Справка среден успех по проект „Твоят час“

 

Изх.№ РУОПР - 213 /12.07.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

УЧИЛИЩА, УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изготвянето на анализ за изпълнение на проект „Твоят час“ е необходимо в срок до 18.07.2018 г. да попълните в приложения линк данни за средния успех на Вашето училище за учебните 2016/2017 и 2017/2018 година. Справката обхваща информацията за средния успех на цялото училище, а не само за участвалите в проекта.

Моля да спазите посочения срок.

 

https://docs.google.com/forms/d/1dtzcWBRDl8bzLim-i9BF5eRMzZdJDBoI3ruLR4bD1oo/edit

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Слайдшоу

Категория

Национални програми и проекти на МОН

Дата на публикуване

четвъртък, Юли 12, 2018 - 13:15