Начално образование

27.11.2019

Продължаващи практики за носене на тежки ученически чанти

Изх. № РУО1-32992/27.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

 

Във връзка с наше писмо с изх. № РУО1-32459/20.11.2019 г. и с продължаващи практики за носене на тежки ученически чанти, обръщам внимание, че е необходимо да се предприемат действия в рамките на училищната политика за олекотяване на ученическите чанти, включително чрез информиране на родителите за достъпа до електронно четими учебници (в училище и в домашни условия), създаване на организация за провеждане на учебни часове по един и същ учебен предмет в рамките на учебния ден съгласно чл. 5 от Наредба №10/19.06.2014 г. на Министерство на здравеопазването за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания, осигуряване на ученически шкафчета за учениците от I до VII клас вкл., създаване на организация за използване и съхранение на препоръчани от учителя допълнителни учебни помагала, които не са част от учебния комплект, информиране на родителите за предприетите от училището действия за олекотяване на ученическите раници и очаквания ефект от тях и други.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.11.2019

Продължаващи практики за носене на тежки ученически чанти

Изх. № РУО1-32459/20.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с продължаващи практики за носене на тежки ученически чанти, обръщам внимание, че е необходимо да се създадат условия за намаляване на тежестта на ученическите чанти, включително чрез привличане на родителската общност (тематични родителски срещи).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

05.11.2019

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 г.

Изх. № РУО1-31119/05.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

ЦПЛР

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с №9105-379/28.10.2019г., вх.№РУО1-30626/29.10.2019г., Ви уведомявам, че със Заповед №РД09-2742/24.10.2019 г. на министъра на образованието и науката е утвърден Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 г. Националният календар за изяви на интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 г, е публикуван на електронната страница на МОН в рубриката „Приобщаващо образование“.

 

Приложения:

1.   Заповед №РД09-2742/24.10.2019 г.

2.   Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/202 година

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.11.2019

Национален конкурс за кукли „В очакване на Коледа“, под надслов „С кукла Ная – уча, пея и мечтая“

Изх. № РУО1-31026/ 05.11.2019г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Сдружение „Усмивка“ Бургас с вх. № РУО1-31026/ 04.11.2019г., Ви уведомявам, че от 01.11.2019г. до 05.12.2019г. ще се проведе Национален конкурс за кукли „В очакване на Коледа“, под надслов „С кукла Ная – уча, пея и мечтая“. Организатори са: Сдружение „Усмивка“ и Читалище „Св.Св.Кирил и Методий 1985“, със съдействието на община Бургас и „Престиж – 96“ АД гр. Велико Търново.

В конкурса могат да участват деца от 6 до 14 години. Подробности относно провеждането на конкурса и начина за участие в него може да получите в прикрепеното писмо.

За информация пишете на адрес [email protected]

 

Приложение:

Прикрепено писмо, относно провеждането на конкурса и начина за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

31.10.2019

Открита педагогическа практика за начални учители

Изх. № РУО1-30860/ 31.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-30807/ 30.10.2019 г. Ви уведомявам,  че на 14.11.2019 г. от 11.30 часа в 120. ОУ „Георги Сава Раковски“, район Лозенец, пл. „Папа Йоан Павел II” № 7 ще се проведе открита педагогическа практика за учители в начален етап на тема „Развиване на умения за работа в екип“ с учител Марияна Касабова с прилагане на игра „Пукльовците“, чрез която се развиват социални умения у учениците от начален етап.

За участие в откритата педагогическа практика се изисква предварителна регистрация на следния линк:

 

https://forms.gle/dPX2j6V68HFwEBRJA

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.09.2019

Наръчници за родители „Добре дошли в 1. клас“ и „Добре дошли в 5. клас“

Изх. № РУО1-26931/ 17.09.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Асоциация Родители с вх. № РУО1-26859/ 17.09.2019г., Ви уведомявам, че Асоциация Родители предоставя на училищата в цялата страна новите издания на Наръчник за родители на първокласници „Добре дошли в 1. клас“ и Наръчник за родители на петокласници „Добре дошли в 5. клас“. Изданията са безплатни, получателят заплаща единствено цената на куриерската услуга.

В наръчниците се разглеждат въпроси, свързани с развитието на децата в съответната възраст, адаптацията им към новите условия в училище, ефективното взаимодействие между семейството и училището и се актуализират всяка година.

За справка пишете на адрес [email protected] или се обадете на телефон 02/944-17-99.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

13.09.2019

Право на участие на ученици в национално финално състезание на СБНУ

Изх. № РУО1-26160/11.09.2019г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Министерството на образованието и науката с изходящ № 1103-127/ 29.05.2019г. вх. № РУО1-26085/ 10.09.2019г. и писмо с изходящ № 036/ 09.09.2019 г. на Сдружение на българските начални учители/СБНУ/ вх. №РУО1-25973/10.09.2019 г. приложено Ви изпращам за сведение График за Национално финално състезание на Сдружението за ученици I – IV клас.

Организатори на състезанието са СБНУ и Синдикат на българските учители.

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

26.08.2019

Справка за приема в I – ви клас

Изх. № РУО1-24773/ 26.08.2019г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА, КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРИЕМ В I КЛАСПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/ 2020г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с провеждането на дейностите по прием на ученици в първи клас за учебната 2019/ 2020 година, моля в срок до 29.08.2019г. (четвъртък) до 12.00 ч., да попълните необходимата информация по приложения формуляр: Справка за броя на планирани и реализирани паралелки в I клас, брой ученици в паралелка, паралелки под минималния брой ученици и броя на свободните места на следния линк:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsZ62tN5RzjZKpyv6cKQquf57CvCKU2BVlnuTFKqPxk1J1Ug/viewform

 

Моля справката да бъде попълнена от всички училища!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

07.06.2019

Събитие

Изх. № РУО1-16591/06.06.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Във връзка с писмо с вх. № РУО1-16303/05.06.2019 г. от „Нестле България“ АД, Ви уведомявам, че на 23 юни 2019 г. от 10.00 часа, в рамките на „Нестле за Живей активно 2019 г.“, организира събитие в подкрепа на активния начин на живот и балансираното хранене.

Събитието ще приключи с музикален маратон с начален час 18.00 часа, в който могат да вземат участие музикални групи от столични училища. Желаещите да участват е необходимо да са навършили 16 години, да изпратят заявление и демо на песен.

 

Приложение:

  1. Програма на събитието „Нестле за Живей активно 2019 г.“
  2. Официални правила за участие в инициативата.
  3. Заявка за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

24.04.2019

Провеждане на НВО в IVклас през учебната 2018/2019 година

         Изх. № РУО1-11552/24.04.2019г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

В КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИ В IV КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с предстоящото провеждане на НВО – IV клас, Ви уведомявам, че със заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. на министъра на образованието и науката са определени дните за провеждане на националното външно оценяване  в IV клас.

Със заповед № РД 09-3506/03.12.2018г. на министъра на образованието и науката са  утвърдени изисквания за провеждане на национално външно оценяване на учениците в IV клас (Приложение 1) през учебната 2018/2019 г.

НВО в IV клас се провежда в държавните, общинските, частни училища и специалните училища. Участието на ученици със СОП, които не постигат ДОИ за учебно съдържание по някои от учебните предмети се преценява от Екипа за подкрепа на личностно развитие  (ЕПЛР) по чл.188 от ЗПУО. За учениците със СОП, които имат нужда от подкрепа по време на изпитванията по преценка на ЕПЛР се осигурява отделна зала с присъствие на учители консултанти с квалификация, съответстваща на  потребностите на учениците. Директорът на училище, в което се обучават интегрирано ученици със СОП, по преценка на ЕПЛР определя със заповед до 3 май учителите консултанти.

НВО се осъществява чрез писмени изпитвания за установяване постигането на очакваните резултати от обучението, определени с ДОИ за учебното съдържание по математика, български език и литература, човекът и обществото и човекът и природата. Изпитване на ученици със СОП, които не могат да полагат писмен изпит, се провеждат устно от училищна комисия след представяне на медицински документ от лекарска комисия.

Материалите за изпитванията, както и съответните пароли за разсекретяването им се получават по електронен път до 30 минути преди началото на всяко изпитване и се разсекретяват от директора на училището, който ги предава за размножаване на училищната комисия в деня на изпитването по съответния учебен предмет.

Датите за провеждане на НВО са:

 

Български език и литература

09 май 2019 г., начало 10:00 ч.

Математика

10 май 2019 г., начало 10:00 ч.

Човекът и обществото

14 май 2019  г., начало 10:00 ч.

Човекът и природата

16 май 2019 г., начало 10:00 ч.

 

Начало на изпитванията – 10:00 часа.

Времетраене – 1 учебен час.

Времетраене  за учениците от специалните училища и ученици със СОП2 учебни часа.

Форма – тест.

По време на изпитванията не се допуска присъствие на учителите, които преподават на учениците от класа, като учителите, които преподават в IV клас или са родители на ученици от съответната паралелка не могат да бъдат квестори и оценители на писмените работи на своите ученици.

В срок до 03 май 2019 г. директорът на училището определя със заповед състава на училищната комисия за подготовка и провеждане на изпитванията /УКППИ/ и квесторите,  на училищната комисия за оценяване на писмените работи на учениците, в която е включено и техническо лице за въвеждане на резултатите от НВО в зададения електронен формат.

След приключване на изпитването по съответния учебен предмет училищната комисия оценява писмените работи на учениците по критериите и изискванията, определени от МОН и вписва броя точки върху писмената работа на ученика.

 РЕЗУЛТАТИТЕ от НВО на учениците се оценяват от един учител и се въвеждат в рамките на 3 работни дни от провеждане на съответното изпитване от училищна комисия за оценяване на писмените работи на учениците в сайта http://mon4.mon.bg.

Пожелавам успех на НВО на всички ученици от IV клас!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.04.2019

Открита педагогическа практика

Изх. № РУО1-9083/05.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град, Ви уведомявам, че на 12.04.2019 г. от 11.30 ч. до 12.10 ч. в 126. ОУ „П. Ю.Тодоров“ – район Триадица, бул. "България" №43, ще се проведе открита педагогическа практика за учители в начален етап на тема „Решаване на текстови задачи“ с учител Росица Пощакова.

За участие в откритата педагогическа практика се изисква предварителна регистрация на следния линк:

https://forms.gle/femvUiCRqvEdkoij6

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

22.03.2019

Резултати от областния кръг на Националната олимпиада „Знам и мога“ за учениците от IV клас

Изх. №РУО1-7697/22.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-91/14.03.2019 г., вх. № РУО1-6597/15.03.2019 г. и в изпълнение на Регламента за организиране и провеждане на националната олимпиада „Знам и мога“ за ученици от IV клас през учебната 2018/2019 г., Ви уведомявам, че на 20.03.2019 г. на електронните пощи на училищата са изпратени резултатите на явилите се ученици от повереното Ви училище, които съдържат трите имена и общия брой точки на всеки ученик. Моля да уведомите учениците за техните резултати, спазвайки разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД.  Приложено изпращам разпределение по точки.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД