Акад. Боян Петканчин“: тел. 0889644814.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.03.2019

Постер и Правила за сигурност и безопасност в интернет

Изх. № РУО1- 7888/25.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с Международния ден за безопасен интернет, който тази година се отбеляза на 05.02.2019 г. под мотото „Заедно за по-добър интернет“, Държавната агенция за закрила на детето организира кампания, с която цели да насочи вниманието към необходимостта да се обединят усилията на обществените организации, държавните институции и бизнеса за превръщането на интернет в по-безопасна и благоприятна за развитието на децата среда.

Мотото на кампанията на ДАЗД е „Общувай разумно в интернет!“, а акцентът е поставен върху дигитално-медийната грамотност на младите хора и безопасното общуване в интернет.

Интернет предлага неограничени възможности за информиране и съдържа разнообразие от образователни ресурси, подходящи за децата и младежите от всички възрасти и групи, но крие предизвикателства и заплахи. Най-успешният начин за намаляване на злоупотребите с деца в интернет е превенцията. Ето защо, следва да бъдат насърчени всички усилия на младите хора за саморегулиране и за по-добра информираност, както и те да бъдат пряко ангажирани в инициативи за създаване на по-безопасна онлайн среда.

Специалисти от ДАЗД, съвместно с Центъра за безопасен интернет изработват правила за сигурност и безопасност в интернет, които изпращам в приложение.

С любезното съдействие на ученици от ПГИИ „Проф. Николай Райнов“ и експерти от РУО – София-град е разработен постер, в който правилата за безопасен интернет са представени по начин, насочващ вниманието към сигурна и безопасна работа в интернет.

Очаквам Вашето съдействие за разпространение на Правила за сигурност и безопасност в интернет и постера на видно място в повереното Ви училище и всяка класна стая, тъй като сме убедени, че отговорността за превръщането на интернет в по-безопасна среда, която допринася за развитието на младите хора, е на всички институции, работещи с тях.

Приложение 1: Правила за сигурност и безопасност в интернет

Приложение 2: Постер

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.03.2019

Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас

Изх. № РУО1- 7890/25.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с Регламента за организиране и провеждане на Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас, Ви уведомявам, че Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас ще се проведе на 13.04.2019г. от 09.00 ч. в следните училища домакини: 81. СУ, 1. СУ и 56. СУ. В срок до 04.04.2019 г. родителите/настойниците/попечителите, носещи родителска отговорност за учениците от повереното Ви училище, желаещи да участват в състезанието следва да подадат заявление в училището, в което се обучава ученикът(свободен текст) за участие в състезанието и декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас и населено място). В срок до 05.04.2019 г. следва да изпратите списък с учениците, за които има подадено заявление за участие в състезанието и списък на учениците, за които има подадена декларация за съгласие за публикуване на резултатите(по приложения образец) на email: l.gavrailova@edusofia.bg. В същия срок следва да изпратите на горепосочената електронна поща трите имена и предмет, по който преподават квесторите, определени от повереното Ви училище (на всеки 7 ученици-1 квестор). В срок до 09.04.2019 г. на сайта на РУО – София-град ще бъде публикувана подробна информация за разпределението на учениците и квесторите от повереното Ви училище в училищата домакини.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.03.2019

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

Изх. № РУО1- 7891/25.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД09-2686/20.09.2018 г.на министъра на образованието и науката във връзка с организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, общинските и частите училища на територията на Република България и съгласно Приложение № 1 и Приложение № 3 на съшата заповед Ви уведомявам, че Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас ще се проведе на 30.03.2019 г.(събота) от 09:00 ч. С писмо с изх. № РУО1- 7034/19.03.2019 г., бяхте уведомени да изпратите списък на учениците от повереното Ви училище, за които има подадено заявление за участие в състезанието.

Учениците, заявили участие в Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас са разпределени, както следва:

В 56. СУ „К. Иречек“, район „Люлин“, ул. „Търново“ № 37, гр. София, email: su56@abv.bg за учениците от училищата в районите Люлин, Надежда, Нови Искър, Овча купел, Сердика, Красна поляна, Банкя, Възраждане, Илинден.

 

В 145. ОУ „Симеон Радев“, район „Младост“, Младост ІА, ул."Ресен" №1, email: oy_145@abv.bgза учениците от училищата в районите Младост, Изгрев, Искър,  Панчерево, Подуяне, Студентски, Слатина.

 

В 20. ОУ „Тодор Минков“, район „Триадица“, ул. "Княз Борис І " № 27, email: ou20sofia@abv.bg– за учениците от училищата в районите Лозенец, Оборище, Триадица, Средец, Красно село и Витоша, Кремиковци.

 

На 27.03.2019 г. ще получите на имейлите на училищата разпределението на квесторите от повереното Ви училища в училищата домакини.

Състезанието е анонимно. Учебното съдържание е по учебната програма за задължителната подготовка (задача 1 и задача 2) и по учебната програма за задължителноизбираема и/или свободноизбираема подготовка (задача 3 и задача 4). Времетраенето на състезанието е 4 часа и 30 минути.

Квесторите, определени от Вашето училище следва да се явят в училището, в което ще бъдат разпределени в 08.00 ч. на 30.03.2019 г. за инструктаж.

Учениците, желаещи да участват в Пролетното математическо състезание следва да се явят в определеното за тях училище домакин на 30.03.2019 г.(събота), не по-късно от 08.30 ч., като ще бъдат допускани в сградата само срещу документ за самоличност-лична карта или ученическа книжка.

Учениците могат да се запознаят с писмената си работа в присъствието на родител или настойник на 17 и 18.04.2019 г. от 10.00ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч. в РУО – София-град, етаж V, стая 513.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД