ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВЕЩАНИЯ С УЧИТЕЛИТЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 

10.09.2019

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВЕЩАНИЯ С УЧИТЕЛИТЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 

ВАЖНО!

 

Изх. № РУО 1-25830/09.09.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че съвещанията с учителите по отделните учебни предмети ще се проведат по приложения по-долу график. Моля, създайте организация за осигуряване на учебния процес в поверените Ви училища за посочените в графика дати и за участие на учители от съответната предметна област.

 

                                                                     ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВЕЩАНИЯ С УЧИТЕЛИТЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Учебен предмет

Дата на провеждане

Място на провеждане

Начален час

1.

Обучение в начален етап /по райони/.

 

13.09.2019 г.

/Витоша, Възраждане, Илинден, Красна поляна, Люлин, Надежда, Нови Искър, Овча купел, Сердика, Средец, Студентски, Триадица/

 

13.09.2019 г.

/Банкя, Връбница, Изгрев, Искър, Красно село, Кремиковци, Лозенец, Младост, Оборище, Панчарево, Подуяне, Слатина/

ЧСУ „Дружба“,

жк Обеля 2, ул. „106“, № 3

 

 

 

 

 

 

       ЧСУ „Дружба“,

жк Обеля 2, ул. „106“, № 3

10,00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

14,00 часа

2.

Български език и литература.

         19.09.2019 г.

ПГТЕ „Хенри Форд“ , ул. „Хайдут Сидер“ №8

09,00 часа

и

      14,00 часа

3.

Чужди езици.

25.09.2019 г.

ЧСУ „Дружба“,

жк Обеля 2, ул. „106“, № 3

09,00 часа

и

      14,30 часа

4.

Математика.

13.09.2019 г.

56 СУ „Проф. К. Иречек“,

жк Люлин,

ул. „Търново“ № 37

10,30 часа

и

      13,00 часа

5.

Информатика и информационни технологии.

13.09.2019 г.

56 СУ „Проф. К. Иречек“,

жк Люлин,

ул. „Търново“ № 37

10,30 часа

и

      13,00 часа

6.

История и цивилизация.

13.09.2019 г.

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ №8

      14,00 часа

7.

География и икономика.

13.09.2019 г.

ПГТЕ „Хенри Форд“,

ул. „Хайдут Сидер“ №8

      10,00 часа

8.

Предметен цикъл „Философия“.

19.09.2019 г.

 

 

 

 

18. СУ „Уилям Гладстон“,

ул. „Пиротска“ № 68

10,00 часа

и

      14,00 часа

9.

Биология и здравно образование.

 

        11.09.2019 г.

СУ „Св. Кл. Охридски“, Аулата на Биологически факултет – бул. „Драган Цанков“

     10,00 часа

10.

Химия и опазване на околната среда.

12.09.2019 г

       СУ „Св. Кл. Охридски“, Факултет по химия и фармация – ул. „Джеймс Баучер“ № 1, зала № 130

     10,00 часа

11.

Физика и астрономия.

13.09.2019 г.

СУ „Св. Кл. Охридски“, Физически факултет - ул. „Джеймс Баучер“ № 5

     10,00 часа

12.

Технологии и предприемачество.

18.09.2019 г.

74. СУ „Гоце Делчев“,

жк „Връбница“,

 ул. „Бакърено шосе“ №1

10,00 часа

и

      14,00 часа

13.

Изобразително изкуство.

 

18.09.2019 г.

74. СУ „Гоце Делчев,

жк „Връбница“,

 ул. „Бакърено шосе“ №1

10,00 часа

и

      14,00 часа

14.

Музика и хореография.

19.09.2019 г.

74. СУ „Гоце Делчев“,

жк „Връбница“,

 ул. „Бакърено шосе“ №1

10,00 часа

и

 14,00 часа

12.

Физическо възпитание и спорт.

26.09.2019 г.

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ №8

10,00 часа

и

14,00 часа

13.

Религия.

03.10.2019 г.

РУО – София-град - ет.V, Заседателна зала

16,00 часа

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО - СОФИЯ-ГРАД