ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2018/2019 г.

10.09.2019

ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2018/2019 г.

Изх. № РУО1- 25998/10.09.2019 г.                         

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕНА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

С УЧЕНИЦИ, ЯВИЛИ СЕ НА ДЗИ,

СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Адресът, на който могат да бъдат видени изпитните работи на учениците, желаещи да се запознаят със сканираните си и оценени изпитни работи от ДЗИ, е същият като през юни – https://maturi3.mon.bg. Достъпът до него е със същата парола както през сесията май-юни. Необходимо е да гарантирате, че достъпът ще се осъществява само от лице от училищната зрелостна комисия. Потребителското име е кодът по Админ на Вашето училище.

В случай, че не намирате паролата във входящата си поща, пишете, за да я изпратим отново.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД