ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2017/2018 г.

28.06.2018

ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2017/2018 г.

 

Изх. № РУО1-16788/ 28.06.2018 г.

ВАЖНО!!!

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомняме Ви, че във връзка с графика за провеждане на ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2017/2018 г., съгласно заповед № РД 09-4141/ 29.08.2018  г. на Министъра на образованието и науката, следва в срок от 02 до 13.07.2018 г. да въведете в базата данни за ДЗИ – 2018 г., качен на сайта https://admin.zamaturite.bg/, заявленията за допускане до ДЗИ.

Разчитам на Вашия професионализъм и чувство за отговорност!

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД