Готовност на детските градини и училищата за новата учебна 2019/2020 година

29.08.2019

Готовност на детските градини и училищата за новата учебна 2019/2020 година

Изх. №РУО1-25019/28.08.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-284/22.08.2019 г., с вх. № РУО1-24642/22.08.2019 г., моля в срок до 03.09.2019 г. да попълните справка на следния линк: https://drive.google.com/open?id=1k1138EwSz36PyTXR7qIu1I3oiICf00cSazLEplSxym0, относно готовността на детските градини и училищата за новата учебна 2019/2020 година. 

 

Разчитам на Вашата коректност относно посочения срок и пълнота на съдържателния обхват!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД