ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2018/2019 г.

12.08.2019

ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2018/2019 г.

Изх. № РУО1-24084/12.08.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Моля да информирате учителите, които са определени за оценители на изпитните работи от държавни зрелостни изпити, сесия август-септември на учебната 2018/2019 година, че от 13.08.2019 г./вторник/ до 16.08.2019 г. /петък/ от 10:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа трябва да получат лично токъните от РУО – София-град, ет. 5, кабинет 512.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД