Детска лаборатория Kids' Lab на BASF

13.03.2018

Детска лаборатория Kids' Lab на BASF

 

Изх. № РУО1-5697/12.03.2018 г.  

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на “BASF”, вх. №РУО1-3167/07.02.2018 г., Ви уведомявам, че Kids' Lab съвместно със Софийския университет „Климент Охридски“ и София Тех Парк, представят световна образователна програма за експерименти, предназначени за деца от 8 до 12 годишна възраст.

Първото събитие на детската лаборатория се състоя на 26.01.2018 г. Семинарите са с продължителност 90 минути и се провеждат всеки вторник и петък в периода януари – юни 2018г. в Лабораторния комплекс на София Тех Парк. Максималният брой на една училищна група е до 30 деца.

При проявен интерес от Ваша страна, можете да се запишете за участие, като се свържете с доц. Лъчезар Христов от факултета по химия и фармация на Софийския университет на имейл: christov@chem.uni-sofia.bg. Графикът на семинарите е фиксиран до края на юни и се координира от доц. Христов.

Приложения:

1. Покана за децата в училищата

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД