Математика, информатика, информационни технологии

22.02.2018

състезание по БЕЛ и математика

Изх. № РУО1-4307/ 21.02.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

НУ, ОУ, СУ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-4230/ 20.02.2018 г. от ЧСУ „Дружба“ моля да запознаете учениците от четвърти клас и техните учители от Вашето училище с условията за участие в състезанието по български език и литература и математика 4_DRUJBA.

Състезанието е без такса за участие.

Провеждане: 18.03.2018 г. от 10.00 ч. в ЧСУ „Дружба“ – София.

Четвъртокласниците ще могат да проверят знанията си преди предстоящото външно оценяване, като изпълнят 25 задачи по български език и литература и 25 задачи по математика с 4 избираеми отговора.

За 10-те най-добре изявили се са предвидени награди.

Краен срок за регистрация: 16.03.2018 г.

Повече информация ще получите на www.drujba.org

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.02.2018

Състезание по информатика и информационни технологии за ученици от XII клас

Изх. № РУО1- 4141/ 19.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо изх. № РД-32-75/16.02.2018 г., с вх. № РУО1 – 4035 /16.02.2018 г., Ви уведомявам, че Русенският университет „Ангел Кънчев“ организира състезание по информатика и информационни технологии за ученици от XII клас, резултатите от което ще се признават за оценка на предварителен кандидат-студентски изпит по информатика и информационни технологии при прием 2018 в Русенския университет.

Допълнителна информация можете да намерите на адрес www.ami.uni-ruse.bg, уточняващи въпроси могат да се задават на e-mail katedra_iit@uni-ruse.bg.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.02.2018

Областен кръг на математическо състезание „Европейско кенгуру“

 

Изх. № РУО1-4126/19.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с многобройни запитвания на родители, постъпили в РУО – София-град, относно предстоящия областен кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру“, Ви уведомявам:

1. Състезанието се организира от МОН за ученици от първи до дванадесети клас.

2. Състезанието е безплатно.

3. Регламентът е публикуван на сайта на МОН в раздел „Олимпиади и състезания“.

4. Срок за подаване на заявки за участие на ученици-10.03.2018 г. Окончателният брой ученици, желаещи да вземат участие в областния кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру“ следва да се попълнят до 12.03.2018 г. на изпратения на електронните пощи на училищата формуляр.

5. Училищата-домакини ще бъдат определени до 27.02.2018 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

09.02.2018

Националната олимпиада по информационни технологии

 

Изх. № РУО1- 3492/ 09.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1396/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2017/2018 г., заповед № РД 28-34/16.10.2017 г.   на началника на РУО - София-град за организиране и провеждане на олимпиадите през учебната 2017/2018 г., Ви напомням, че съгласно регламента на Националната олимпиада по информационни технологии до 28.02.2017 г. училищната комисия предава всички материали за всички проекти в РУО.

 Материалите включват папка, която съдържа:

1. Надписани CD/DVD с проекта – 1 бр.;

2. Документация на проекта поставена в отделни джобове на общата папка;

3. Декларация за участие в Националната олимпиада по информационни технологии.

Всички материали да бъдат окомплектовани коректно и предадени на 28.02.2018г. от 8:00 до 16:30 часа в стая 511 на Ралица Войнова – старши експерт по информатика и информационни технологии.

 

Приложения:

1. Приложение 1 /документация/

2. Приложение 2 /декларация/

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.02.2018

Национално състезание по компютърни мрежи

 

Изх. № РУО1-3334./08.02.2018

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2017/2018 година, Ви уведомявам, че на 14 април 2018 г.  в гр. София ще се проведе дванадесето Национално състезание по компютърни мрежи в България за ученици от VIII до XII клас.

Състезанието се провежда в един кръг с два етапа и в една състезателна група за всички ученици.

В първия етап участниците полагат общ тест в областта на компютърните мрежи по конспект, който е публикуван на сайта http://contest.cisco.uni-sofia.bg. Във втория етап най-добре представилите се участници трябва да решат конкретна практическа задача, свързана с решаване на казус – проектиране и конфигуриране на устройствата в примерна компютърна мрежа по зададени условия, с използване на програмата Packet Tracer.

Всички ученици, които желаят да участват в състезанието, трябва да се регистрират в интернет на адрес: http://contest.cisco.uni-sofia.bg до 7 април 2018 г. Начало на регистрацията - 13 февруари 2018 г. С направената регистрация учениците получават достъп до специално предоставени учебни материали (на английски език) от курсове в мрежовата академия на Сиско – CCNA Routing and Switching. Всички регистрирани ученици декларират, че ще спазват интелектуалните права за собственост на фирмата Сиско върху предоставените им учебни материали. 

 Състезанието ще се проведе на 14.04.2018 г. в сградата на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски” - на бул. „Джеймс Баучър”№ 5, а обсъждането на задачите и награждаването – в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади - бул. "Драган Цанков" 21А /срещу "Интерпред"/, на 15.04.2018 г. 

За подробната програма на състезанието следете страницата на състезанието http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg/

 

Моля да предоставите информацията на учителите по информационни технологии и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложения:

1. Регламент

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.02.2018

Открита педагогическа практика с учители по математика: „Теорема на Питагор“ в VI клас

Изх. № РУО1-3126/07.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 15.02.2018 г. (четвъртък) от 12:30 часа в 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, бул. "Христо Ботев" № 63, ще се проведе открита педагогическа практика за учители по математика на тема: „Теорема на Питагор“ в VI клас. Откритата педагогическа практика ще се представи от Рая Ганева – учител по математика в 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“.

Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебният процес.

Регистрация на посочения линк, срок до 13.02.2018 г.

https://goo.gl/forms/xTbQcZARgSpOsDKH3

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.02.2018

Х Национално състезание по информационни технологии

 

Изх. № РУО1- 2935/05.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № КМД-09-30/24.01.2018 г. на РУО – Благоевград, вх. № РУО1 – 2766/01.02.2018 г., Ви уведомявам , че от 23.03.2018 г. до 25.03.2018 г. в Благоевград ще се проведе „Х Национално състезание по информационни технологии“, организирано от РУО - Благоевград, ЮЗУ ”Неофит Рилски”, гр. Благоевград, VII СУ ”Кузман Шапкарев”,  гр. Благоевград и община Благоевград. Състезанието се провежда за десети пореден път и в него могат да участват ученици от V до ХІI клас. Целта е да се предостави възможност на учениците за интелектуална изява, да мотивира учителите за работа с деца с изявени способности в съответните научни области чрез използване на компютърни технологии. Приложният характер на  разработените проекти дава възможност за интегриране на информационните технологии в процеса на промяна към устойчиво развитие и адаптирането им към образование за развитие.  Учениците защитават пред комисия собствени проекти на следните препоръчителни теми: А) „Енергията на планетата“

Б) „Умна планета„

В) „Великите откриватели-познати и непознати„

Г) „Моят дигитален свят”

Д) „Непознатите откриватели”

Е) „Етнографски области - знаци на паметта”

Ж) „Зелена планета”

З) Участниците могат да участват и с тематика по избор

И) „Моят роден край - познат и непознат”

Направления:

V – VІІI клас:

• Уеб сайт;

• Компютърни презентации *;

• Мултимедийни клипове *;

• Групов проект *

IX – XII клас:

• Уеб сайт;

• Мултимедийни клипове *;

• Самостоятелни компютърни приложения

• Интернет приложения.

Проектите в направленията Мултимедийни клипове*, Компютърни презентации* и Групов проект* се изработват в деня на самото състезание индивидуално по отделен регламент. При изпълнение на заданието учениците нямат право да използват Интернет. Предварителната регистрация на ученици и учители се осъществява от 10.02.2018. до 18.03.2018 г. на адрес: http://www.sastezanie.7sou-blagoevgrad.com и да съдържа имената на авторите (до двама на проект), ръководителя на проекта и на консултанта в съответната предметна област.

Авторите на проектите трябва да са изпратили проектът и документацията до 18.03.2018г. само  на е-mail. Проектите, които не са получени до определения срок , не участват в състезанието.

До 21.03.2018г. списъците с регистрираните участници и графика за тяхното представяне ще се публикуват на  сайта на състезанието  http://www.sastezanie.7sou-blagoevgrad.com 

След края на регистрацията се допуска обединяване на категории при крайното класиране, при по-малко от 5 проекта в направление. Оценяването, въпреки това ще бъде по критериите в регламента за съответната категория.

На всички  участници от 11 и 12  клас с резултат над 50% от максималния брой точки ще бъде предложено да бъдат приети като студенти в  ЮЗУ”Н. Рилски” и Технически университет гр. София. 

Информация за хотели и нощувки на преференциални цени, ще бъде публикувана в сайта на състезанието.

За  допълнителна информация:

1. РУО – Благоевград  телефон: 073/885272 и 0894/ 62 71 86 –  Василиса Павлова старши експерт по информатика и информационни технологии в РУО – Благоевград.

2. VІІ СОУ „ Кузман Шапкарев”- Благоевград, тел/факс 073/88 77 78 – Лилия Стоянова, директор на VІІ СУ, 073/831538- канцелария. За настаняване – 073-831538, 0878418360 – г-жа Стамболиева

Приложения:

1. Регламент  

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.02.2018

Математически турнир на Великотърновския университет за ученици от XI и XII клас

Изх. № РУО1- 2884/05.02.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на проф. д-р Мирослав Гълъбов-декан на факултета „Математика и информатика“ към Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“  с вх. № РУО1-2465/01.02.2018 г., Ви уведомявам, че на 11.03.2018 г. в гр. Велико Търново ще се проведе Единадесети Математически турнир на Великотърновския университет за ученици от XI и XII клас .

Организатори на състезанието са факултет „Математика и информатика“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Регионално управление на образованието-Велико Търново и Съюза на математиците в България-секция „Великотърновски университет“.

 

Приложение:

1. Обява за провеждането на Единадесети Математически турнир на Великотърновския университет за ученици от XI и XII клас .

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

31.01.2018

Провеждане на Национално състезание по Информационни технологии, информатика и визуални изкуства за ученици от VIII и XII клас.

Изх. № РУО1- 2568/31.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В град Девин от 20.04.2018 г. до 22.04.2018 г. ще се проведе състезанието „Аз мога – тук и сега“ по ИТ, информатика и визуални изкуства за ученици от VIII  и XII клас.

Състезанието е единствено по рода си с това, че участниците във всички направления научават, обсъждат и разработват поставените задачи само на място по време на състезателния ден. Учениците се изправят пред истинско предизвикателство в силно конкурентни условия за да демонстрират уменията си за работа с компютърно базирани технологии и да реализират проекти от творчески характер.

Направленията, в които учениците се състезават са: „Презентация“, „Видеоклипове“, „Графичен дизайн“, „Редизайн на уеб-сайтове с Photoshop“, „Фотография“, „Програмиране“ и „ Fronted Development“.

За допълнителна информация, регламент и условия, както и за регистрация в официалния уеб-сайт: www.AZ-MOGA.bg и на телефони 0897 97 99 80 и 0877 27 39 99.

Срок за заявка на участие до 13 април 2018 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ПЕТЯ ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-319/30.01.2018 г.

  на началника на РУО – София-град)

31.01.2018

Областeн кръг на олимпиадата по математическа лингвистика

Изх. № РУО1-2483/30.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2017/2018 година, заповед № РД 01 - 462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по математическа лингвистика през учебната 2017/2018 г., Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по математическа лингвистика ще се проведе на 09 февруари 2018 г. от 14.00 ч. (петък) в Първа английска езикова гимназия, бул. „Княз Александър Дондуков“№ 60.

Времето за провеждане на областния кръг е 4 часа.

На 09 февруари 2018 г., петък, всички ученици следва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 13:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност-лична карта или ученическа книжка.

В срок до 07.02.2018 г. е необходимо да изпратите на старши експерта по математика в РУО – София-град, стая 513 на хартиен носител списък на учениците, подали декларации по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г.на министъра на образованието и науката (за непубликуване на резултатите).

Квесторите, определени от Вашето училище следва да се явят в Първа английска езикова гимназия в 13.00 ч. на 09.02.2018 г.

Необходимо е да създадете организация за своевременно уведомяване на учениците, класираните за  областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика и квесторите от повереното Ви училище за провеждането на областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика на 09.02.2018 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

29.01.2018

Провеждане на областен кръг на олимпиадата по математика

Изх. № РУО1-2323/29.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със запитвания на родители на ученици от IV клас, класирани за областния кръг на олимпиадата по математика, следва да създадете организация за уведомяване на всички ученици от IV клас в повереното Ви училище за мястото на явяване на областния кръг на олимпиадата по математика, съгласно  Приложение 1.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

25.01.2018

Ученици, допуснати до областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика.

 

Изх. № РУО1-2098/ 25.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2017/2018 година и Приложение № 1, „V. Популяризиране на резултатите от олимпиадите“, прилагам списък на допуснатите ученици до областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика.

 

Приложения:

1. Списък на допуснатите ученици до областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД