Готовността за откриване на учебната 2017/2018 г.

18.08.2017

Готовността за откриване на учебната 2017/2018 г.

Изх. № РУО1- 19300/ 18.08.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с изх. № 9105-257/17.08.2017 г. и вх. № РУО1-19219/17.08.2017 г.и във връзка с готовността за откриване на учебната 2017/2018 г. е необходимо в срок до  28.08.2017 г. /понеделник/ да попълните приложения формуляр.

Разчитам на Вашата коректност относно посочения срок и пълнота на съдържателния обхват!        

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД