!!! ВАЖНО ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2018/2019 г.

11.09.2019

!!! ВАЖНО ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2018/2019 г.

Изх. № РУО1-26145/1.09.2019 г.    

 

ДОДИРЕКТОРИТЕНА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

С УЧЕНИЦИ, ЯВИЛИ СЕ НА ДЗИ,

СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

На 11.09.2019 г. (сряда ), от 15 до 17,30 часа в стая 406 на 4 етаж на РУО – София-град председателят на училищна зрелостна комисия или упълномощено от Вас служебно лице следва да получи протоколите с окончателните резултати от ДЗИ.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД