Математика, информатика, информационни технологии

13.11.2017

Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов”

 

Изх. №РУО – 26914/10.11.2017 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, В изпълнение на заповед № РД09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2017/2018 година и № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО - София-град, от 1 до 3 декември в гр. София ще се проведе Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов”.Организатори на състезанието са МОН, РУО - София-град и НПМГ „Акад. Л. Чакалов”, гр.София.Регламентът на състезанието, програмата и регистрационната форма за проектите може да намерите на сайта на турнира https://ntit.npmg.org/. Моля, изписвайте имената на участниците, ръководителите и пълното наименование на училището правилно, т.к. от формуляра ще се извличат данните за сертификати. Регистрацията ще бъде отворена от 11.11.2017г. до 12.00 часа на 27.11.2017г.За допълнителна информация Ралица Войнова – старши eксперт по информатика и информационни технологии, РУО - София-град, тел.:02-935-60-67 и електронна поща rio_r.voinova@abv.bg .

Приложение:

  1. Програма на състезанието.
  2. Регламент на състезанието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

09.11.2017

24 до 26 ноември Национален есенен турнир по информатика „Джон Атанасов”

Изх. № РУО1- 26656/ 09.11.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2017/2018 година и Заповед №РД 01-462/16.10.2017 г. на Началника на РУО - София-град, от 24 до 26 ноември в гр. Шумен ще се проведе Национален есенен турнир по информатика „Джон Атанасов”. Организатори на състезанието са МОН, РУО – Шумен, и ППМГ „Нанчо Попович“, гр. Шумен.

Националната комисия за организиране и провеждане на турнира е определила квотите за участници по области. Състезателите, включени в националните отбори по информатика на България, участват извън квотите за брой участници от съответната област.За определяне на състезателите от София-град ще се проведе подборно онлайн състезание в неделя, 11 ноември, от 16,00 часа до 19,00 часа.. Желаещите да участват в квалификацията трябва да попълнят регистрационна форма на електронен адрес bit.do/kvaliv.Задачите ще бъдат достъпни на адрес: bgcoder.com.

Електронната форма за участие, образецът на заявката, програмата, офертите за настаняване и още актуална информация за турнира може да намерите на сайта на ППМГ „Нанчо Попович“, гр. Шумен – www.pmg.icon.bg

Регистрацията и заявката, съобразени с квотата за участници от областта, се осъществява задължително по именно от 10.11.2017 г. до 17,00 часа на 17.11.2017 г. като се:

  •  Изпраща поименната сканирана заявка след съгласуване със старши експерт по информатика и информационни технологии от РУО – София-град на адрес net_ia@abv.bg
  • Попълва поименната електронна форма за участие на адрес www.pmg.icon.bg

Регистрацията се приема за действителна, ако е постъпила в срок, броят на участниците не надвишава квотата и е налице съответствие между имената на състезателите в електронната форма и в сканираната заявка.

Допускането на учениците до участие в състезанието ще се осъществява само след представяне на документ за самоличност (лична карта или ученическа карта).

Учениците, които желаят техните резултати да не бъдат оповестявани публично, подават декларация, подписана от тях и от родител, до директора на училището преди провеждане на състезанието. Директорът отговаря за информиране на РУО – Шумен.

Резервациите и договарянето за настаняване в хотелите се осъществяват от ръководителите.

Финансовите средства за участие в турнира са за сметка на заявителите.Пожелаваме успех на всички участници!

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

02.11.2017

Конференция организирана от Фондация “Дигиталните деца”

 

Изх. № РУО1-  25969/ 01.11.2017 г.

 

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-25256/24.10.2017 г., Ви информирам за конференция организирана от Фондация “Дигиталните деца”.

На 18 ноември 2017 г. Фондация “Дигиталните деца” организира шестата поредна конференция DigitalKidZ – за иновативно образование, намаляване на агресията в училище и повишаване на дигиталната грамотност на обществото ни, с подкрепата на Европейската комисия в България, МОН, Посолство Финландия, ГДБОП – Дирекция “Киберсигурност”.

В рамките на събитието, ще се обсъдят възможностите за кандидатстване като училище - партньор по програмата DigitalKidZ®: Училище с “отворен код”.

Участието в конференцията е безплатно – след регистрация, до запълване на капацитета в залата.

РЕГИСТРАЦИЯ: https://goo.gl/NG2HWp

* Дата: 18 ноември 2017 г.

* Място: София, Дом на Европа, ул. „Георги С. Раковски“ № 124

Подробности за програмата на събитието и партньорската програма за училища, можете да откриете в прикачените файлове или на официалния уеб сайт на Фондацията - http://digitalkidz.eu/. 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

30.10.2017

Информация за обучение за професията "Приложен програмист"

Изх. № РУО1-25809/30.10.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация за обучение за професията "Приложен програмист" на ученици от 10. клас по Национална програма "Обучение за ИТ кариера". С решение № 525/15.09.2017 г. на на МС и заповед №РД09-5291/27.09.2017 г. на Министъра на образованието и науката, Технологично училище "Електронни системи" към ТУ-София (ТУЕС) е определено за училищен център за обучение по програмата за гр. София.

Програмата предоставя възможност за безплатно тригодишно обучение на ученици за професия „Приложен програмист“, като допълнение към обучението на ученика във Вашето училище. Програмата предоставя уникалната възможност на учениците с интерес към високите технологии да придобият професионална квалификация в тази област. За участие могат да се регистрират всички ученици от 10 клас, които в момента не се обучават по професии от направлението „Компютърни науки“.

Лекциите и упражненията ще се провеждат в свободно от учебните часове време, както и в събота и неделя. Обученията ще се извършват в партньорство между Технологично училище „Електронни системи“ към ТУ-София и СофтУни. Предвидената програма за първата година обхваща 320 часа, като за периода на цялата програма ще се покрият общо 960 часа.

Учениците, които имат желание да се запишат за участие в програмата трябва да се регистрират на следния линк https://goo.gl/forms/PEuTGs4SXMvMiDdu1 до 10 ноември 2017 г. За да продължат участието си в програмата и за да могат да се сформират групите, те трябва да проведат онлайн тест на 11 или 12 ноември. Системата за тестовете ще е отворена в продължение на 48 часа, а самият тест трябва да бъде попълнен в рамките на 1 час.

Повече информация може да намерите на сайтовете на МОН и ТУЕС на следните линковеhttp://www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=2779

http://elsys-bg.org/novini-i-sybitija/novini/informacijata-za-obuchenie-po-profesija-prilojen-programist-po-np-quot-obuchenie-za-it-kariera-quot-206

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.10.2017

Осемнадесетата ученическа конференция от 12 до 14 януари 2018 г. в гр. Пазарджик

 

Изх. РУО1-25097/20.10.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ, ОБЩИНСКИТЕ И ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА

ОТНОСНО: Осемнадесетата ученическа конференция на УчИМИ (Ученически институт по математика и информатика)

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№РУО1-24996/20.10.2017 г. от Албена Василева-координатор на  УчИМИ, Ви уведомявам, че Осемнадесетата ученическа конференция ще се проведе от 12 до 14 януари 2018 год. в гр. Пазарджик. В нея могат да участват ученици от VIII до XII клас от всички училища в страната. Учениците разработват проекти по математика, информатика или информационни технологии върху избрани от тях теми, индивидуално или в съавторство, самостоятелно или под ръководството на научен ръководител. Авторите на най-добрите разработки се допускат до участие в УК`18.

За да участвате, в срок до 1 декември 2017 г. :

1.Регистрирайте проекта си онлайн на следния адрес:

http://www.math.bas.bg/omi/hssimi/?page  id=1413

2.Изпратете по електронната поща проекта си, оформен според изискванията на адрес hssimi2001@gmail.com.

За въпроси и допълнителна информация-Албена Василева, Аделина Радева-координатори на УчИМИ - e-mail: hssimi2001@gmail.com.

Тел. (02) 979 28 38, (02) 979 38 37, 0888 674599.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.10.2017

Национален конкурс за природни науки, технологии, инженерни науки и математика „Търси се кой е SUPER STEM в твоето училище“

 

Изх. № РУО1-24820/18.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че министерството на образованието и науката с писмо с №9105-336/17.10.2017 г. и вх.№ РУО1-24639/17.10.2017 г. информира за Национален конкурс за природни науки, технологии, инженерни науки и математика „Търси се кой е SUPER STEM в твоето училище“. Организатор на събитието е EduTechFlag Ltd в партньорство с научния център „Карнеги“, Пенсилвания, САЩ.

За участие в конкурса учениците могат да изпращат своите проекти и идеи  до 30.11.2017 г. индивидуално или в екип. Класирането на най-добрите проекти и идеи ще бъде в три категории - ученици до 10 години, ученици до 15 години и ученици над 15 години.

В две категории DIGITAL EXCELLENCE и STEM AMBASSADOR ще могат да бъдат номинирани и учители от своите ученици.

Допълнителна информация организаторите предлагат на следния интернет адрес: edutechflag.eu/stem.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.10.2017

Две международни инициативи в областта на информатиката: Европейска седмица на програмирането и XIV Международно състезание „Бобър“

 

Изх. № РУО1- 24200/12.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-23987/11.10.2017 г., Ви информирам за две международни инициативи в областта на информатиката:

  1. Европейска седмица на програмирането, която се провежда от 7-22 октомври 2017 г. и се координира в България от Дигиталната национална коалиция. Европейската седмица на програмирането има за цел да мотивира учениците да изучават информатика и да развиват своите умения. За участие в тази инициатива училищата се регистрират на адрес: http://event.codeweek.eu/. За въпроси и съдействие училищата могат да се обръщат към организаторите на адрес: codeweek@gmail.com и на тел. 0899368857.
  2. XIV Международно състезание „Бобър“ по информатика и компютърна грамотност, което се провежда от Съюза на математиците в България и БАН. Учениците се състезават в две възрастови групи: VI – VII клас и VIII – IX клас на 5.11.2017 г. в рамките на 30 минути в интервала 10 - 13 ч. Състезанието се провежда онлайн и се изисква предварителна регистрация чрез учителите по информатика. Организаторите са публикували информация за състезанието на следния интернет адрес: http://www.math.bas.bg/bbr/.

Моля, информирайте учителите по информатика и ИТ и учениците!

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.10.2017

Семинар с учители  по математика на тема „Иновативни методи в обучението по математика“

Изх. №РУО1-23444/09.10.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО – София-град, Ви уведомявам, че на 18.10.2017 г. от 10:00 ч. и от 14:00 ч. в 18. СУ „Уилям Гладстон“,  / ул. „Пиротска“ №68/ще се проведе семинар с учители  по математика на тема „Иновативни методи в обучението по математика “ с лектор проф. Тони Чехларова от ИМ на БАН.

Моля, своевременно да информирате учителите от повереното Ви училище за обучителния семинар и да осигурите тяхното присъствие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.09.2017

Втора национална конференция с международно участие „Европа – територия на знанието“

Изх. № РУО1-21954/20.09.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

            Уведомявам Ви, че във връзка с писмо с изх. .№ 05-1/19.09.2017 г., вх.№ РУО1-21927/20.09.2017 г., в периода 05.10.2017г. до 07.10.2017г. в град Варна ще се проведе Втора национална конференция с международно участие „Европа – територия на знанието“, за учители по природни науки, професионална подготовка в областите на образование „Техника“ и „Информатика“ и за учители по „Информатика“ и „Информационни технологии“.Събитието се провежда под патронажа на Министъра на образованието и науката, в партньорство с Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН, с участие на представители на образователния офис на ЦЕРН – Швейцария.Моля, при проявен интерес от Ваша страна да направите регистрация на участниците  до 26.09.2017г. чрез сайта http://www.zonaznanie.comОрганизаторите поемат разходите за нощувка и транспорт на участниците.Във връзка с организиране на съпътстващата програма е необходимо да направите регистрация и да подадете заявка за нощувките, участие в официалната вечеря и посещение в СОК „Камчия“Заплащането за официалната вечеря е допълнително, в рамките на 20 лв. и ще се извърши при регистрацията.Приложено Ви изпращам проект на програма.За допълнителна информация и въпроси: Дафинка Стоянова - ст. експерт природни науки и екология, РУО - Варна, тел.0884404377, e-mail: d.stovanova@ruo-varna.bg

19.09.2017

Семинари за учители по математика, информатика, ИТ и природни науки

Изх. № РУО1-21870/19.09.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че с писмо с вх.№ РУО1-21836/19.09.2017 г., Организационният комитет на международната конференция „Децата и дигиталната ера“ под патронажа на ЮНЕСКО информира, че на 20.09.2017г.  и 21.09.2017г. в Столичната библиотека  ще се проведат семинари за учители по математика, информатика, ИТ и природни науки, както и за ученици интересуващи се от темата.Достъпът е разрешен само за регистрирани участници.Приложение: Регистрационен формулярВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

08.09.2017

Съвещанията с учителите

Изх. №РУО1-20480/07.09.2017 г.ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, Уведомявам Ви, че съвещанията с началните учители и с учителите по отделните учебни предмети ще се проведат по приложения по-долу график. Моля, създайте организация за осигуряване на учебния процес в поверените Ви училища за посочените в графика дати и за участие на учители и/или председатели на Методическите обединения от съответната предметна област.

ГРАФИКЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВЕЩАНИЯТА ПО УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ  

Учебен предмет

Дата на провеждане

Място на провеждане

Начален час

1.

Начално образование / по райони/

14.09.2017 г./ Банкя, Овча купел, Илинден, Изгрев, Младост, Красно село, Подуяне, Слатина, Панчарево, Лозенец, Витоша, Оборище/14.09.2017 г./Възраждане, Кремиковци, Надежда, Сердика, Средец, Триадица, Нови искър, Красна поляна, Люлин, Искър, Връбница, Студентски /

 ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8  зала 201

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8 зала 201

 10.00 ч.

 

 

14.00 ч.

 

2.

Български език и литература/по райони/

26.09.2017 г./Витоша, Възраждане, Изгрев, Искър, Красно село, Кремиковци, Оборище, Овча купел, Младост, Панчарево, Средец, Студентски/27.09.2017 г./Банкя, Връбница, Илинден, Красна поляна, Лозенец, Люлин, Надежда, Нови Искър, Подуяне, Сердика, Слатина, Триадица/

 ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8

 

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8

10.00 ч.14.00 ч.

 

10.00 ч.14.00 ч.

3.

Чужди езици /I – VII клас/

27.09.2017 г.

ЧСУ „Дружба”, ж. к „Обеля“2, ул. 106, № 3 /до метростанция Обеля/

10.00 ч.14.00 ч.

4.

Чужди езици /VIII – ХII клас/

28.09.2017 г.

ЧСУ „Дружба”, ж. к „Обеля“2, ул. 106, № 3 /до метростанция Обеля/

10.00 ч.14.00 ч.

5.

Математика, информатика и информационни технологии

19.09.2017 г.

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8зала 201

10.00 ч.14.00 ч.

6.

История и цивилизация

20.09. 2017 г.

18. СУ „Уилям Гладстон“ , ул. „Пиротска“ № 68, кинозала

08.30 ч. 13.00 ч .

7.

География и икономика

20.09. 2017 г.

18. СУ „Уилям Гладстон“ ,

10.30 ч. 15.00 ч.

8.

Предметен цикъл „Философия“

21.09.2017 г.

18. СУ „Уилям Гладстон“ , ул. „Пиротска“ № 68, кинозала

10. 00 ч.14.00 ч.

10.

Природни науки и екология/ Биология и здравно образование,химия и опазване на околната среда,физика и астрономия и човекът и приридата/

28.09.2017 г.

ЧСУ „Дружба”, ж. к „Обеля“2, ул. 106, № 3 /до метростанция Обеля/

10.30 ч.14.30 ч.

11.

Физическо възпитание и спорт

20.09.2017 г.

ПГТЕ „Хенри Форд“,ул. „Хайдут Сидер“ № 8

10.00 ч.14.00 ч.

12.

Изкуства/ Музика, хореография и изобразително изкуство/Бит и технологии/ Технологии и предприемачество

29.09.2017 г. 

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8 зали 102, 201ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8 зали102, 201

10.00 ч.14.00 ч.

10.00 ч.14.00 ч.

15.

Религия

28.09.2017 г.

РУО - София – градЗаседателна зала

16.00 ч.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.08.2017

Форма за кандидатстване

Изх. РУО1-19618/25.08.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ, ОБЩИНСКИТЕ,

ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

ОТНОСНО: Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в предучилищното и училищното образование“ за 2017 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№РУО1-19559/24.08.2017 г. от ръководителя на Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в предучилищното и училищното образование“ за 2017 г., Ви уведомявам, че до 31 август 2017 г. ще са готови формите за кандидатстване, а срокът за кандидатстване е до 20 септември 2017 г. Информация за получаването на пароли ще бъде обявена на сайта на МОН в секция „Програми и проекти“.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД