Математика, информатика, информационни технологии

30.10.2017

Информация за обучение за професията "Приложен програмист"

Изх. № РУО1-25809/30.10.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация за обучение за професията "Приложен програмист" на ученици от 10. клас по Национална програма "Обучение за ИТ кариера". С решение № 525/15.09.2017 г. на на МС и заповед №РД09-5291/27.09.2017 г. на Министъра на образованието и науката, Технологично училище "Електронни системи" към ТУ-София (ТУЕС) е определено за училищен център за обучение по програмата за гр. София.

Програмата предоставя възможност за безплатно тригодишно обучение на ученици за професия „Приложен програмист“, като допълнение към обучението на ученика във Вашето училище. Програмата предоставя уникалната възможност на учениците с интерес към високите технологии да придобият професионална квалификация в тази област. За участие могат да се регистрират всички ученици от 10 клас, които в момента не се обучават по професии от направлението „Компютърни науки“.

Лекциите и упражненията ще се провеждат в свободно от учебните часове време, както и в събота и неделя. Обученията ще се извършват в партньорство между Технологично училище „Електронни системи“ към ТУ-София и СофтУни. Предвидената програма за първата година обхваща 320 часа, като за периода на цялата програма ще се покрият общо 960 часа.

Учениците, които имат желание да се запишат за участие в програмата трябва да се регистрират на следния линк https://goo.gl/forms/PEuTGs4SXMvMiDdu1 до 10 ноември 2017 г. За да продължат участието си в програмата и за да могат да се сформират групите, те трябва да проведат онлайн тест на 11 или 12 ноември. Системата за тестовете ще е отворена в продължение на 48 часа, а самият тест трябва да бъде попълнен в рамките на 1 час.

Повече информация може да намерите на сайтовете на МОН и ТУЕС на следните линковеhttp://www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=2779

http://elsys-bg.org/novini-i-sybitija/novini/informacijata-za-obuchenie-po-profesija-prilojen-programist-po-np-quot-obuchenie-za-it-kariera-quot-206

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.10.2017

Осемнадесетата ученическа конференция от 12 до 14 януари 2018 г. в гр. Пазарджик

 

Изх. РУО1-25097/20.10.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ, ОБЩИНСКИТЕ И ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА

ОТНОСНО: Осемнадесетата ученическа конференция на УчИМИ (Ученически институт по математика и информатика)

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№РУО1-24996/20.10.2017 г. от Албена Василева-координатор на  УчИМИ, Ви уведомявам, че Осемнадесетата ученическа конференция ще се проведе от 12 до 14 януари 2018 год. в гр. Пазарджик. В нея могат да участват ученици от VIII до XII клас от всички училища в страната. Учениците разработват проекти по математика, информатика или информационни технологии върху избрани от тях теми, индивидуално или в съавторство, самостоятелно или под ръководството на научен ръководител. Авторите на най-добрите разработки се допускат до участие в УК`18.

За да участвате, в срок до 1 декември 2017 г. :

1.Регистрирайте проекта си онлайн на следния адрес:

http://www.math.bas.bg/omi/hssimi/?page  id=1413

2.Изпратете по електронната поща проекта си, оформен според изискванията на адрес hssimi2001@gmail.com.

За въпроси и допълнителна информация-Албена Василева, Аделина Радева-координатори на УчИМИ - e-mail: hssimi2001@gmail.com.

Тел. (02) 979 28 38, (02) 979 38 37, 0888 674599.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.10.2017

Национален конкурс за природни науки, технологии, инженерни науки и математика „Търси се кой е SUPER STEM в твоето училище“

 

Изх. № РУО1-24820/18.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че министерството на образованието и науката с писмо с №9105-336/17.10.2017 г. и вх.№ РУО1-24639/17.10.2017 г. информира за Национален конкурс за природни науки, технологии, инженерни науки и математика „Търси се кой е SUPER STEM в твоето училище“. Организатор на събитието е EduTechFlag Ltd в партньорство с научния център „Карнеги“, Пенсилвания, САЩ.

За участие в конкурса учениците могат да изпращат своите проекти и идеи  до 30.11.2017 г. индивидуално или в екип. Класирането на най-добрите проекти и идеи ще бъде в три категории - ученици до 10 години, ученици до 15 години и ученици над 15 години.

В две категории DIGITAL EXCELLENCE и STEM AMBASSADOR ще могат да бъдат номинирани и учители от своите ученици.

Допълнителна информация организаторите предлагат на следния интернет адрес: edutechflag.eu/stem.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.10.2017

Две международни инициативи в областта на информатиката: Европейска седмица на програмирането и XIV Международно състезание „Бобър“

 

Изх. № РУО1- 24200/12.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-23987/11.10.2017 г., Ви информирам за две международни инициативи в областта на информатиката:

  1. Европейска седмица на програмирането, която се провежда от 7-22 октомври 2017 г. и се координира в България от Дигиталната национална коалиция. Европейската седмица на програмирането има за цел да мотивира учениците да изучават информатика и да развиват своите умения. За участие в тази инициатива училищата се регистрират на адрес: http://event.codeweek.eu/. За въпроси и съдействие училищата могат да се обръщат към организаторите на адрес: codeweek@gmail.com и на тел. 0899368857.
  2. XIV Международно състезание „Бобър“ по информатика и компютърна грамотност, което се провежда от Съюза на математиците в България и БАН. Учениците се състезават в две възрастови групи: VI – VII клас и VIII – IX клас на 5.11.2017 г. в рамките на 30 минути в интервала 10 - 13 ч. Състезанието се провежда онлайн и се изисква предварителна регистрация чрез учителите по информатика. Организаторите са публикували информация за състезанието на следния интернет адрес: http://www.math.bas.bg/bbr/.

Моля, информирайте учителите по информатика и ИТ и учениците!

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.10.2017

Семинар с учители  по математика на тема „Иновативни методи в обучението по математика“

Изх. №РУО1-23444/09.10.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО – София-град, Ви уведомявам, че на 18.10.2017 г. от 10:00 ч. и от 14:00 ч. в 18. СУ „Уилям Гладстон“,  / ул. „Пиротска“ №68/ще се проведе семинар с учители  по математика на тема „Иновативни методи в обучението по математика “ с лектор проф. Тони Чехларова от ИМ на БАН.

Моля, своевременно да информирате учителите от повереното Ви училище за обучителния семинар и да осигурите тяхното присъствие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.09.2017

Втора национална конференция с международно участие „Европа – територия на знанието“

Изх. № РУО1-21954/20.09.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

            Уведомявам Ви, че във връзка с писмо с изх. .№ 05-1/19.09.2017 г., вх.№ РУО1-21927/20.09.2017 г., в периода 05.10.2017г. до 07.10.2017г. в град Варна ще се проведе Втора национална конференция с международно участие „Европа – територия на знанието“, за учители по природни науки, професионална подготовка в областите на образование „Техника“ и „Информатика“ и за учители по „Информатика“ и „Информационни технологии“.Събитието се провежда под патронажа на Министъра на образованието и науката, в партньорство с Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН, с участие на представители на образователния офис на ЦЕРН – Швейцария.Моля, при проявен интерес от Ваша страна да направите регистрация на участниците  до 26.09.2017г. чрез сайта http://www.zonaznanie.comОрганизаторите поемат разходите за нощувка и транспорт на участниците.Във връзка с организиране на съпътстващата програма е необходимо да направите регистрация и да подадете заявка за нощувките, участие в официалната вечеря и посещение в СОК „Камчия“Заплащането за официалната вечеря е допълнително, в рамките на 20 лв. и ще се извърши при регистрацията.Приложено Ви изпращам проект на програма.За допълнителна информация и въпроси: Дафинка Стоянова - ст. експерт природни науки и екология, РУО - Варна, тел.0884404377, e-mail: d.stovanova@ruo-varna.bg

19.09.2017

Семинари за учители по математика, информатика, ИТ и природни науки

Изх. № РУО1-21870/19.09.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че с писмо с вх.№ РУО1-21836/19.09.2017 г., Организационният комитет на международната конференция „Децата и дигиталната ера“ под патронажа на ЮНЕСКО информира, че на 20.09.2017г.  и 21.09.2017г. в Столичната библиотека  ще се проведат семинари за учители по математика, информатика, ИТ и природни науки, както и за ученици интересуващи се от темата.Достъпът е разрешен само за регистрирани участници.Приложение: Регистрационен формулярВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

08.09.2017

Съвещанията с учителите

Изх. №РУО1-20480/07.09.2017 г.ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, Уведомявам Ви, че съвещанията с началните учители и с учителите по отделните учебни предмети ще се проведат по приложения по-долу график. Моля, създайте организация за осигуряване на учебния процес в поверените Ви училища за посочените в графика дати и за участие на учители и/или председатели на Методическите обединения от съответната предметна област.

ГРАФИКЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВЕЩАНИЯТА ПО УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ  

Учебен предмет

Дата на провеждане

Място на провеждане

Начален час

1.

Начално образование / по райони/

14.09.2017 г./ Банкя, Овча купел, Илинден, Изгрев, Младост, Красно село, Подуяне, Слатина, Панчарево, Лозенец, Витоша, Оборище/14.09.2017 г./Възраждане, Кремиковци, Надежда, Сердика, Средец, Триадица, Нови искър, Красна поляна, Люлин, Искър, Връбница, Студентски /

 ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8  зала 201

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8 зала 201

 10.00 ч.

 

 

14.00 ч.

 

2.

Български език и литература/по райони/

26.09.2017 г./Витоша, Възраждане, Изгрев, Искър, Красно село, Кремиковци, Оборище, Овча купел, Младост, Панчарево, Средец, Студентски/27.09.2017 г./Банкя, Връбница, Илинден, Красна поляна, Лозенец, Люлин, Надежда, Нови Искър, Подуяне, Сердика, Слатина, Триадица/

 ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8

 

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8

10.00 ч.14.00 ч.

 

10.00 ч.14.00 ч.

3.

Чужди езици /I – VII клас/

27.09.2017 г.

ЧСУ „Дружба”, ж. к „Обеля“2, ул. 106, № 3 /до метростанция Обеля/

10.00 ч.14.00 ч.

4.

Чужди езици /VIII – ХII клас/

28.09.2017 г.

ЧСУ „Дружба”, ж. к „Обеля“2, ул. 106, № 3 /до метростанция Обеля/

10.00 ч.14.00 ч.

5.

Математика, информатика и информационни технологии

19.09.2017 г.

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8зала 201

10.00 ч.14.00 ч.

6.

История и цивилизация

20.09. 2017 г.

18. СУ „Уилям Гладстон“ , ул. „Пиротска“ № 68, кинозала

08.30 ч. 13.00 ч .

7.

География и икономика

20.09. 2017 г.

18. СУ „Уилям Гладстон“ ,

10.30 ч. 15.00 ч.

8.

Предметен цикъл „Философия“

21.09.2017 г.

18. СУ „Уилям Гладстон“ , ул. „Пиротска“ № 68, кинозала

10. 00 ч.14.00 ч.

10.

Природни науки и екология/ Биология и здравно образование,химия и опазване на околната среда,физика и астрономия и човекът и приридата/

28.09.2017 г.

ЧСУ „Дружба”, ж. к „Обеля“2, ул. 106, № 3 /до метростанция Обеля/

10.30 ч.14.30 ч.

11.

Физическо възпитание и спорт

20.09.2017 г.

ПГТЕ „Хенри Форд“,ул. „Хайдут Сидер“ № 8

10.00 ч.14.00 ч.

12.

Изкуства/ Музика, хореография и изобразително изкуство/Бит и технологии/ Технологии и предприемачество

29.09.2017 г. 

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8 зали 102, 201ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8 зали102, 201

10.00 ч.14.00 ч.

10.00 ч.14.00 ч.

15.

Религия

28.09.2017 г.

РУО - София – градЗаседателна зала

16.00 ч.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.08.2017

Форма за кандидатстване

Изх. РУО1-19618/25.08.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ, ОБЩИНСКИТЕ,

ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

ОТНОСНО: Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в предучилищното и училищното образование“ за 2017 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№РУО1-19559/24.08.2017 г. от ръководителя на Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в предучилищното и училищното образование“ за 2017 г., Ви уведомявам, че до 31 август 2017 г. ще са готови формите за кандидатстване, а срокът за кандидатстване е до 20 септември 2017 г. Информация за получаването на пароли ще бъде обявена на сайта на МОН в секция „Програми и проекти“.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.08.2017

Събития, инициативи и обучения, организирани от катедра „Информатика и икономика“ на ВСУ „Черноризец Храбър“ и ИКТ Клъстер – Варна

Изх. № РУО1-19248/17.08.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-19216/17.08.2017 г., приложено Ви изпращам  график на предстоящите събития, инициативи и обучения, организирани от катедра „Информатика и икономика“ на ВСУ „Черноризец Храбър“ и ИКТ Клъстер – Варна в периода септември-октомври 2017 г.  

Събитията, инициативите и обученията имат насоченост към учители по Информатика и ИТ.

За допълнителна информация: тел. 0888 793 785, e-mail: galina.momcheva@vfu.bg, доц. Д-р Галина Момчева

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

15.08.2017

Правила за изпълнение на Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в предучилищното и училищното образование“ за 2017 г.

Изх. № РУО1- 19062/ 15.08.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕНА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с № 9105-246/08.08.2017 г. на Министерство на образованието и науката и вх. №РУО1-18869/10.08.2017 г. Ви уведомявам, че на сайта на  Министерството на образованието и науката са публикувани Правила за изпълнение на Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в предучилищното и училищното образование“ за 2017 г. Приложение: съгласно текста.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

03.06.2017

Запознаване с конкурсни работи

Изх.№ РУО1-12757/02.06.2017 г.

ВАЖНО! 

Учениците могат в присъствието на родител (настойник) да се запознаят с конкурсните си работи, както следва: 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - 67и 8 юни 2017 г. в 22 СУ (бул. „Витоша” №134) – от 9:00 до 17:00 часа

МАТЕМАТИКА - 67и 8 юни 2017 – в 18 СУ (ул. "Пиротска" №68) – от 9:00 до 17:00 часа

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - 7, 8 и 9 юни 2017 г. –в училището, в което е положен изпита– от 9:00-17:00 часа 

Учениците следва да представят ученическа лична карта (ученическа книжка), а родителят/настойникът – документ за самоличност (лична карта).

Не се разрешава по време на запознаване с изпитната работа изнасяне, копиране, преснимане или преписване на изпитна работа и на рецензиите/бележките на оценителите.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД