График за за провеждане на съвещания с учителите по учебни предмети

14.09.2018

График за за провеждане на съвещания с учителите по учебни предмети

ВАЖНО!

 

Изх. № РУО 1 – 23981/17.09.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че съвещанията с учителите по отделните учебни предмети ще се проведат по приложения по-долу график. Моля, създайте организация за осигуряване на учебния процес в поверените Ви училища за посочените в графика дати и за участие на учители от съответната предметна област.

 

 

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВЕЩАНИЯ С УЧИТЕЛИТЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Учебен предмет

Дата на провеждане

Място на провеждане

Начален час

1.

Обучение в начален етап.

 

 

28.09.2018 г.

 

ПГТЕ „Хенри Форд“

 

10,00 часа

и

14,00 часа

2.

Български език и литература.

 

         21.09.2018 г.

ПГТЕ „Хенри Форд“

10,00 часа

и

      14,00 часа

 

3.

Чужди езици.

20.09.2018 г.

74. СУ „Гоце Делчев“

10,00 часа

и

      14,00 часа

4.

Математика.

20.09.2018 г.

ПГТЕ „Хенри Форд“

10,00 часа

и

      14,00 часа

5.

Информатика и информационни технологии.

20.09.2018 г.

ПГТЕ „Хенри Форд“

10,00 часа

и

      14,00 часа

6.

История и цивилизация.

21.09.2018 г.

18. СУ „Уилям Гладстон“

10,00 часа

и

      14,00 часа

7.

География и икономика.

18.09.2018 г.

18. СУ „Уилям Гладстон“

10,00 часа

и

      14,00 часа

8.

Предметен цикъл „Философия“.

25.09.2018 г.

 

 

 

 

18. СУ „Уилям Гладстон“

10,00 часа

и

      14,00 часа

9.

Природни науки и екология

/биология и здравно образование;

химия и опазване на околната среда;

физика и астрономия;

човекът и природата/.

       27.09.2018 г.

       ЧСУ „Дружба“

     14,00 часа

10.

Технологии и предприемачество.

26.09.2018 г.

74. СУ „Гоце Делчев“

11,00 часа

и

14,00 часа

11.

Изкуства

/изобразително изкуство;

музика;

хореография/.

20.09.2018 г.

18. СУ „Уилям Гладстон“

10,00 часа

и

14,30 часа

12.

Физическо възпитание и спорт.

26.09.2018 г.

ПГТЕ „Хенри Форд“

10,00 часа

и

13,00 часа

13.

Религия.

04.10.2018 г.

Заседателна зала РУО, ет.5

16,00 часа

 

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА  РУО - СОФИЯ-ГРАД