Данни за проект „Твоят час“

11.10.2018

Данни за проект „Твоят час“

Изх.№ Към РУОПР - 258 /11.10.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с приключването на проекта „Твоят час“ новоназначените директори, които нямат регистрация в платформата на проекта трябва да изпратят електронно писмо на tvojatchas22@abv.bg  като посочат трите си имена, електронна поща за регистрация (различна от електронната поща на училището) и датата, от която заемат длъжността в срок до 17:00 часа на 12.10.2018 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД