ВАЖНО!!!! НВО VII КЛАС

11.06.2019

ВАЖНО!!!! НВО VII КЛАС

Изх. № РУО1-17237/11.06.19 г.

 

ВАЖНО!!!  СПЕШНО!!!

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На сайта https://admin.priem.mon.bg  в срок до 12,00 ч. на 12.06.2019 г. следва да маркирате служебните лица – квестори и учители /консултанти/ по чужд език. Броят им трябва да е съобразен с броя на заявилите изпит по НВО Чужд език.

Моля да не се променят служебните лица по БЕЛ и математика!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД