Математика, информатика, информационни технологии

21.11.2017

БСК предоставя обучение на педагогически специалисти в областта на информационните технологии

 

Изх. № РУО1-27606/21.11.17 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо изх. №05-09-36/14.11.2017 г. от Българска стопанска камара (БСК ), и вх. №  РУО1- 27159/15.11.2017 г. Ви уведомявам, че БСК е одобрена да предоставя обучение на педагогически специалисти със Заповед № РД 09—2753/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Програмите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти са насочени към изграждане на умения и компетенции в областта на информационните технологии.

 

За детайли и уточнения контактувайте с г-жа Теодора Борисова – директор „Компютърно обучение“ в БСК, гр. София, ул. „Алабин“ №16-20, тел. 02/981 03 26, gsm: 0888 832 172, e-mail: t.borisova@bia-bg.com; educentre@bia-bg.com,

web: http//educentre.bia-bg.com.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.11.2017

Четвърта национална конференция – „ Дигитална учебна среда – ново измерение в образователния процес“

 

Изх. № РУО1-27337/16.11.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-363/ 14.11.2017 г., вх. №  РУО1-27137/14.11.2017 г., Ви информирам, че организираната от Министерство на образованието и науката съвместно със Синдиката на българските учители, ОУ „Св. Иван Рилски“, гр. Перник и РААБЕ, Четвърта национална конференция – „ Дигитална учебна среда – ново измерение в образователния процес“  в Общинския дворец на културата, гр. Перник, вместо на предварително обявените 24 и 25 ноември 2017 г. конференцията ще се проведе на 23 и 24 ноември 2017 г.

Информация за събитието може да се получи на електронната страница на ОУ „Св. Иван Рилски“, гр. Перник – http://www.ouivanrilski.com, лице за контакт: г-н Бойко Свиленов – директор на училището, тел.0879010717.

Записване за участие в конференцията: Ралица Войнова – старши eксперт по информатика и информационни технологии, РУО - София-град, тел.:02-935-60-67 и електронна поща rio_r.voinova@abv.bg .

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД  10-2140/27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

15.11.2017

Открито Лего техническо изложение ТЕХПЛЕЙ

 

Изх. № РУО1-27068/14.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

От 11.11.2017 г. в Националния политехнически музей е открито Лего техническо изложение ТЕХПЛЕЙ. То е провокирано от интереса на участниците в музейно-образователната програма „От детски конструктор до професии за новите технологии“, стартирала през май 2017 г. Основна задача на програмата е да се засили интереса сред по-малките и учениците към инженерните професии, свързани с новите технологии. Докато се учат да програмират и моделират, децата разбират и експериментират с дигиталния свят, в който живеят.

В техническото изложение ТЕХПЛЕЙ са представени модели, които са измайсторени от вече пораснали „хлапета“ – членове на Българския ЛЕГО Клуб „Лебго“. Те са подготвили едни от най-атрактивните модели, свързани със света на техниката. Посетителите могат да видят изградените от хиляди Лего елементи различни инсталации: влакови композиции, автомобили, самолети, космически кораби, сгради, 3D модели, както и популярни анимационни герои.

Изложението може да бъде посетено до 01.12.2017 г.

Програмата се реализира с подкрепата на Фондация „Еврика“ и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

 

ТЕХПЛЕЙ е част от специалните събития свързани с 60-тата годишнина от създаването на Националния политехнически музей.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ – ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-2140/27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

13.11.2017

XXVI математически турнир „Иван Салабашев”

 

Изх. РУО1-26989/13.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо от Съюза на математиците в България, с вх. № РУО1-26642/08.11.2017г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че Съюзът на математиците в България, организира XXVI  Математически турнир „Иван Салабашев”, който ще се проведе на 2 декември 2017 г. (събота) от 10:00 часа.

В турнира могат да вземат участие ученици от I  до XII клас.

Желаещите да организират турнира могат да се обърнат към Иванка Стоянова -0888123169 или на електронен адрес  vstoyanova41@gmail.com , до 22.11.2017 г. 

Само за учениците от XII клас, които желаят  получените резултати да важат зa конкурсни оценки за прием в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”; Технически университет – Габрово; Русенски университет „Ангел Кънчев, ще има отделна тема с формат 6 въпроса тест и 2 задачи за решаване, като времето за работа ще е 120 минути. 

 

За повече информация-Стоянка Вълчева – 0878641430. 

Моля да информирате учителите по математика в повереното Ви училище. 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД  10-2140/27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

13.11.2017

Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов”

 

Изх. №РУО – 26914/10.11.2017 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, В изпълнение на заповед № РД09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2017/2018 година и № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО - София-град, от 1 до 3 декември в гр. София ще се проведе Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов”.Организатори на състезанието са МОН, РУО - София-град и НПМГ „Акад. Л. Чакалов”, гр.София.Регламентът на състезанието, програмата и регистрационната форма за проектите може да намерите на сайта на турнира https://ntit.npmg.org/. Моля, изписвайте имената на участниците, ръководителите и пълното наименование на училището правилно, т.к. от формуляра ще се извличат данните за сертификати. Регистрацията ще бъде отворена от 11.11.2017г. до 12.00 часа на 27.11.2017г.За допълнителна информация Ралица Войнова – старши eксперт по информатика и информационни технологии, РУО - София-град, тел.:02-935-60-67 и електронна поща rio_r.voinova@abv.bg .

Приложение:

  1. Програма на състезанието.
  2. Регламент на състезанието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

09.11.2017

24 до 26 ноември Национален есенен турнир по информатика „Джон Атанасов”

Изх. № РУО1- 26656/ 09.11.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2017/2018 година и Заповед №РД 01-462/16.10.2017 г. на Началника на РУО - София-град, от 24 до 26 ноември в гр. Шумен ще се проведе Национален есенен турнир по информатика „Джон Атанасов”. Организатори на състезанието са МОН, РУО – Шумен, и ППМГ „Нанчо Попович“, гр. Шумен.

Националната комисия за организиране и провеждане на турнира е определила квотите за участници по области. Състезателите, включени в националните отбори по информатика на България, участват извън квотите за брой участници от съответната област.За определяне на състезателите от София-град ще се проведе подборно онлайн състезание в неделя, 11 ноември, от 16,00 часа до 19,00 часа.. Желаещите да участват в квалификацията трябва да попълнят регистрационна форма на електронен адрес bit.do/kvaliv.Задачите ще бъдат достъпни на адрес: bgcoder.com.

Електронната форма за участие, образецът на заявката, програмата, офертите за настаняване и още актуална информация за турнира може да намерите на сайта на ППМГ „Нанчо Попович“, гр. Шумен – www.pmg.icon.bg

Регистрацията и заявката, съобразени с квотата за участници от областта, се осъществява задължително по именно от 10.11.2017 г. до 17,00 часа на 17.11.2017 г. като се:

  •  Изпраща поименната сканирана заявка след съгласуване със старши експерт по информатика и информационни технологии от РУО – София-град на адрес net_ia@abv.bg
  • Попълва поименната електронна форма за участие на адрес www.pmg.icon.bg

Регистрацията се приема за действителна, ако е постъпила в срок, броят на участниците не надвишава квотата и е налице съответствие между имената на състезателите в електронната форма и в сканираната заявка.

Допускането на учениците до участие в състезанието ще се осъществява само след представяне на документ за самоличност (лична карта или ученическа карта).

Учениците, които желаят техните резултати да не бъдат оповестявани публично, подават декларация, подписана от тях и от родител, до директора на училището преди провеждане на състезанието. Директорът отговаря за информиране на РУО – Шумен.

Резервациите и договарянето за настаняване в хотелите се осъществяват от ръководителите.

Финансовите средства за участие в турнира са за сметка на заявителите.Пожелаваме успех на всички участници!

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

02.11.2017

Конференция организирана от Фондация “Дигиталните деца”

 

Изх. № РУО1-  25969/ 01.11.2017 г.

 

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-25256/24.10.2017 г., Ви информирам за конференция организирана от Фондация “Дигиталните деца”.

На 18 ноември 2017 г. Фондация “Дигиталните деца” организира шестата поредна конференция DigitalKidZ – за иновативно образование, намаляване на агресията в училище и повишаване на дигиталната грамотност на обществото ни, с подкрепата на Европейската комисия в България, МОН, Посолство Финландия, ГДБОП – Дирекция “Киберсигурност”.

В рамките на събитието, ще се обсъдят възможностите за кандидатстване като училище - партньор по програмата DigitalKidZ®: Училище с “отворен код”.

Участието в конференцията е безплатно – след регистрация, до запълване на капацитета в залата.

РЕГИСТРАЦИЯ: https://goo.gl/NG2HWp

* Дата: 18 ноември 2017 г.

* Място: София, Дом на Европа, ул. „Георги С. Раковски“ № 124

Подробности за програмата на събитието и партньорската програма за училища, можете да откриете в прикачените файлове или на официалния уеб сайт на Фондацията - http://digitalkidz.eu/. 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

30.10.2017

Информация за обучение за професията "Приложен програмист"

Изх. № РУО1-25809/30.10.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация за обучение за професията "Приложен програмист" на ученици от 10. клас по Национална програма "Обучение за ИТ кариера". С решение № 525/15.09.2017 г. на на МС и заповед №РД09-5291/27.09.2017 г. на Министъра на образованието и науката, Технологично училище "Електронни системи" към ТУ-София (ТУЕС) е определено за училищен център за обучение по програмата за гр. София.

Програмата предоставя възможност за безплатно тригодишно обучение на ученици за професия „Приложен програмист“, като допълнение към обучението на ученика във Вашето училище. Програмата предоставя уникалната възможност на учениците с интерес към високите технологии да придобият професионална квалификация в тази област. За участие могат да се регистрират всички ученици от 10 клас, които в момента не се обучават по професии от направлението „Компютърни науки“.

Лекциите и упражненията ще се провеждат в свободно от учебните часове време, както и в събота и неделя. Обученията ще се извършват в партньорство между Технологично училище „Електронни системи“ към ТУ-София и СофтУни. Предвидената програма за първата година обхваща 320 часа, като за периода на цялата програма ще се покрият общо 960 часа.

Учениците, които имат желание да се запишат за участие в програмата трябва да се регистрират на следния линк https://goo.gl/forms/PEuTGs4SXMvMiDdu1 до 10 ноември 2017 г. За да продължат участието си в програмата и за да могат да се сформират групите, те трябва да проведат онлайн тест на 11 или 12 ноември. Системата за тестовете ще е отворена в продължение на 48 часа, а самият тест трябва да бъде попълнен в рамките на 1 час.

Повече информация може да намерите на сайтовете на МОН и ТУЕС на следните линковеhttp://www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=2779

http://elsys-bg.org/novini-i-sybitija/novini/informacijata-za-obuchenie-po-profesija-prilojen-programist-po-np-quot-obuchenie-za-it-kariera-quot-206

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.10.2017

Осемнадесетата ученическа конференция от 12 до 14 януари 2018 г. в гр. Пазарджик

 

Изх. РУО1-25097/20.10.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ, ОБЩИНСКИТЕ И ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА

ОТНОСНО: Осемнадесетата ученическа конференция на УчИМИ (Ученически институт по математика и информатика)

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№РУО1-24996/20.10.2017 г. от Албена Василева-координатор на  УчИМИ, Ви уведомявам, че Осемнадесетата ученическа конференция ще се проведе от 12 до 14 януари 2018 год. в гр. Пазарджик. В нея могат да участват ученици от VIII до XII клас от всички училища в страната. Учениците разработват проекти по математика, информатика или информационни технологии върху избрани от тях теми, индивидуално или в съавторство, самостоятелно или под ръководството на научен ръководител. Авторите на най-добрите разработки се допускат до участие в УК`18.

За да участвате, в срок до 1 декември 2017 г. :

1.Регистрирайте проекта си онлайн на следния адрес:

http://www.math.bas.bg/omi/hssimi/?page  id=1413

2.Изпратете по електронната поща проекта си, оформен според изискванията на адрес hssimi2001@gmail.com.

За въпроси и допълнителна информация-Албена Василева, Аделина Радева-координатори на УчИМИ - e-mail: hssimi2001@gmail.com.

Тел. (02) 979 28 38, (02) 979 38 37, 0888 674599.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.10.2017

Национален конкурс за природни науки, технологии, инженерни науки и математика „Търси се кой е SUPER STEM в твоето училище“

 

Изх. № РУО1-24820/18.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че министерството на образованието и науката с писмо с №9105-336/17.10.2017 г. и вх.№ РУО1-24639/17.10.2017 г. информира за Национален конкурс за природни науки, технологии, инженерни науки и математика „Търси се кой е SUPER STEM в твоето училище“. Организатор на събитието е EduTechFlag Ltd в партньорство с научния център „Карнеги“, Пенсилвания, САЩ.

За участие в конкурса учениците могат да изпращат своите проекти и идеи  до 30.11.2017 г. индивидуално или в екип. Класирането на най-добрите проекти и идеи ще бъде в три категории - ученици до 10 години, ученици до 15 години и ученици над 15 години.

В две категории DIGITAL EXCELLENCE и STEM AMBASSADOR ще могат да бъдат номинирани и учители от своите ученици.

Допълнителна информация организаторите предлагат на следния интернет адрес: edutechflag.eu/stem.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.10.2017

Две международни инициативи в областта на информатиката: Европейска седмица на програмирането и XIV Международно състезание „Бобър“

 

Изх. № РУО1- 24200/12.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-23987/11.10.2017 г., Ви информирам за две международни инициативи в областта на информатиката:

  1. Европейска седмица на програмирането, която се провежда от 7-22 октомври 2017 г. и се координира в България от Дигиталната национална коалиция. Европейската седмица на програмирането има за цел да мотивира учениците да изучават информатика и да развиват своите умения. За участие в тази инициатива училищата се регистрират на адрес: http://event.codeweek.eu/. За въпроси и съдействие училищата могат да се обръщат към организаторите на адрес: codeweek@gmail.com и на тел. 0899368857.
  2. XIV Международно състезание „Бобър“ по информатика и компютърна грамотност, което се провежда от Съюза на математиците в България и БАН. Учениците се състезават в две възрастови групи: VI – VII клас и VIII – IX клас на 5.11.2017 г. в рамките на 30 минути в интервала 10 - 13 ч. Състезанието се провежда онлайн и се изисква предварителна регистрация чрез учителите по информатика. Организаторите са публикували информация за състезанието на следния интернет адрес: http://www.math.bas.bg/bbr/.

Моля, информирайте учителите по информатика и ИТ и учениците!

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.10.2017

Семинар с учители  по математика на тема „Иновативни методи в обучението по математика“

Изх. №РУО1-23444/09.10.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО – София-град, Ви уведомявам, че на 18.10.2017 г. от 10:00 ч. и от 14:00 ч. в 18. СУ „Уилям Гладстон“,  / ул. „Пиротска“ №68/ще се проведе семинар с учители  по математика на тема „Иновативни методи в обучението по математика “ с лектор проф. Тони Чехларова от ИМ на БАН.

Моля, своевременно да информирате учителите от повереното Ви училище за обучителния семинар и да осигурите тяхното присъствие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД