Взаимодействие в системата на образованието

08.08.2018

Взаимодействие в системата на образованието

 

Изх. № РУО1-20982/08.08.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ0 1-19830/26.07.2018 г. от Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет, гр. Стара Загора, Ви уведомявам, че на 03.09.2018 г. и на 04.09.2018 г. ще бъде проведено обучение на тема „Позитивното образование в детската градина и училището“ от Проф. Кармел Чефай, Университет в Малта.

Информация за предлаганото обучение и условията за включване може да намерите в прикачения файл.

Приложение: Информация за обучение.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД