График за приемане отчетите за  унищожаване на документи с фабрична номерация

12.04.2019

График за приемане отчетите за  унищожаване на документи с фабрична номерация

Изх. № РУО1- 10163/12.04.2019 г.

 

 

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

 

Относно:    График за приемане отчетите за  унищожаване на документи с фабрична номерация.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И  ГОСПОДА,

 

Във връзка с наредба №8/11.08.2016 г. на Министъра на образованието и науката за

информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

Отчетите за  унищожаване на документи с фабрична номерация ще се приемат от

15-ти до 19-ти Април 2019 година от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 18:30 часа

 

Телефон за контакти: 02/935 60 88,

Детелина Златкова;  

e-mail:  d.zlatkova@edusofia.bg

           

 

 

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ- ГРАД

 

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ,

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ- ГРАД 

(Съгласно заповед №РД 10-1209/09.4.2019 г.

на Министъра на образованието и науката)